ดับทุกข์

ธรรมเท่านั้นที่ช่วยดับทุกข์ทางใจ

ธรรมเท่านั้นที่ช่วย ดับทุกข์ ทางใจ

อะไรเล่าจะสามารถ ดับทุกข์ สมุทัยในได้นอกจากธรรม มีธรรมอย่างเดียวสามารถดับทุกข์ทางใจได้ สิ่งทั้งหลายในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่ใช่ยารักษาใจให้หายทุกข์ได้ พระพุทธเจ้ากี่พระองค์มาสอนโลกก็นำธรรมมาสอน มิได้นำสิ่งอื่นใดมาสอน เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เครื่องดับทุกข์ในหัวใจสัตว์ มีธรรมอย่างเดียว

แม้จะมีเงินมีทองกองเท่าภูเขา ก็เป็นกองเงินกองทองกองภูเขาเฉย ๆ ไม่ใช่กองความสุขความเจริญที่จะมาพยุงจิตใจให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขได้เลย นอกจากธรรมเท่านั้น สิ่งเหล่านั้นเป็นปัจจัยเพียงอาศัยไปวันหนึ่ง ๆ เท่านั้น จะเอามาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นความสุขความเจริญแก่ใจอย่างแท้จริงเหมือนธรรมคือบุญกุศลย่อมไม่ได้

การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้ประมาทเรื่องโลกามิส สมบัติเงินทองข้าวของ ซึ่งเป็นสิ่งที่โลกอาศัยทั่วหน้ากันไปตามกาลตามเวลาที่ธาตุขันธ์ยังมีชีวิตแต่อย่างใด แต่กล่าวให้เห็นสารคุณที่มีความแตกต่างกันต่างหาก ระหว่างสมบัติภายนอกกับสมบัติภายใน คืออาหารกายกับอาหารใจ และเพื่อไม่ให้ลืมตัวทั้งสมบัติภายนอกทั้งสมบัติภายใน

ใจเป็นสิ่งสำคัญมาก ใจอยู่ได้ด้วยอาหารของใจคือธรรม ร่างกายก็อยู่ได้ด้วยอาหารของกายคือวัตถุหยาบ เป็นเครื่องเยียวยาปรนเปรออยู่เสมอถึงอยู่มาได้ตลอดทุกวันนี้ จิตใจถ้าจะมีแต่ยาพิษเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาจะทรงตัวได้ยังไง มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายส่ายแส่ ทุกอิริยาบถมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาจิตใจ ไม่มีความร่มเย็นเป็นสุขด้วยอำนาจแห่งคุณงามความดี สมาธิภาวนาบำรุงส่งเสริมอยู่บ้างเลยแล้ว ใจต้องเดือดร้อนหาที่ปลงวางไม่ได้

 

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒

 

ที่มา : นิตยสาร Secret คอลัมน์ online stories

Photo by Peter Fazekas from Pexels

Secret Magazine (Thailand)


บทความที่น่าสนใจ

ธรรมะเทศน์ โดย หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

7 ข้อคิดธรรมะรับอรุณ ส่งต่อยามเช้าทางไลน์ ทางแชท

จำได้ไหม อิคคิวซังเมืองไทย น้องกร วัดป่ามณีกาญจน์ กับหัวใจที่เปี่ยมด้วยธรรมะ

เรื่องจริง ไม่ได้อิงละคร ธรรมะจากละคร นิตยสาร Secret

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : รู้สึก เบื่อโลกทำไงดี เบื่อทุกอย่างในที่ชีวิต ควรนำธรรมะข้อไหนมาใช้ เพื่อช่วยให้อาการเบื่อโลกหายไปคะ

หากกลัวความทุกข์ จงข่มจิตให้อย่ากลัวความทุกข์ คำแนะนำจากแม่ชีศันสนีย์

บุคคลจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะทุกข์ ธรรมะโดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.