ถือศีล 8

Q: เข้าวัดถือศีล 8 แต่คิดถึงแฟนอยากคุยกับแฟนทำอย่างไรดี

ถาม: เข้าวัดถือศีล 8 แต่คิดถึงแฟนอยากคุยกับแฟนทำอย่างไรดี

0
ตอบ: เข้าวัดถือศีล 8  แต่อยากคุยกับแฟนนั้นสามารถคุยได้ไม่ถือว่าผิดศีล  แต่ต้องสำรวมและควบคุมกาย วาจา ใจเพราะการเข้าวัดปฏิบัติธรรมถือศีล 8 นั้นเป็นการเพียรพยายามเพื่อระงับโทษทางกาย วาจา ใจ  เมื่อถือศีลจะต้องละเว้นจากกิเลสและขัดเกลาจิตใจด้วยศีลที่รักษาไว้ในขณะนั้น  และฝึกตนให้มีสติอยู่กับปัจจุบันให้ได้มากที่สุด  โดยไม่คิดถึงอนาคตไม่หวนคิดถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อจะได้เป็นบุญกุศลแก่ตัวเราและญาติพี่น้องที่เราอุทิศบุญให้

 

ธรรมะจากพระครูธรรมธร ดร.สาคร  สุวฑฺฒโน : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


บทความน่าสนใจ

ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับ ศีลข้อ 8

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.