หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

แก้กรรมด้วยตัวเอง ธรรมะจาก หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

แก้กรรมด้วยตัวเอง ธรรมะจาก หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

เวลาเราเห็นผิด เราเปลี่ยนเป็นถูก เวลาใดเป็นทุกข์ เราเปลี่ยนเป็นความไม่ทุกข์ เวลาใดเห็นมันโกรธ เราเปลี่ยนเป็นไม่โกรธ จุดนี้เป็นกรรมของเรา คนอื่นช่วยไม่ได้หรอก ความคิด เวลาใดที่เราคิด คนอื่นมาเห็นกับเราไม่ได้ เราเห็นเอง ความโกรธ คนอื่นก็ไม่เห็น เราต้องเห็นเอง ความโลภ ความหลง กิเลส ตัณหา ราคะ ความง่วงเหงาหาวนอน คนอื่นไม่เห็น เราเห็น คนอื่นอาจจะเห็นบ้างจากลักษณะภายนอก แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ แต่ถ้าเราเห็นขึ้นมา เราก็แก้ได้ ก็ลองแก้ลองดู อย่าเพิ่งไปหมดตัวกับมัน

พอมันง่วงก็หลับตาปี๋เข้าไป หาว อ้าปาก ก็เรียกว่าร่วมกับมัน เป็นแนวร่วมไปกับมัน มันก็ง่วงง่าย เราหาวิธีดูซิ พอมันง่วงทำอย่างไร อย่าเพิ่งไปยอมแพ้มัน สู้มันสักหน่อย อาจจะไปมองท้องฟ้า มองยอดไม้ ดูวัน ดูเวลา ดูทิศ ดูทาง เอาความรู้สึกออกไปไกล ๆ มองก้อนเมฆ ท้องฟ้า ทำความเห็นว่าเวลานี้เป็นเวลากลางวัน ไม่ใช่เวลานอน เป็นเวลาทำงาน กลางคืนจึงจะเป็นเวลานอน มองไป ถ้ามันไม่หายก็เดินไปเอาน้ำล้างหน้า อาบน้ำ สู้มันสักหน่อย อย่าไปนั่งสัปหงก ถ้าไปนั่งสัปหงก “โอย ไม่ไหวแล้ว”นั่น มันเข้าไปลึกแล้ว ถ้าถึงกับนั่งสัปหงกก็เข้าไปลึกแล้ว ต้องตื่น ลืมตาทำความรู้จัก มันก็สู้ได้ มันเปลี่ยนได้ มันแก้ได้…

นักปฏิบัติคือเปลี่ยน เปลี่ยนผิดให้เป็นถูก เปลี่ยนหลงให้เป็นไม่หลง เวลาใดมันหลง เปลี่ยนทันที มันจะมีค่า

 

ที่มา – บทความ “ศิลปะแห่งการรู้ซื่อ ๆ” โดย วารสาร ร่มโพธิ์แก้ว ฉบับที่ 10 ปีที่ 2 พ.ศ. 2538

หนังสือ “ธรรมะจากหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ” สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ (https://www.naiin.com/product/detail/25272)

Photo by Michael Ankes on Unsplash

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

“สรรพคุณของกรรมฐาน” ธรรมะจาก หลวงปู่บุดดา ถาวโร

รักแท้ก็เหมือนกับบุญและกรรม บทความธรรมะดี ๆ จาก พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส 

ลีลาแห่งกรรมและการให้ผลของกรรม โดย สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

เปลี่ยนความคิดเท่ากับเปลี่ยนกรรม ธรรมะไขข้อข้องใจเรื่องกฎแห่งกรรม โดย ส.ชิโนรส

“บุญ” เปลี่ยนแปลงชีวิต บทความธรรมะดี ๆ โดย ดร.สนอง วรอุไร


 

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.