พระอาจารย์ชาญชัย

เหตุผลที่คนเราควรหยุดบรรเลง เพลงเศร้า ให้กับชีวิต บทความจาก พระอาจารย์ชาญชัย

เหตุผลที่คนเราควรหยุดบรรเลง เพลงเศร้า ให้กับชีวิต บทความจาก พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ 

เหตุผลที่คนเราควรหยุดบรรเลง เพลงเศร้า ให้กับชีวิต บทความจาก พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ

ชีวิตเหมือนบท เพลงบรรเลงร้อง

เนื้อทำนองใจตนเป็นคนแต่ง

แพ้ภัยตัวคราวใดใจแสดง

บทเพลงแห่งความเศร้าให้เราฟัง

คนส่วนใหญ่ชอบฟัง เพลง เพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงอารมณ์ อันที่จริงชีวิตของคนเราก็ไม่ต่างไปจากบท เพลง ซึ่งมีทั้งหวานซึ้ง (ยามมีสุข) และซึมเศร้า (ยามมีทุกข์) บท เพลง ในชีวิตของแต่ละคนนั้น เจ้าตัวเป็นผู้แต่งทั้งเนื้อร้องและทำนอง นอกจากนี้ยังเป็นผู้ขับร้องให้ตนฟัง เราอยากฟังเพลงที่ไพเราะให้ความเพลิดเพลินบันเทิงใจ แต่หลายครั้งเรากลับแต่งและบรรเลงบทเพลงแห่งความเศร้าให้ตัวเราเองฟัง

ความทุกข์หรือปัญหาส่วนใหญ่ของคนเราเกิดจากความเห็นผิด จึงคิดผิดและทำในสิ่งที่ผิด

นิสา (ชื่อสมมุติ) เป็นผู้หนึ่งที่เก็บปัญหาหนักอกไว้หลายปี วัยของเธออยู่ในช่วงสามสิบต้นๆ เรียนจบปริญญาโทได้ทำงานในองค์กรที่มีชื่อเสียง พ่อแม่เป็นผู้ที่มีการศึกษาสูงมีฐานะดี เธอได้รับทั้งความรักและการเลี้ยงดูจากครอบครัวเป็นอย่างดี อันที่จริงแล้วเธอไม่น่าจะมีปัญหาทุกข์ใจเลย…ถ้าเช่นนั้นปัญหาของเธอคืออะไรเมื่อครั้งไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ เธอมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเพื่อนชายคนหนึ่ง ถึงขนาดมั่นหมายว่าจะใช้ชีวิตร่วมกัน เธอเรียนจบกลับมาก่อน ไม่นานก็ได้ข่าวว่าเพื่อนชายคนนั้นนอกใจไปมีหญิงอื่น ตั้งแต่นั้นมาชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไป จากคนที่ร่าเริงสดใส กลายเป็นคนที่เก็บตัว ไม่ค่อยพูดจา มีอารมณ์ฉุนเฉียวง่าย เอาแต่ครุ่นคิดถึงเรื่องเธอกับแฟนคนนั้นด้วยความโกรธเกลียด เธอนึกถึงวิธีที่จะแก้แค้นเขาต่างๆ นานา ชีวิตจึงจมปลักอยู่กับความเคียดแค้นชิงชัง สาปแช่งให้ชายที่ทรยศต่อเธอมีอันวิบัติไปโดยเร็ว มิไยที่พ่อแม่พี่น้องและผองเพื่อนจะคอยเตือนสติให้เธอลืมเรื่องที่ผ่านมา แต่เธอก็หาได้ใส่ใจต่อคำแนะนำไม่

ความทุกข์ของนิสามิได้เกิดกับเธอเพียงผู้เดียว แต่ยังดึงเอาพ่อแม่และญาติพี่น้องของเธอทุกข์ตามไปด้วย ความรู้ที่อุตส่าห์เล่าเรียนมาช่วยอะไรเธอไม่ได้เลย กลับเพิ่มทุกข์ให้เธอทับทวีขึ้นไปอีก ทุกข์เพราะความยึดมั่นในอัตตาตัวตนของเธอ ทั้งในด้านการศึกษาและฐานะ เธอคิดว่าผู้ชายคนนั้นทำกับเธอเช่นนี้ได้อย่างไร ความยึดมั่นสำคัญผิดได้บดบังสติปัญญาที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นยิ่งเธอได้ข่าวว่าคู่รักเก่าจะกลับมา ยิ่งโหมไฟแค้นที่สุมอยู่ในอกให้รุนแรงมากขึ้น เธอต้องใช้ยานอนหลับก่อนนอนทุกคืน งานที่เคยดีเด่นกลับตกลง ร่างกายที่เคยงดงามสดใสกลับทรุดโทรมก่อนวัยอันควร

