สินสอด

Q: ทำอย่างไรดีคะ พ่อแม่ไม่ยอมให้แต่งงานเพราะสามีมีเงินค่า สินสอด น้อย

Q: ทำอย่างไรดีคะ พ่อแม่ไม่ยอมให้แต่งงานเพราะสามีมีเงินค่า สินสอด น้อย

ถาม : พ่อแม่ไม่ยอมให้แต่งงานเพราะสามีมีเงินค่า สินสอด น้อยกว่าที่ท่านต้องการ  ดิฉันควรจะทำอย่างไรที่จะไม่เป็นบาปและไม่ทำให้พ่อแม่และสามีเป็นทุกข์คะ

ตอบ : พ่อแม่ไม่ให้แต่งงานเพราะสามีมีเงินค่าสินสอดน้อยกว่าที่ต้องการ  เราต้องใช้วิกฤตินี้เป็นโอกาส  ทำให้สามีขยันเก็บออมและสร้างฐานะ  จากจุดนี้อาจกลายเป็นเครื่องพิสูจน์รักแท้ของทั้งสองฝ่ายว่าจะช่วยกันแก้ไขปัญหาชีวิตร่วมกันอย่างไร  เงินเป็นของภายนอก  สามารถหาได้ง่ายกว่าความรักซึ่งเป็นของภายใน  ถ้าใจเรามั่นคงในความรักแท้ ย่อมช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคนี้ไปได้  ความรักที่บริสุทธิ์และความจริงใจจะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้  แต่ถ้าใช้เงินเป็นเพียงเครื่องมือซื้อรัก  เมื่อเงินหมด ความรักก็อาจหมดลงได้เช่นเดียวกันขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ประสบความสำเร็จในการสร้างชีวิต

 

พระพรพล  ปสันโน วัดพระราม 9  กาญจนาภิเษก  พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.