ปลอดปม – ว.วชิรเมธี

เรื่อง ว.วชิรเมธี dhammatoday@gmail.com, www.facebook.com/v.vajiramedhi

 

หากใจเธอหนักแน่นดังแผ่นผา                         ใครจะปาถ้อยคำขอยำใหญ่

เธอย่อมนิ่งสนิทไม่ติดใจ                                    เพราะเธอไม่มีตัวให้มัวมน

หากใจว่างจากอัตตาประดาประดับ                  ใครจะสับขวานผ่าไม่มาสน

ยินสรรพสุรเสียงเพียงยินยล                              แต่ตัวตนไม่เต้นตามไม่ลามลุก

อยู่ในโลกแต่ทันโลกไม่โชกเลือด                    ไม่ดุเดือดโด่งเด่นเป็นปมปลุก

ไม่สร้อยเศร้าเหงาเงื่องประเทืองทุกข์              ไม่ล้มลุกทางอารมณ์ระงมงัน

เมื่อใจตื่นใจโตไชยโยยิ้ม                                     ใจจึงพริ้มพริ้งพรายประกายสวรรค์

สุกสุขสุกทุกทุกข์ทุกข์ประยุกต์กัน                     แค่รู้ทันรู้เท่า “ไม่เข้าทรง”

ถึงมีงามีงวงช่วงประโชติ                                       แต่ไม่โกรธไม่แกว่งไม่แหว่งหวง

เย็นยอมหยุดยับยั้งอย่างยรรยง                            พุทธองค์ประทับแล้วกลางแก้วใจ

0

 

Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.