บ้านจิตสบาย

บ้านจิตสบาย แหล่งเรียนรู้และภาวนาด้วยการเจริญสติ

บ้านจิตสบาย แหล่งเรียนรู้และภาวนาด้วยการเจริญสติ

บ้านจิตสบาย อาคารนำสมัยที่ตั้งอยู่ด้านหลังกำแพงปูนเปลือยแห่งนี้ หาใช่บ้านของใครที่ไหนหากแต่เป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตสำหรับพุทธศาสนิกชนในเมืองกรุง

บ้านจิตสบาย ตั้งอยู่บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 2 ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบแทนคุณพระรัตนตรัย ตลอดจนครูบาอาจารย์ผู้สั่งสอนธรรมะไว้ดีแล้ว อีกทั้งยังมีจุดประสงค์เพื่อเผยแผ่หลักธรรมแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยเฉพาะหลักสติปัฏฐาน 4อันประกอบด้วย กาย เวทนา จิต ธรรม เพื่อให้ทุกคนมุ่งสู่ความพ้นทุกข์ทั้งปวง

ภายในบ้านจิตสบายมีอาคาร 2 ชั้นหนึ่งหลัง ชั้นล่างมีห้องกรรมฐาน สามารถรองรับผู้ปฏิบัติได้ถึง 50 ท่าน ห้องสำหรับฝึกปฏิบัติเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ มีซีดีธรรมะแจกฟรี ชั้นบนเป็นห้องสมุด บรรจุพระไตรปิฎกและหนังสือธรรมะจำนวนมาก

ภายนอกอาคารมีพื้นที่สวนอันสงบร่มรื่นสำหรับเดินจงกรม ถัดไปเป็นศาลาไตรสิกขา พื้นที่สำหรับแสดงธรรมในวันเสาร์ - อาทิตย์ โดยมีพระอาจารย์ที่สอนเจริญสติแนวทางต่าง ๆ สลับกันมาแสดงธรรม เช่น พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโนวัดป่าสันติธรรม จังหวัดชัยภูมิ พระอาจารย์มานพ อุปสโม ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ เขาดินหนองแสง จันทบุรี พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ชลบุรี พระครูเกษมวรกิจ(หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) วัดถ้ำผาจม จังหวัดเชียงราย พระภาวนาเขมคุณ วิ. (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี) วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น ส่วนใหญ่ภาคเช้าเป็นการฟังธรรมเทศนา ส่วนภาคบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัตินอกจากนี้ยังมีโรงทานสำหรับรับประทานอาหารพร้อมบริเวณที่เก็บล้างภาชนะ

ที่นี่เปิดให้ผู้สนใจเข้าไปปฏิบัติภาวนาและศึกษาธรรมได้แบบไม่ค้างคืนทั้งวันธรรมดาและเสาร์ - อาทิตย์ สามารถใช้พื้นที่ส่วนใดในบ้านจิตสบายก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากใครประสงค์จะทำบุญสร้างกุศลสามารถสมัครเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยกิจกรรมต่าง ๆ ของบ้านจิตสบาย

ได้ทั้งฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ธรรมะ และสร้างบุญกุศลแบบนี้น่าจะแวะเวียนไปสักครั้ง 

บ้านจิตสบาย

ตั้งอยู่เลขที่ 101 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนากรุงเทพฯ

(เป็นถนนเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกและถนนพุทธมณฑลสาย 2)


ติดตามกำหนดการแสดงธรรมได้ที่ปฏิทินธรรม

www.jitsabuy.com/calender.html

หรือโทร. 0-2448-3392 เวลาทำการ 9.00 น.  18.00 น. หยุดทุกวันพุธ

 

 

 

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.