ล้างกรรมเก่า

Q: การปฏิบัติธรรมจะช่วยล้างกรรมเก่าได้มากน้อยขนาดไหน

การปฏิบัติธรรมจะช่วย ล้างกรรมเก่า ได้มากน้อยขนาดไหน

ถาม:

การปฏิบัติธรรมจะช่วยล้างกรรมเก่าได้มากน้อยขนาดไหน

ตอบ:

การปฏิบัติธรรมไม่สามารถช่วยล้างกรรมเก่าได้ เพราะกรรมเก่า เมื่อทำแล้วยกเลิกไม่ได้ ล้างไม่ได้ แก้ก็ไม่ได้ กรรมนั้นไม่ว่าจะทำที่ไหนก็แล้วแต่ เมื่อถึงคราวส่งผล มันก็จะตามไปส่งผลได้ แต่เราสามารถหนีกรรมนั้นไม่ให้ตามเราทันได้ ซึ่งมีวิธีเดียว คือการเจริญวิปัสสนา หากสามารถเจริญวิปัสสนาจนบรรลุเป็น พระอรหันต์ได้ กรรมที่จะตามมาทันในชาตินี้เท่านั้นที่จะส่งผลต่อเรา ส่วนกรรมในภพต่อไป ภพที่สอง ภพที่สามข้างหน้าจะไม่ส่งผลอีกแล้ว เพราะว่ากรรมเหล่านั้นกลายเป็นโมฆะเป็นอโหสิกรรม ไม่มีตัวบุคคลมารองรับกรรม นั่นแหละถึงจะหนีกรรมได้อย่างแท้จริง

ธรรมะจากพระอาจารย์มานพ อุปสโม : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา

 

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่ Secret Magazine (Thailand)

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.