วัดศิริขัณฑ์

ขอเชิญร่วมบุญโครงการอุปสมบทบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดศิริขัณฑ์ จังหวัดหนองคาย

ขอเชิญร่วมบุญโครงการอุปสมบทบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดศิริขัณฑ์ จังหวัดหนองคาย

ด้วยทาง วัดศิริขัณฑ์ ได้จัดโครงการอุปสมบทบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นประจำทุกปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และในปีนี้ก็เช่นเดียวกัน ทางวัดจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-16 เมษายน 2560 รวม 15 วัน จำนวน 69 รูป ซึ่งตอนนี้ทางวัดยังขาดปัจจัยในการซื้ออัฐบริขาร และค่าภัตตราหารเพล และน้ำปานะอีกเป็นจำนวนมาก แต่ละปีนั้นพระภิกษุและสามเณรที่บวชนั้นก็จะมีบางรูปที่ไม่ลาสิกขาอยู่จำพรรษาและศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยต่อไป และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง จึงทำให้อัฐบริขารแต่ละปีต้องถวายให้พระภิกษุสามเณรที่อยู่เล่าเรียนพระธรรมวินัยต่อไป สำหรับค่าใช้จ่ายนั้น บวชพระรูปละ 3,000 บาท บวชเณรรูปละ 1,500 บาท ค่าอาหารและน้ำปานะวันละ 3,000 บาท

S__9437207

S__9437209

S__9437210

S__10346593

S__10346596

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในโครงการอุปสมบทบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในครั้งนี้ได้ตามกำลังศรัทธา

พระสุวิน ขันติโก เจ้าอาวาสวัดศิริขัณฑ์ บ้านเทากลาง หมู่ 4 ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160 โทร. 091-861-9677 สั่งจ่าย ปณ.อ.สังคม หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาท่าบ่อ เลขที่บัญชี 441-0-25094-9 ชื่อบัญชี โครงการอุปสมบท-บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดศิริขัณฑ์ ประเภทออมทรัพย์

Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.