อัตวินิบาตกรรม

ผู้ที่กระทำ อัตวินิบาตกรรม อุทิศส่วนบุญอย่างไรให้เขาได้รับคะ

ผู้ที่กระทำ อัตวินิบาตกรรม อุทิศส่วนบุญอย่างไรให้เขาได้รับคะ

ผู้อ่านถาม : ผู้ที่กระทำ อัตวินิบาตกรรม อุทิศส่วนบุญอย่างไรให้เขาได้รับคะ

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ตอบ : ควรเข้าใจก่อนว่า การทำอัตวินิบาตกรรมนั้นไม่ใช่กรรมหนักหรืออนันตริยกรรม เป็นบาปน้อยกว่าการฆ่าผู้อื่นตายเสียอีก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจิตสุดท้ายของผู้กระทำกรรมดังกล่าวมักเป็นจิตอกุศล จึงมักไปทุคติ แม้กระนั้นก็มีบางท่านที่จิตสุดท้ายเป็นกุศล เพราะตั้งสติได้ พิจารณาธรรมจนเห็นไตรลักษณ์ จิตจึงหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ก็มี ดังเช่นพระโคธิกะ ซึ่งฆ่าตัวตายเพราะกลัวฌานเสื่อม ขณะที่กำลังจะตายนั้น ท่านได้สติ พิจารณาทุกขเวทนา เจริญกรรมฐาน จนเห็นแจ้งในธรรม บรรลุอรหัตผลก่อนสิ้นลม

สำหรับคำถามของคุณนั้น บุญที่มักนิยมทำเพื่ออุทิศแก่ผู้ล่วงลับคือถวายสังฆทาน อย่างไรก็ตาม บุญจากสังฆทานนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่า จะไปถึงก็แต่สัตว์ที่อยู่ในเปตภูมิ แต่เนื่องจากเราไม่รู้ว่าผู้ล่วงลับนั้นอยู่ในภพใด จึงควรทำสังฆทานไว้ก่อน ให้ระลึกว่า แม้บุญจะไปไม่ถึงผู้ล่วงลับเหล่านั้น แต่ผู้ล่วงลับเหล่าอื่นที่เคยเป็นญาติของเราและมีอยู่มากมายย่อมได้รับบุญนั้น ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า “เป็นไปไม่ได้เลยที่จะว่างจากญาติสายโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วโดยกาลช้านานถึงอย่างไรทายก (ผู้ให้ทาน) ก็เป็นผู้ไม่ไร้ผล”

นอกจากสังฆทานแล้ว การทำความดีอย่างอื่น เช่นรักษาศีล เจริญภาวนา ก็เป็นบุญที่สามารถอุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับได้ แม้เราไม่แน่ใจว่าผู้ที่เราเจาะจงทำบุญให้นั้นจะรับรู้ได้หรือไม่แต่ก็ขอให้ทำเถิด เมื่อทำแล้วก็ให้กรวดน้ำ โดยตั้งจิตว่า“สัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว สัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิด ส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้”

 

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่  Secret Magazine (Thailand)


บทความที่น่าสนใจ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : ทำอย่างไรจึงจะไม่คิดกังวล และคิด ฆ่าตัวตาย

Q: ฆ่าตัวตาย พ้นทุกข์จริงหรือ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: แผ่เมตตาหลังทำบุญ ผู้ที่เราเอ่ยถึงจะได้รับผลบุญจริงหรือ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.