มาลองทำตัวเป็นผู้นำที่สร้างแรงขับเคลื่อน และผู้จูงใจที่เก่งที่สุดกันดู!

คุณรู้หรือไม่ว่าพลังแห่งการจูงใจสามารถช่วยให้ตัวเราได้สิ่งที่ต้องการได้มากขึ้นและรวดเร็วขึ้นกว่าสิ่งอื่นใดที่เราทำ มันสามารถหมายถึงความแตกต่างระหว่างความสำเร็จ กับความล้มเหลวเลยทีเดียว มันสยังหมายถึงความแตกต่างระหว่างความสำเร็จกับความล้มเหลวได้ด้วย มันสามารถรับประกันความก้าวหน้าของตัวเราเอง และทำให้เราสามารถใช้ทักษะและความสามารถด้านอื่นๆ ของตัวเราเองได้ในระดับที่สูงมากที่สุด พลังแห่งการจูงใจของตัวเราจะทำให้เราได้รับการสนับสนุนจากผู้อื่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่สมมติฐานที่กล่าวขึ้นมาลอยๆ ค่ะ

                        มาลองทำตัวเป็นผู้นำที่สร้างแรงขับเคลื่อน

                                   และผู้จูงใจที่เก่งที่สุดกันดู!

 

คนเรามีทางเลือกสองทาง  

ต้องไม่ลืมว่าคนเรามีทางเลือกสองทางเสมอ นั่นคือ เราสามารถจูงใจคนอื่นให้ช่วยเหลือเราเราช่วยพวกเขาไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง เพราะคนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าการปฏิสัมพัน์ทุกอย่างของมนุษย์เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ซับซ้อนของการจูงใจและการใช้อิทธิพลโน้มน้าว โดยที่ไม่รู้ตัวนี้เอง คนเหล่านั้นก็จะเป็นคนที่ถูกจูงใจให้ช่วยเหลือคนอื่นแทนที่จะเป็นคนที่กำลังจูงใจคนอื่นเสียเองอยู่เสมอค่ะ

กุญแจสู่การจูงใจ 

คนเรามีแรงขับเคลื่อนหลักอยู่สองอย่าง กล่าวคือ ความปรารถนาที่จะได้มากขึ้น และความกลัวการสูญเสีย ความปรารถนาที่จะได้มากขึ้น สร้างแรงจูงใจผู้คนให้ต้องการสิ่งที่พวกเขาให้คุณค่าในชีวิตมากขึ้น พวกเขาต้องการเงิน ความสำเร็จ สุขภาพดี อิทธิพลโน้มน้าว ความเคารพนับถือ ความรักและความสุขมากขึ้น ความต้องการของมนุษย์ถูกจำกัดโดยจินตนาการของแต่ละคนเท่านั้น ไม่ว่าบุคคลคนหนึ่งมีมากเพียงใด เขาหรือเธอก็ยังต้องการมากขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อคุณสามารถแสดงให้บุคคลคนหนึ่งเห็นว่าเขาหรือเธอสามารถได้สิ่งที่เขาหรือเธอต้องการมากขึ้นได้ ด้วยการช่วยคุณบรรลุเป้าหมายของคุณแล้ว คุณก็สามารถสร้างแรงขับเคลื่อนให้พวกเขาลงมือทำแทนคุณได้

ความกลัวการสูญเสีย

ผู้คนส่วนใหญ่ถูกกระตุ้นให้อยากกระทำโดยความกลัวการสูญเสีย ความกลัวนี้มาในหลากหลายรูปแบบ มันมักจะมีความเข้มแข็งกว่าความปรารถนาที่จะได้เพิ่มขึ้น ผู้คนกลัวการสูญเสียทางการเงิน การสูญเสียด้านสุขภาพ ความโกรธและการไม่เห็นด้วยของคนอื่นๆ การสูญเสียด้านสุขภาพ ความโกรธและการไม่เห็นด้วยของคนอื่นๆ การสูญเสียความรักของใครบางคน และการสูญเสียสิ่งใดๆ ที่พวกเขาทำงานหนักเพื่อบรรลุผล พวกเขากลัวการเปลี่ยนแปลง การเสี่ยง และความไม่แน่นอน เนื่องจากสิ่งเหล่านี้คุกคามพวกเขาด้วยความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้

ใช้แรงขับเคลื่อนทั้งสองแบบ

เมื่อใดก็ตามที่คุณสามารถแสดงให้บุคคลหนึ่งเห็นว่า โดยการทำสิ่งที่คุณต้องการให้พวกเขาทำ พวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสียบางอย่างแล้ว คุณก็สามารถก่ออิทธิพลต่อจิตใจของพวกเขาให้ลงมือปฏิบัติอะไรโดยเฉพาะอย่างหนึ่ง ที่ดีที่สุดก็คือสิ่งต่างๆ ที่คุณเสนอให้เป็นโอกาสที่จะได้เพิ่มและโอกาสที่จะหลีกเลี่ยงการสูญเสียในเวลาเดียวกัน

>>อ่านต่อหน้าถัดไป<<

Posted in MIND
BACK
TO TOP
Alternative Text
pant
Writer

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.