หากจะถามเธอว่า ใครทำร้ายเธอให้เป็นได้ถึงเพียงนี้ เธอจะต้องตอบว่า เป็นเพราะผู้ชายคนนั้นคนเดียวแท้ๆ ที่ทำร้ายเธอการคิดว่าสาเหตุทั้งหลายเกิดจากผู้อื่น สิ่งอื่น โดยที่ตนเองมิได้เป็นเหตุแห่งปัญหา ก็ยากที่จะแก้ปัญหานั้นๆ ได้

แท้จริงแล้วปัญหาทุกปัญหาของชีวิต เจ้าตัวนั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างปัญหานั้นๆ ให้เกิดขึ้นกับตนเอง การคิดเช่นนี้จึงจะแก้ปัญหาได้ เพราะปัญหาบางปัญหาแก้ที่คนอื่นไม่ได้ จะต้องแก้ที่ตนเอง 

ทุกข์ของนิสาเกิดจากความเห็นผิดของเธอดังนี้

1. นิสาเห็นว่าผู้ชายคนนั้นเป็นของของเธอ และเธอสามารถบังคับจิตใจเขาได้อย่างที่เธอปรารถนา ว่าขอให้เขารักและซื่อสัตย์ต่อเธอจนวันตาย อย่าได้นอกใจเธอเป็นอันขาด แท้จริงแล้วไม่มีใครสามารถบังคับใจใครได้ดังปรารถนา คนบางคนอาจจะมีความรักที่มั่นคงต่อคู่รักของตน บางคนอาจจะมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตน ส่วนบางคนอาจจะไม่ซื่อสัตย์และไม่รับผิดชอบต่อคนรักหรือคู่ครองของตน สำหรับคนประเภทหลังนี้ย่อมไม่มีค่าที่เราจะห่วงหาอาลัย

2. นิสาไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นว่า ขณะนี้คู่รักของเธอเปลี่ยนไปแล้ว เขาไม่ได้รักเธอเหมือนเดิม เธอไม่ยอมอยู่กับความจริง แต่นำความคิดของเธอไปผูกไว้กับอดีต ครุ่นคิดถึงความสุขและคำมั่นสัญญาที่คนรักเคยให้ไว้ เธออยากให้สิ่งเหล่านี้หวนคืนกลับมา ครั้นไม่ได้ดังใจเธอก็เปลี่ยนจากความรักเป็นความเคียดแค้นชิงชัง เธอจึงมุ่งที่จะแก้แค้นให้สาสมกับความผิดที่เขามีต่อเธอ แม้เธอจะไม่สามารถลงมือแก้แค้นได้ ก็ยังสาปแช่งให้เขามีอันเป็นไปต่างๆ นานา พฤติกรรมของเธอสร้างความทุกข์ใจให้ตนเอง เท่ากับว่าเธอทำร้ายตนเองอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

อันที่จริงแล้วความสัมพันธ์ของเธอกับคนรักเป็นกรรมที่เคยมีต่อกัน อาจจะเป็นวิบากกรรมเก่ามาแต่อดีตชาติหรือเป็นกรรมใหม่ที่ได้ทำต่อกันในชาตินี้ หากพิจารณาในแง่ของกฎแห่งกรรมแล้ว ใครทำกรรมใดไว้ก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้น ถ้านิสาเข้าใจถึงกฎแห่งกรรม เธอจะทำใจได้ง่าย ไม่ต้องแบกทุกข์และสาปแช่งให้คู่รักของเธอมีอันวิบัติไป อกุศลกรรมที่เขาทำไว้จะตอบสนองเขาเองเมื่อวาระนั้นมาถึง

