เล่นแชร์

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: การ เล่นแชร์ ผิดศีลธรรมไหม

การ เล่นแชร์ ผิดศีลธรรมไหม

การ เล่นแชร์ ผิดศีลธรรมไหม หัวข้อนี้มีผู้อ่านส่งเข้ามาถามไว้ว่า การเล่นแชร์ในกลุ่มเพื่อนหรือที่เล่นกันทั่ว ๆ ไป เมื่อคนต้องการใช้เงินก็เปียแชร์แล้วจ่ายดอกเบี้ย ส่วนคนที่ไม่เปียก็รอดอกเบี้ยเยอะ ๆ แล้วเปียเป็นคนท้าย ๆ ตรงนี้ผิดศีลธรรม หรือไม่ เรื่องนี้ พระดร.นิตินัย อุดมกัน วัดป่าเมตตาวนาราม ห้วยไร่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ให้คำตอบไว้ว่า

การเล่นแชร์ไม่ผิดศีล (ศีลแปลว่าปกติละเว้นสิ่งชั่ว 5 อย่าง) แต่ผิดธรรม ซึ่งหมายถึงผิดคุณธรรมอันดีงามของเพื่อนมนุษย์ เช่นเดียวกันกับการเล่นหวยเถื่อนที่ไม่ผิดศีลแต่ผิดกฎหมาย เป็นต้น

ในเรื่องของศีลนี้ พระอาจารย์มานพ อุปสโม ได้กล่าวไว้ว่า

ศีลคือความเป็นปกติ การรักษาศีล จึงหมายถึงการรักษาความเป็นปกติ ด้วยหลักปฏิบัติที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนทุกข์ใจทุกข์กายแก่ตัวเองและผู้อื่น โดยศีลที่ปุถุชนพึงปฏิบัติโดยทั่วไปมีด้วยกัน ๕ ข้อ คือ หนึ่ง การพึงละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต สอง พึงละเว้นจากการลักขโมย สาม พึงละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม สี่ พึงละเว้นจากการพูดเท็จ และ ห้า พึงละเว้นจากการดื่มของมึนเมา หากทุกคนสามารถปฏิบัติได้ก็จะก่อให้เกิดสังคมที่เป็นปกติสุข

ศีล ยังมีความสำคัญถึงขนาดมีประเทศรักษา ศีล 5 เรื่องนี้ พระราชญาณกวี (ท่านปิยโสภณ) เล่าไว้ว่า

คณะสงฆ์กำลังรณรงค์ให้คนรักษาศีล เพราะศีลเป็นเครื่องประดับที่ทรงคุณค่ากว่าเพชรนิลจินดา สิ่งที่น่าแปลกใจมีอยู่ว่า เมืองพุทธอย่างประเทศไทยเรา ซึ่งมีชาวพุทธ 95 เปอร์เซ็นต์ แต่ผู้คนกลับขาดศีลขาดธรรมอย่างมาก ความวิตกห่วงใยเรื่องนี้ทำให้คณะสงฆ์ต้องหันกลับมาคิดทบทวนใหม่ว่า เพราะเหตุใดคนไทยจึงเข้าไม่ถึงศีล ความรับผิดชอบเรื่องนี้ ควรจะเป็นหน้าที่ของใครบ้าง คณะสงฆ์ฝ่ายเดียวหรือว่ารัฐต้องแก้ไขด้วย เพราะเราไม่เข้มงวดเรื่องกฎกติกา ไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เรามองเห็นกฎกติกาเป็นเรื่องต้องละเมิด หากใครละเมิดได้ คนนั้นก็มีความสามารถ เราจึงมีบริษัทห้างร้านบุคคลที่หลบเลี่ยงภาษี แม้เจ้าหน้าที่ก็รู้เห็นเป็นใจ เอาประโยชน์ตนเป็นหลัก เราจึงบ่นว่ามีนักการเมืองทุจริตคดโกง ไม่มีใครไว้ใจใคร สรุปก็คือ ไม่ว่าจะทำอะไร ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยการระแวงสงสัย การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากผืนแผ่นดินนี้ มีน้อยที่คิดจะคืนกำไรให้แผ่นดิน บ้านเมืองเราจึงผุกร่อนรอวันล่มสลาย

