ตั้งเป้าหมายการลงทุน

Money Tips: เทคนิคการ ตั้งเป้าหมายการลงทุน ด้วยวิธี SMART

Money Tips: เทคนิคการ ตั้งเป้าหมายการลงทุน ด้วยวิธี SMART

การลงทุน มีประโยชน์ในการทำให้เงินที่ออมอยู่งอกเงยมากขึ้น เอาชนะภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบัน แต่การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการลงทุน วันนี้ Goodlifeupdate จะนำเทคนิคการ ตั้งเป้าหมายการลงทุน ด้วยวิธี SMART ตามสไตล์ของ Dr.Nut นักเขียนจากเว็บไซต์ Aommoney 

 

การตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน สำคัญอย่างไร?

Dr.Nut กล่าวว่า การตั้งเป้าหมายในการลงทุนที่ชัดเจน จะช่วยให้เราสามารถมองเห็นภาพรวม สามารถประเมินได้ว่า สิ่งที่เราวางแผนไว้นั้นเป็นไปได้หรือไม่ เพื่อที่จะสามารถวางแผนการลงทุนให้ตรงตามจุดประสงค์ได้อย่างชัดเจน สามารถวัดผลของการลงทุนตามได้ง่ายในที่สุด

เมื่อลงทุนแล้วได้รับผลตอบแทนที่ไม่ดี นักลงทุนที่ไม่มีเป้าหมายชัดเจน มักจะเริ่มมองหาการลงทุนวิธีใหม่ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า ใครบอกว่าอะไรดี ก็แห่ตามกันไป จนในที่สุดก็กลายเป็นหนีเสือปะจระเข้ ในขณะที่ นักลงทุนที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีเป้าหมายในการลงทุนที่ชัดเจน จะสามารถอ่านเกมออก ว่า สิ่งที่เรากำลังลงทุนอยู่นั้น สามารถพาเราไปสู่เป้ามหายที่วางไว้ได้หรือไม่ และสามารถปรับปรุงแก้ไขได้อย่างมีระบบแบบแผน

 

เทคนิคการตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจน และ ถูกวิธี

ลองตั้งเป้าหมายทางการเงิน ตามหลัก SMART เพื่อให้เป้าหมายของเราชัดเจน เกิดขึ้นได้จริง ไม่ได้เป็นเพียงความฝันลมๆ แล้งๆ

S คือ Specific ต้องมีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง

M คือ Measurable ต้องวัดผลได้

A คือ Attainable ต้องบรรลุผลได้ เป็นไปได้

R คือ Realistic ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง

T คือ Timely ต้องมีระยะเวลากำหนดที่แน่นอน

 

ยกตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างที่ 1 ต้องการเก็บเงินเพื่อเป็นเงินดาวน์รถยนต์ 2 แสนบาท ภายในระยะเวลา 3 ปี ด้วยเงินเก็บ เดือนละ 5,000 บาท

จะเห็นได้ว่า ตัวอย่างนี้ เป็นการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน และ ตั้งอยู่พื้นฐานความเป็นจริง ทำให้เรามีกำลังใจในการเก็บเงิน มองเห็นทิศทางในการเก็บ และ มีระยะเวลาวัดผลที่แน่นอน

 

ตัวอย่าง 2 ต้องการเก็บเงินซื้อบ้านราคา 30 ล้านบาท ด้วยเงินเก็บ เดือนละ 5,000 บาท

ตัวอย่างนี้มีความเป็นไปได้ แต่เมื่อเทียบกับตัวอย่างที่ 1 พบว่า ตัวอย่างที่ 2 นี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมากพอ ไม่มีการกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน เป้าหมายนี้จึงยังไม่ชัดเจนเพียงพอ และดูจะเป็นเพียงความฝันมากกว่าความเป็นจริง จึงยากที่จะทใำห้ประสบความสำเร็จได้

 

การตั้งเป้าหมาย ไม่จำเป็นต้องเป็นเป้าหมายที่เคร่งเครียด คิดมากก็ได้ เช่น การออมเงินเพื่อจะได้มีเงินไปช็อปปิ้งสิ่งที่เราอยากได้ การสร้างความสุขในการลงทุน หรือ การสร้างความมั่งคั่งในรูปแบบของตัวเอง หรือการตั้งเป้าหมายในรูปแบบของ “ผลตอบแทน” ก็ทำให้เรามองเห็นภาพ และรู้สึกสนุกไปกับการลงทุนได้ เช่น ตั้งเป้าหมายว่าต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม เฉลี่ย 10 เปอร์เซ็นต์ทุกปี เป็นเวลา 5 ปี ติดต่อกัน เป็นต้น

 

ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ “รวยด้วยกองทุน ใครๆ ก็ทำได้” จากสำนักพิมพ์ Amarin How-to

บทความที่น่าสนใจ

5 เทคนิคออมเงิน สำหรับคนเก็บเงินไม่ค่อยอยู่

วิธีเก็บเงิน สำหรับคนทำงานประจำ ไลฟ์สไตล์มนุษย์เงินเดือน รวยได้ ถ้าใช้เงินเป็น

เทคนิค เก็บเงิน แบบง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน

Posted in MIND, NEWS
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.