Q: เวลาคนรักทำร้าย ดิฉันไม่ตอบโต้ แต่ยิ่งนิ่ง ยิ่งเหมือนยุเขา

ถาม : เวลาถูกคนรักทำร้าย ดิฉันจะไม่ตอบโต้ แต่บางทียิ่งเรานิ่ง ยิ่งเหมือนเป็นการยั่วยุให้เขาอารมณ์รุนแรงกว่าเดิม ดิฉันจะทำอย่างไรดีคะ

ตอบ : ให้เขาเล่นอยู่ฝ่ายเดียว พอเขาเล่นอยู่ฝ่ายเดียวไม่มัน เขาก็เลิกเอง กรรมเก่าให้ผลเสร็จก็จบ คลื่นซัดมา ถ้าเราไม่ตอบโต้ เดี๋ยวมันก็ซัดเข้าฝั่งหายไป แต่ถ้าคลื่นซัดมา แล้วเราไปซัดกลับ มันก็จะทำให้เกิดคลื่นลูกใหม่ ไม่จบสิ้นบอกเขาไปเลย…“เชิญคุณลงทัณฑ์บัญชา จนสมอุราจนสาแก่ใจ ไม่มีวันที่ฉันจะร้องไห้ ร่ำไร เพราะฉันไม่ใช่หญิงเจ้าน้ำตา”…แต่ฉันคือศากยธิดา เป็นลูกสาวของพระพุทธเจ้า เราเกิดมาชาติหนึ่งให้ปฏิญาณเป็นลูกสาวของพระพุทธเจ้าเป็นอุบาสก อุบาสิกา ประพฤติตามคำสอนของท่าน คือ ไม่ทำสงคราม แล้วธรรมะจะคุ้มครองเราเอง เพราะธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

เมื่อถึงจุดหนึ่งอาจเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตเอง เช่น ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเห็นความไม่ชอบธรรม มูลนิธิพิทักษ์สิทธิสตรีเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ปกป้องคุ้มครอง อย่างที่พระอาจารย์ว่า ถึงเวลาธรรมชาติจะจัดการเอง

 

ธรรมะจากพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

 

Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.