อภยปริตร

อภยปริตร (แปล) สวดแล้วไม่ฝันร้าย  

อภยปริตร (แปล) สวดแล้วไม่ฝันร้าย

อภยปริตร หรือเรียกอีกชื่อคือคาถายันทุน เป็นพระพุทธมนต์แห่งการให้อภัยและอโหสิกรรม อานิสงส์ของการสวดบทนี้จะทำให้พ้นจากทุกข์ ที่เกิดจากความไม่สบายใจ สิ่งที่เป็นอัปมงคล ฝันร้ายและอาเพศสังหรณ์ใจไปในทางที่ไม่ดี

 ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะสัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะสัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆังนุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

คำแปล
ลางร้ายใด อัปมงคลใด  เสียงนกที่น่าสะพรึงกลัวใด เคราะห์ร้ายและฝันร้ายที่ไม่น่าปรารถนาใด  ด้วยพุทธานุภาพ  ด้วยธรรมานุภาพ  ด้วยสังฆานุภาพ  ขอความเลวร้ายทั้งปวงนั้น  จงพินาศไปสิ้นฯ

 

 


พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ ได้อธิบายสาเหตุของความฝันตามหลักพุทธศาสตร์ไว้ว่า

ความฝันเกิดขึ้นได้อย่างไร ทำไมเราจึงฝัน ในทางวิทยาศาสตร์ค้นคว้าวิจัยพบว่า ความฝันเกิดจากการทำงานของจิตใต้สำนึก ในทางพุทธศาสตร์กล่าวว่าความฝันเกิดจากเหตุปัจจัย 4 อย่าง คือ

1. ธาตุวิปริต หมายถึงร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง

2. จิตนิวรณ์ หมายถึงจิตมีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็
เป็นจริง แต่หลายครั้งไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้นยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น

3. เทพสังหรณ์ หมายถึงเทวดามาดลใจให้ฝัน อาจแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ
มีทั้งมีบุญบารมีมากและมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิมีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริง

 

 

4. สุบินนิมิตหรือบุพนิมิต ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลข้างหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่นพระนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนายว่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิมิต (ลางบอกเหตุ) เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมิต ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น

แม้ความฝันของคนเราอาจเกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว ผู้ฝันก็ไม่ควรจะจริงจังหรือยึดติดกับความฝันนัก จะทำให้จิตพะวงอยู่แต่กับความฝัน หากฝันร้ายอยู่เป็นประจำ ก่อนนอนจิตก็จะกังวลว่าจะฝันร้ายอีก จิตจึงมีนิวรณ์พาให้ฝันร้ายจริงๆ

ความฝันผ่านมาแล้วผ่านไป ชีวิตจะดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับการกระทำของตนเองเป็นสำคัญ

ภาพ 

https://pixabay.com


บทความน่าสนใจ

ความจริงเกี่ยวกับ บทสวดโพชฌังคปริตร คาถาที่ไม่เหมาะกับการสวด !

ธชัคคปริตร (แปล)

โพชฌังคปริตร (แปล) บทสวดมนต์แห่ง การตรัสรู้

เชิญชวนเจริญพระปริตร ส่งแรงบุญ ไปถึงพี่น้องชาวภาคใต้ที่ประสบภัย พายุปาบึก

อาฏานาฏิยปริตร (แปล) ป้องกันจากภัยของ อมนุษย์ และภยันตรายทั้งปวง

พระธารณะปริตรคาถา (แปล) สวดแล้วเป็น สิริมงคล

โมรปริตร (แปล) คาถาจาก นกยูงโพธิสัตว์ สวด ป้องกันภยันตราย

รัตนปริตร คือสุดยอด พระพุทธมนต์

ขันธปริตร (แปล)

ไขข้อข้องใจ เหตุใดต้องสวด  พระปริตร

 

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.