6 เคล็ดลับความสำเร็จ งานรุ่งพุ่งไกลคุณทำได้

6 เคล็ดลับความสำเร็จ งานรุ่งพุ่งไกลคุณทำได้

 

การทำงานสักอย่างให้สำเร็จอาจจะต้องใช้ทั้งความอดทนและความตั้งใจ แต่หากอยากให้ทั้งตัวเองและผลงานมีคนให้ความสนใจในวงกว้าง มีเจ้านายคอยสนับสนุน และโดดเด่นขึ้นในสายตาใครๆ เคล็ดลับความสำเร็จ ระดับนี้อาจต้องใช้บุคลิกเฉพาะตัวช่วยเสริมอีกแรง

 

:: ชำนาญในบางสิ่งที่หาใครแทนได้ยาก ::

ไม่ใช่กระโดดเข้าไปอาสาทำงานทุกสิ่งที่เจ้านายมอบหมายให้แบบนั้นคุณอาจทำได้หลายอย่างแต่ไม่ชำนาญสักอย่าง ทางที่ดีควรเลือกสิ่งที่ถนัด หรือเลือกบางสิ่งที่คนอื่นทำไม่ค่อยได้ ฝึกฝนให้เก่ง เมื่อมีโอกาสควรอาสาทำในทันที เพราะโอกาสไม่ได้เปิดกว้างตลอดเวลา และเมื่อคุณเป็นเพียงคนไม่กี่คนที่ทำสิ่งนั้นได้ โอกาสและความโดดเด่นจะตกเป็นของคุณ

 

:: แสดงความสามารถให้เต็มที่::

ข้อหนึ่งที่ควรรู้คือผู้บริหารส่วนใหญ่ชอบคนขยันที่มีความทะเยอทะยาน ไม่ใช่คนที่ทำให้เสร็จไปวันๆ บนสนามแข่งขันแห่งชีวิตจริง ประสบการณ์จะกล่อมเกลาให้คุณกล้าหาญ การแสดงความสามารถให้ถูกที่ ถูกเวลาคือหนึ่งในก้าวสำคัญสู่การประสบความสำเร็จ

 

:: มีความรับผิดชอบ ::

คุณอาจเป็นคนเก่งแต่หากขาดความเสมอต้นเสมอปลาย ก็ไม่อาจเอาชนะอุปสรรคในปลายทางได้ การมีวินัยและมีความรับผิดชอบไม่เพียงแต่จะทำให้เจ้านายให้ความมั่นใจในตัวเรา แต่จะช่วยให้เราก้าวอย่างมั่นคงไปถึงเป้าหมายได้ในไม่ช้า

 

:: ใฝ่รู้อยู่เสมอ ::

ความรู้คือหนึ่งสิ่งที่จะติดตัวเราไปทุกหนแห่ง หากมีเวลาควรไปเข้าอบรมหาความรู้ใหม่ๆ บ้าง คนมีความรู้ไปที่ไหนใครก็รัก เช่นเดียวกับเวลาที่คุณมักรู้สึกดีๆ กับคนที่เป็นที่พึ่งให้เราได้เสมอในยามจำเป็น

 

:: เอาใจใส่เรื่องบุคลิกภายนอกบ้าง ::

การรู้จักเอาใจใส่เรื่องสไตล์การแต่งตัว การวางตัว และบุคลิกภายนอกย่อมดีกว่าการทำงานจนผมเผ้าฟูไม่น่ามอง ในเมื่อคนอื่นไม่ได้มีเวลามาทำความรู้จักเราอย่างถ่องแท้บุคลิกภายนอกจึงมักจะเป็นสิ่งแรกที่เขาพิจารณา

 

:: มีความกระตือรือร้นและมีน้ำใจ::

นิสัยการเป็นผู้ให้มักดึงดูดเรื่องดีๆ เข้ามาเสมอ แต่พึงระลึกว่าคุณไม่ควรมีน้ำใจจนตัวเองเดือดร้อน และการให้ที่ดีที่สุดคือการให้ในสิ่งที่ผู้รับนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ในอนาคต ไม่มีสิ่งใดสูญเปล่าหากเราใส่ใจที่จะกระทำ หรือแม้จะสูญเปล่าเราก็ไม่เสียใจจนเกินไป ดังนั้นความกระตือรือร้นก็เป็นอีกหนึ่งบุคลิกที่เบิกทางไปสู่ความสำเร็จเช่นกัน

 

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.