วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม นครราชสีมา ธรรมะ ธรรมชาติและความเรียบง่าย

วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม นครราชสีมา ธรรมะ ธรรมชาติและความเรียบง่าย

ถ้าคุณมีโอกาสเดินทางไปยังภาคอีสาน บนถนนมิตรภาพ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 150 คุณจะได้เห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีขาวนวลตาประดิษฐาน โดดเด่นน่ากราบไหว้บูชาท่ามกลางขุนเขาสูงตระหง่านของอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ณ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

พระพุทธรูปองค์นี้ชื่อว่า “พระพุทธสกลสีมามงคล” หรือชาวบ้านมักเรียกสั้น ๆ ว่า “หลวงพ่อขาว”  เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่สีขาว ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 27 เมตร สูง 45 เมตร ซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้าทรงโปรดเวไนยสัตว์ 45 พรรษาหลัง จากตรัสรู้

องค์พระตั้งสูงจากระดับพื้นดิน 112 เมตร เทียบเท่ากับ 56 วา  หมายถึงพระพุทธคุณ 56 ประการ ส่วนบันไดทางขึ้นไปสู่องค์พระมีทั้งหมด 1,250  ขั้น หมายถึงจำนวนพระอรหันต์ที่ไปชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมายในวันมาฆบูชา ประดิษฐานอยู่ในวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ซึ่งนอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนแล้ว ยังเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้น ๆ ของภาคอีสานด้วย

แนวทางปฏิบัติ ตามหลักมหาสติปัฏฐาน 4 เน้นการมีสติรู้เท่าทันอารมณ์และความคิดของตัวเอง

ระเบียบปฏิบัติ

● ปฏิบัติธรรมฟรี
● ไม่ควรนำทรัพย์สินมีค่ามาด้วย
● สวมใส่ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรม ควรเตรียมเสื้อผ้า มาให้ครบกับจำนวนวันปฏิบัติ
● เตรียมเครื่องใช้ในการดูแลสุขอนามัยพื้นฐานโดย ปราศจากเครื่องหอม (ถือศีล 8)
● ควรนำผ้าห่มส่วนตัวไปด้วย เพราะที่วัดอาจมีไม่ เพียงพอ
● ก่อนไปปฏิบัติธรรม ผู้สนใจต้องติดต่อสอบถาม ทางวัดก่อนทุกครั้ง

กิจวัตรปฏิบัติ เมื่อเดินทางถึงวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ผู้ปฏิบัติธรรมลงทะเบียนที่สำนักงาน แล้วเปลี่ยนเป็นชุดขาวสำหรับปฏิบัติธรรม จากนั้นสมาทานกรรมฐาน พร้อมสำรวมกาย วาจาและใจตลอดการปฏิบัติธรรม

เนื่องจากที่นี่ไม่มีธรรมบริกรคอยอำนวยความสะดวกผู้ปฏิบัติธรรม จึงควรปฏิบัติตามคำสอนของพระวิปัสสนาจารย์อย่างเคร่งครัด การปฏิบัติธรรมเน้นการรู้เท่าทันสติและสร้างความสงบภายในจิตใจ ไม่ได้เน้นท่าทางการปฏิบัติใดเป็นพิเศษ

การปฏิบัติเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนช่วงเช้าประมาณตีสี่ ผู้ปฏิบัติธรรมร่วมกันทำบุญตักบาตร สวดมนต์สลับกับการนั่งสมาธิและเดินจงกรม จากนั้นพระวิปัสสนาจารย์จะเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติซักถามข้อธรรมที่สงสัย พร้อมเทศนาธรรมที่ สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เป็นเช่นนี้ทุกวันจนครบกำหนดปฏิบัติธรรม

ธรรมชาติและธรรมะสร้างความสงบและความสุขได้เสมอ

วัดเทพพิทักษ์ปุณณารามเลขที่ 9 หมู่ 9 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320 โทร.สอบถามได้ที่ 08-1294-3982

เรื่อง:ชลธิชา แสงใสแก้ว ภาพ:วรวุฒิ วิชาธร

Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.