อานิสงส์ของการสวดมนต์

ฟังธรรม: อานิสงส์ของการสวดมนต์ โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

ฟังธรรม: อานิสงส์ของการสวดมนต์ โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

มาฟังธรรม อานิสงส์ของการสวดมนต์ หนังสือ อมตะธรรม สมเด็จโต พรหมรังสี กันนะคะ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ได้เดินทางพร้อมลูกศิษย์จากวัดระฆัง มายังบ้านของท่านเจ้าพระยาสรรเพชรภักดี ซึ่งในขณะนั้นมีอุบาสก อุบาสิกา นั่งพับเพียบเรียบร้อยกันเป็นจำนวนมาก ด้วยต้องการสดับรับฟังการเทศน์ของสมเด็จโต ณ เรือนของเจ้าพระยา

สมเด็จโตเทศน์เรื่องอานิสงส์ของการสวดมนต์ไว้ว่า “ยังมีคนส่วนใหญ่เข้าใจว่า การสวดมนต์มีประโยชน์น้อย และเสียเวลามาก หรือฟังไม่รู้เรื่อง ความจริงแล้ว การสวดมนต์มีประโยชน์อย่างมากมาย เพราะการสวดมนต์เป็นการกล่าวถึงคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าพระองค์มีคุณวิเศษอย่างไร พระธรรมคำสอนของพระองค์มีคุณอย่างไร และพระสงฆ์อรหันต์อริยเจ้า มีคุณเช่นไร

การสวดมนต์ด้วยความตั้งใจจนจิตเป็นสมาธิแล้ว ใช้สติพิจารณาจนเกิดปัญญาและความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์สูงสุดของการสวดมนต์นั่นคือ จะทำให้ท่านเป็นผล จนสำเร็จเป็นพระอรหันต์…”

ขอขอบคุณ และ ขออนุโมทนาบุญ จากข้อมูลใน หนังสือ อมตะธรรม สมเด็จโต พรหมรังสี

เครดิต: อภิญญา สมาธิ สวดมนต์ สนทนาธรรม – DharmaXP

Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2023 Amarin Corporations Public Company Limited.