3. นิสาเห็นแก่ตัว เอาแต่ใจตัวเป็นใหญ่ โดยไม่คิดถึงคนรอบข้างที่รักและปรารถนาดีต่อเธอ โดยเฉพาะพ่อแม่และญาติพี่น้องว่าจะทุกข์ใจเพียงไรที่เห็นเธอเป็นเช่นนี้ นิสาคงคิดว่าชีวิตนี้เป็นของเธอซึ่งเธอมีอิสระที่จะใช้ชีวิตอย่างไรก็ได้ ความคิดเช่นนี้เป็นความเห็นผิดแท้จริงแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของชีวิตของตนตามลำพัง เพราะเราไม่ได้เกิดมาเอง มีผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กจนโต เราเป็นหนี้บุญคุณของผู้ให้ชีวิต ให้การอุปถัมภ์เราในรูปแบบต่างๆ จนช่วยให้เรามีชีวิตอยู่ได้ถึงปัจจุบัน เมื่อเป็นเช่นนี้จะทำอะไรลงไปก็ขอให้คิดถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในชีวิตของเราบ้าง อย่าเอาแต่ใจตัวโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น

4. นิสามีความคิดที่คับแคบ ไปให้ความสำคัญกับอดีตคู่รักของเธอมากจนเกินไป แท้จริงแล้วเขาเป็นเพียงผู้ชายธรรมดาๆคนหนึ่ง เป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้ ต่างครอบครัว ต่างความคิดต่างพฤติกรรม เขาไม่ได้มีบุญคุณกับเรามากมายที่เราจะต้องจดจำ ทั้งยังไม่มีความสำคัญที่เราจะยกชีวิตทั้งชีวิตให้ขึ้นอยู่กับเขา เขาเป็นเพียงคนที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ยังมีสิ่งดีงามและสำคัญต่อชีวิตของเราอีกมากมายที่เราจะต้องทุ่มเทความคิด สติปัญญาให้สิ่งนั้น เช่นอาชีพการงาน หน้าที่ต่อพ่อแม่และคนในครอบครัว หน้าที่ที่จะต้องพัฒนาตนเองทั้งด้านจิตใจ (คุณธรรม) และศักยภาพ การเอาเวลาอันมีค่าของชีวิตไปจมปลักทำร้ายตัวเองเช่นนี้ ย่อมเป็นการกระทำที่โง่เขลาเบาปัญญาโดยที่ไม่เกิดประโยชน์อันใดเลย

เมื่อนิสาเปิดใจรับความจริงจากผู้ให้คำแนะนำดังกล่าวแล้ว ใจของเธอก็เปลี่ยนไป บท เพลง แห่งความเศร้าที่เธอหลงบรรเลงให้ตัวเองฟังมาหลายปีก็เปลี่ยนเป็น เพลง บทใหม่ เป็น เพลงที่มีเนื้อร้องและท่วงทำนองของการปลุกเร้าให้จิตใจมีความเข้มแข็ง กล้าหาญที่จะต่อสู้ไม่รู้สึกพ่ายแพ้อ่อนแอและจมปลักอยู่กับความแค้นในอดีตเหมือนที่ผ่านมา จิตของเธอได้สัมผัสกับความรักความเอื้ออาทรของคนรอบข้างที่ห่วงใยและปรารถนาดีต่อเธอ ในที่สุดเธอก็ได้ตอบรับและตอบสนองความรู้สึกดีๆ ดังกล่าวแก่เขาเหล่านั้นเช่นกัน

บัดนี้เธอรู้แล้วว่า มีสิ่งดีๆ และมีค่าอีกมากมายที่รอคอยเธออยู่ข้างหน้า ซึ่งเธอพร้อมที่จะนำพาชีวิตไปให้ถึงจุดหมายนั้น

 เรื่อง พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ


บทความน่าสนใจ

Dhamma Daily: ทำอย่างไรไม่ให้รู้สึกแย่กับ คำวิพากษ์วิจารณ์ ของคนอื่น

รวม 9 วิธี ดีๆ ทําบุญไม่ต้องใช้เงิน ใคร ๆ ก็ทำได้

ทำบุญด้วยใจ เงื่อนไขไม่จำเป็นต้องมี

 

 

Secret คือแรงบันดาลใจ
สั่งซื้อนิตยสารหรือสมัครสมาชิก Secret ได้ที่ 0-2423-9889
ทาง Naiin.com : https://www.naiin.com/magazines/title/SC/

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.