เกียรติภูมิแห่งผ้าไทย @ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

Building3

เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกแล้วว่า ผ้าไทยเป็นผ้าที่มีความสวยงาม โดดเด่น และมีเอกลักษณ์ไม่แพ้ชาติใดด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่ทรงยกย่องผ้าไทยและทรงผลักดันให้มีชื่อเสียงไปสู่สังคมโลก

เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม และที่นี่เองที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชดำริให้ราษฎรในพื้นที่ทำอาชีพเสริมเป็นการทอผ้าด้วยมือ ซึ่งต่อมาอาชีพเสริมนี้ก็ได้กลายเป็นอาชีพหลักของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาค

ณ วันนี้ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ คือแหล่งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผ้าไทย ซึ่งครอบคลุมทุกด้าน โดยมีการแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 3 ห้อง คือ ห้องราชพัสตราจากผ้าไทย จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดสากลที่ประณีตงดงามและเคยใช้ในพระราชพิธีสำคัญๆ ห้องไทยพระราชนิยม จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราช-นิยม ตลอดจนเครื่องแต่งกายในราชสำนักที่มีความงดงามและผสมผสานธรรมเนียมการแต่งกายของแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี สุดท้ายคือ ห้องพระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดิน จัดแสดงเรื่องราวของผ้าไทยทั่วทุกภูมิภาค ทั้งวิธีการผลิตผ้าไปจนถึงตัวอย่างผ้าพื้นเมือง ที่สำคัญ ห้องนี้ยังแสดงถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่ทรงงานอย่างเหน็ดเหนื่อย เพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีด้วย

ไม่เพียงแต่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะทำให้คุณประทับใจในความงดงามของผ้าไทยเท่านั้น แต่คุณยังจะได้ซาบซึ้งและเข้าใจด้วยว่า ทำไมพวกเราจึงรักและเทิดทูนบูชาพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีอย่างสุดดวงใจ

 

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ตั้งอยู่ที่หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง ระหว่างประตูวิมานเทเวศร์และประตูวิเศษไชยศรี สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-2225-8420 และ 0-2225-9430 ติดตามได้ที่ www.queensirikitmuseumoftextiles.org

 

เรื่อง ชลธิชา แสงใสแก้ว ภาพ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ, วรวุฒิ วิชาธร

Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.