สวดมนต์ข้ามปี

Dhamma Daily : สวดมนต์ข้ามปี ได้อานิสงส์มากกว่าการสวดมนต์ช่วงอื่นหรือไม่

สวดมนต์ข้ามปี ได้อานิสงส์มากกว่าการสวดมนต์ช่วงอื่นหรือไม่

ถาม: สวดมนต์ข้ามปี ได้อานิสงส์มากกว่าการสวดมนต์ช่วงอื่นหรือไม่

พระภาณุวัฒน์ จิตตะทันโต พระวิทยากรประจำวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ตอบปัญหาธรรมนี้ไว้ว่า

ตอบ: การสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ทำเมื่อไหร่ก็ดี แต่การที่เรารณรงค์หรือพูดถึงกันบ่อย ๆ เรื่องการสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นสิ่งดี ชีวิตดี เพราะหลายคนอาจต้องการกำลังใจช่วงเวลานี้เป็นพิเศษ และอยู่ที่เราว่าจะเริ่มปีใหม่ด้วยใจแบบไหน ถ้าอยู่กับสิ่งบันเทิง ใจจะเป็นราคะ โลภะ ติดสนุก ติดเพลิดเพลิน อยากมีอยากได้ หรือหากมีอบายมุข ก็เป็นภาวะของความหลง ขาดสติ ถ้าจะให้ดีกว่านั้น ถือคติว่าปีใหม่เป็นจุดเริ่มของชีวิต ก็เริ่มด้วยใจสงบ มีสมาธิ มีใจเบิกบาน

เหมือนคนไทยโบราณ ถือคติว่าตื่นเช้ามาต้องให้ทานเสียก่อน ก่อนจะเป็นผู้รับ ต้องรู้จักเป็นผู้ให้เสียก่อน ก่อนที่เราจะรับประทานอาหารเช้า เราให้คนอื่นหรือยัง ฉะนั้นตามคติแล้ว ตื่นเช้ามาควรให้สิ่งที่ดีที่สุด ถวายสิ่งที่ดีที่สุดแด่ผู้ที่มีศีล เมื่อให้แล้วใจเราก็เบิกบาน เช้าเบิกบาน สายก็เบิกบาน เย็นเราอาจจะเศร้าหมอง ก็ไม่เป็นไร เพราะอย่างน้อยในภาคเช้าเราก็รักษาความดีไว้ได้ เหตุปัจจัยช่วงบ่ายอาจจะมากระทบให้ใจเราเศร้าหมองก็ไม่เป็นไร

การสวดมนต์ข้ามปีก็เช่นกัน เป็นการให้สติตัวเองว่า หลังจากนี้ไป 365 วัน เราจะตั้งมั่นในความดีงาม เรียกว่าปักหลัก เอาฤกษ์เอาชัยไว้ก่อน ระหว่างทางอาจตกหล่นไปบ้างไม่เป็นไร แต่อย่างน้อยให้เรากลับมาคิดว่า เมื่อตอนปีใหม่เราสวดมนต์ปฏิบัติธรรม เราตั้งปณิธานเอาไว้เมื่อเริ่มต้นปีเช่นนี้ ก็หวังไว้ว่าน่าจะดีเหมือนตอนต้นปีที่เราได้ทำ

 

ที่มาของการสวดมนต์ข้ามปี

การสวดมนต์ข้ามปีเป็นประเพณีที่ชาวไทยปฏิบัติมาอย่างยาวนาน มีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยประกอบพิธีสวดมนต์ปีใหม่ในช่วงวันสงกรานต์ พระสงฆ์และประชาชนร่วมกันสวดมนต์บทมหาสมัยสูตร เมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนจึงสวดบทพุทธชัยมงคลคาถา เมื่อเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่มาเป็นวันที่ 1 มกราคมของทุกปี พิธีการสวดมนต์นี้จึงหายไปและกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในปัจจุบัน

.

บทความน่าสนใจ

บทสวดมนต์ข้ามปี 2560 และอานิสงส์ของการสวดแต่ละบท

สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน อานิสงส์ของการสวดมนต์ โดย ท่านปิยโสภณ

พลานุภาพของการสวดมนต์ จากพระไตรปิฎก

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : สวดมนต์ ให้ได้ผล ควรทำอย่างไร

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.