ภัทเทกรัตตคาถา

ภัทเทกรัตตคาถา (แปล) ช่วยให้ใคร่ครวญถึงชีวิตของตัวเองได้อย่างดี

ภัทเทกรัตตคาถา (แปล) ช่วยให้คิดใคร่ครวญถึงชีวิตของตัวเองได้อย่างดี

ภัทเทกรัตตคาถา บทสวดมนต์ว่าด้วยผู้ที่มีชีวิตอยู่เพียงคืนเดียวก็ประเสริฐ บทบาลีสั้น ๆ ไม่กี่บรรทัด แต่ช่วยให้เราได้กลับมาคิดใคร่ครวญถึงชีวิตตัวเองได้อย่างดี

อะตีตัง นานวาคะเมยยะ นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง

บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัย, และไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง

ยะทะตีตัมปะหีนันตัง อัปปัตตัญจะ อะนาคะตัง

สิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้ว, สิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา

ปัจจุปปันนัญจะ โย ธัมมัง ตัตถะ ตัตถะ วิปัสสะติ, อะสังหิรัง อะสังกุปปัง ตัง วิทธา มะนุพ๎รูหะเย

ผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่นั้นๆ อย่างแจ่มแจ้ง, ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน, เขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้

อัชเชวะ กิจจะมาตัปปัง โก ชัญญา มะระณัง สุเว

ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้, ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้

นะ หิ โน สังคะรันเตนะ มะหาเสเนนะ มัจจุนา

เพราะการผลัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเรา

เอวัง วิหาริมาตาปิง อะโหรัตตะมะตันทิตัง, ตัง เว ภัทเทกะรัตโตติ สันโต อาจิกขะเต มุนิ

มุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้น,

ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนว่า, “ผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียว ก็น่าชม”

 

ภาพ : www.pexels.com


บทความน่าสนใจ

ธชัคคปริตร (แปล)

อภยปริตร (แปล) สวดแล้วไม่ฝันร้าย  

พระคาถา ชินบัญชร บทสวด พร้อมคำแปล อัญเชิญพระพุทธคุณเป็นปราการกันภัย

ขันธปริตร (แปล) สวดป้องกันภัยจากสัตว์มีพิษ

เขมาเขมสรณทีปิกคาถา (แปล)

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.