ข้าพเจ้าเห็นว่า ถึงเวลาที่สังคมไทยจะได้แก้ไขเรื่องศีลเสียที อย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระ หรือปล่อยให้พระท่านเทศน์รณรงค์แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยที่รัฐไม่เข้มงวดกวดขันช่วย หากยังเป็นเช่นนี้ ร้อยปีก็ไม่สำเร็จ แต่ถ้าทุกฝ่ายช่วยกัน เราก็จะได้ประเทศรักษาศีล 5 ประเทศที่น่าอยู่ที่สุด แปลว่ารัฐควรจะได้เข้ามาปฏิวัติกฎเกณฑ์กติกาในสังคมอย่างจริงจังมากขึ้น มิใช่เอาเมตตานำ กฎหมายตามอย่างที่ทำกันเวลานี้

หากยังคงเป็นเช่นนี้ พระก็เทศน์ไปอย่างสูญเปล่า เช่น เทศน์เรื่องโทษของการผิดศีล ข้อ 5 สุรายาเสพติด รัฐก็ต้องมีกฎกติกากำกับในการซื้อการขายการดื่มเหล้า มิให้เกิดอุบัติเหตุ ข้าพเจ้าเห็นประเทศที่เขาเจริญแล้ว เขากำหนดอายุคนซื้อ เวลาขายสถานที่ดื่มไว้ชัดเจน มิใช่ดื่มไปขับไป ใครจะซื้อเมื่อไรก็ได้ เหมือนที่ทำในบ้านเรา เขาจึงแก้ปัญหาได้

แม้แต่เรื่องยาบ้า ข้าพเจ้าเห็นว่า ยิ่งจับยิ่งเจอ ยิ่งเผายิ่งเพิ่ม ยิ่งกำจัดยิ่งกระจาย กระทั่งคนในสังคมงุนงงสังสัยว่าเกิดอะไรขึ้นบนแผ่นดินนี้ ไม่มีใครรักประเทศชาติจริงแล้วหรือ เหตุใดคนที่ถือกฎหมายมีอำนาจ จึงไม่เอาจริงเรื่องศีลข้อนี้บ้าง หรือว่าไม่สำคัญ เด็กแว้นขับรถแข่งเกลื่อนถนน ปิดถนนแข่งจนคนเดือดร้อน ไม่เรียนหนังสือ แม้เด็กนักเรียนก็ยกพวกตีกันตายประจำ ไม่มีใครแก้ปัญหาได้ สิ่งเหล่านี้บ่งบอกว่าเราไม่เอาจริงกับการแก้ปัญหาศีลธรรม

ในประเทศอิสราเอล เด็กทุกคนที่มีอายุ18 ปี ไม่ว่าชายหรือหญิงจะต้องเป็นทหาร เพื่อเอาเยาวชนเข้าไปฝึกระเบียบวินัยความรักชาติ หญิงอยู่ 12 เดือน ชายอยู่ 18 เดือน เด็กเหล่านี้เมื่อออกมาจากการเป็นทหารปรากฏว่ามีความรักชาติ มีวินัย มีจิตสำนึกมีอาชีพ มีความรับผิดชอบดีเลิศ สามารถรักษาประเทศชาติของตนให้ปลอดภัยได้

เมื่อไรไทยเราจะเอาจริงเพื่อให้แผ่นดินไทยเป็นประเทศรักษาศีล 5

 

ที่มา : นิตยสาร Secret

Image by Pexels from Pixabay

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

อานิสงส์ของศีล โดย ดร.สนอง วรอุไร

สมาทานศีลที่ใจใช่วาจา และทำบุญให้ได้บุญ

อานิสงส์แห่งการรักษา ศีล 5 มีอะไรบ้าง

เหนือกว่าศีล 5 คือ กุศลกรรมบถ 10 โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

10 ขั้นตอน ชวนคนรักให้ รักษาศีล หลักการแสดงความรักที่เป็นรูปธรรม

ผลแห่งกรรม 11 ข้อ จากการผิดศีลข้อสาม ธรรมะจากท่าน ว.วชิรเมธี

Dhamma Daily : ปกติคนเรากินเนื้อสัตว์เป็นอาหาร แล้วจะรักษา ศีลข้อหนึ่ง ได้อย่างไร


 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.