ศีล

ศีล ข้อ 6 7 8 สำคัญอย่างไร ทำไมต้องรักษา?

ศีล 8 …รักษาไปทำไมกันนะ

สำหรับคนทั่ว ๆ ไป อย่าว่าแต่ศีลแปดเลย เพียงคำว่า “ ศีล ” คำเดียวก็อาจทำให้เบ้หน้า แถมยังอาจสงสัยว่า ลำพังศีลห้ายังทำไม่ค่อยได้จะให้ถือศีลแปดทำไม

เพื่อให้เกิดความกระจ่างในเรื่องของศีลแปด เราจึงได้สอบถามไปยัง พระมหาบูรณะวัดฉิมทายกาวาส บางกอกน้อย กรุงเทพฯ พระภิกษุผู้เชี่ยวชาญด้านอรรถกถาธรรมบท ถึงใจความสำคัญของศีลข้อ 6, 7, 8 และเหตุผลของการรักษาศีลทั้ง 3 ข้อ คือ

ข้อ 6 วิกาลโภชนา เวรมณี เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงรุ่งอรุณของวันใหม่

เนื่องจากอาหารที่เรากินสองมื้อก็เพียงพอให้เรามีชีวิตรอด ในทางกลับกัน การบริโภคอาหารมื้อเย็นกลับเป็นการเพิ่มภาระในทางแสวงหา ข้อปฏิบัตินี้ช่วยคลายความยึดติดในเรื่องอาหาร ซึ่งถ้าเราทำได้ก็จะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติธรรม เช่น กินน้อยทำให้ไม่ง่วง กินง่ายอยู่ง่าย ไม่ถูกกระตุ้นด้วยรสชาติของอาหาร

ข้อ 7 นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสน มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏฺฐานา เวรมณี เว้นจากการฟ้อนรำ ขับร้อง บรรเลงดนตรี ดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ การทัดทรงดอกไม้ของหอม และเครื่องลูบไล้ซึ่งใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่ง

สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องปรุงแต่งกิเลสความโลภ โกรธ หลงให้เติบใหญ่ การปฏิบัติตามข้อนี้เพื่อให้เราสามารถละวางความพึงพอใจต่อสิ่งเร้าภายนอกได้ง่ายขึ้น

ข้อ 8 อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี เว้นจากที่นอนอันสูงใหญ่ หรูหรา ฟุ่มเฟือย 

ข้อนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เรายึดติดกับการนอนซึ่งจะนำไปสู่เรื่องกามและความกำหนัด นอกจากนี้ยังเท่ากับเป็นการเพิ่มความใส่ใจการนอนหลับของเรามากขึ้น ถ้าเราเข้านอนอย่างมีสติก็เท่ากับเราได้รักษากาย วาจา ใจอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน

พระมหาบูรณะ อธิบายว่า “ถ้าได้ปฏิบัติศีลแปดเป็นระยะ ๆ เช่น สัปดาห์ละครั้ง หรือเดือนละ 2 - 3 ครั้ง จะทำให้การปฏิบัติธรรมก้าวหน้ากว่าเดิมมาก เพราะธรรมดาคนเราปฏิบัติธรรมใหม่ ๆ ยังไม่สามารถทำลายกิเลสได้ และหากรับประทานอาหารตามใจ นั่งสบาย นอนสบายตลอดเวลา ใจก็จะเพลิดเพลิน ติดสุข เมื่อมีกิเลสเกิดขึ้นในใจ เราก็จะตามไม่ทันหรือรู้สึกตัวช้า เวลาทำสมาธิก็จะทำไม่ค่อยได้ มีแต่ความฟุ้งซ่าน

“แม้ยังไม่สามารถทำลายกิเลสได้ แต่เราก็สามารถใช้ศีลข่มได้ อันที่จริงเราสามารถรักษาศีลแปดที่ไหนเมื่อไรก็ได้ ไม่จำเป็นต้องนุ่งขาวห่มขาวหรือเข้าวัดเท่านั้น ให้มองว่าการรักษาศีลได้มากข้อขึ้นก็จะตัดความวุ่นวายได้มากขึ้น เป็นเครื่องมือช่วยทลายความทุกข์ ความกังวลใจที่ทับถมอยู่ในชีวิตประจำวัน ชาวพุทธควรที่จะมีโอกาสทดลองรักษาศีลแปด เพราะหากเทียบกันแล้ว การทำทานเป็นร้อยครั้งพันครั้งก็ยังไม่ได้บุญเท่ากับการรักษาศีลเพียงครั้งเดียว และหากมีโอกาสได้เรียนรู้การนั่งสมาธิ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ก็จะยิ่งได้บุญมากชนิดเทียบกันไม่ได้”

 

บทความนี้ตัดตอนมาจาก “ชีวิตจะสดใส เพียงเปิดใจรับศีล 8” เคยตีพิมพ์ลงในนิตยสาร Secret คอลัมน์ Feature เขียนโดย นภ

Image by brenkee on Pixabay


บทความน่าสนใจ

อยู่ก่อนแต่งแล้วค่อยขอขมาแต่งงาน กรรมที่ผิดศีลข้อ 3 จะเป็นอโหสิกรรมไหม

จำอุโบสถศีลในวันพระจะได้บุญกุศลมากกว่าปกติหรือเปล่าคะ

Q: ทำไมศีลข้อห้าจึงถือว่าเป็นศีลข้อที่ร้ายแรงที่สุดล่ะครับ

จะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรา เมื่อเจริญสติภาวนาเป็นประจำ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.