ถ้ำหลวง

ตอบประเด็นเรื่อง ถ้ำหลวง ในมุมมองของซีเคร็ต โดยพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ตอบประเด็นเรื่อง ถ้ำหลวง ในมุมมองของซีเคร็ต โดยพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

จากประเด็นข่าว 13 ชีวิตติด ถ้ำหลวง คนทั้งประเทศติดต่อข่าว และตั้งประเด็นสงสัย วันนี้ซีเคร็ตจะไขความกระจายทุกประเด็นในมุมมองของซีเคร็ตโดยพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

 

กรรมส่งผลให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นหรือไม่  

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากกรรม 2 อย่างคือ กรรมในอดีต และกรรมในปัจจุบัน ทีมหมูป่าเข้าไปในถ้ำหลวงเพราะกรรมในปัจจุบัน ด้วยว่าทีมหมูป่ามีเจตนาที่จะเข้าไปในถ้ำหลวง การที่ทีมหมูป่าติดอยู่ในถ้ำหลวงสามารถอธิบายด้วยเรื่องกรรมในอดีตได้ว่า ครั้งหนึ่งในอดีตเคยสร้างเหตุไม่ดีร่วมกันมา ด้วยการกักขัง ทำให้ผู้อื่นติดขัด สัญจรไม่สะดวก เหตุในครั้งนั้นจึงส่งผลให้ติดอยู่ในถ้ำหลวง การที่มีคนทราบข่าวแล้วขวนขวายเข้ามาให้ความช่วยเหลือกันมากมายขนาดนี้ เป็นผลที่มาจากเหตุดีที่ทีมหมูป่าทำไว้ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไม่มีประมาณ เคยช่วยใครไว้ ใคร ๆ ก็อยากเข้ามาช่วย แต่ถ้าไม่เคยช่วยเหลือใครไว้เลย ก็ไม่มีใครให้ความช่วยเหลือ

 

ในฐานะที่เป็นชาวพุทธ การประกอบพิธีกรรม เพื่อให้เหตุการณ์นี้คลี่คลายเป็นเรื่องสมควรหรือไม่

สิ่งไหนทำไปแล้วดีมีประโยชน์ เกื้อกูลต่อผู้อื่น เป็นเรื่องที่ทำให้กำลังใจ เมื่อทำไปแล้วมีแต่ผลดีตามมา เป็นเครื่องจรรโลงใจ ช่วยให้เกิดความสบายใจ หากเป็นเช่นนี้การประกอบพิธีกรรมจึงเป็นเรื่องที่สมควร  หากติดตามข่าว เราจะเห็นว่า ทุกคนทำด้วยกุศลเจตนาดีที่อยากช่วยเหลือทีมหมูป่า เพียงเท่านี้ก็น่าชื่นชมแล้ว ขออนุโมทนาด้วย แต่ตามเป็นจริงแล้ว แม้ว่าจะประกอบพิธีกรรมอย่างอลังการ วิจิตรพิศดารขนาดไหน มีคณะผู้ประกอบพิธีเป็นพันคณะ หรือพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ประกอบพิธีด้วยพระองค์เองก็ตาม ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกฎแห่งกรรมได้ เพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม เมื่อเขากระทำไว้อย่างนั้น เขาย่อมได้รับผลตามนั้น

 

 

 สมาธิทำให้ ‘ระงับความหิว’ ได้จริงหรือ ?

ถ้าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วลองพิจารณาในอีกมุมหนึ่งว่า ถ้าโค้ชเอกไม่บอกให้เด็ก ๆ นั่งสมาธิ จิตของเด็ก ๆ อาจคิดฟุ้งซ่าน กระจัด กระเจิด เพราะเราห้ามการปรุงแต่งของจิตไม่ได้ จิตที่คิดมาก ย่อมเกิดความหิวตามมา แต่โค้ชเอกเขาเคยบวชเรียนมา เคยฝึกมาก่อน เห็นประโยชน์และคุณค่าของสมาธิ จึงนำวิธีนี้มาใช้กับเด็ก ๆ  เพียงแค่อยู่กับปัจจุบัน เคลื่อนไหวร่างกายให้น้อยที่สุด จิตอยู่กับลมหายใจ จนกระทั่งจิตผสานเป็นหนึ่งเดียวกับสมาธิ คราวนี้ก็จะไม่มีความคิดที่ฟุ้งซ่าน พลังงานก็ใช้ไม่มาก คล้ายกับรถยนต์ที่สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ แต่ไม่ได้วิ่ง เมื่อจิตเป็นหนึ่งเดียวกับสมาธิ จึงมีความเป็นไปได้ว่าจะเด็ก ๆ จะได้สมาธิระดับฌาน หรือระดับอัปปนาสมาธิ เพราะสถานที่ในถ้ำหลวงมันเอื้อต่อการปฏิบัติธรรม อาตมามั่นใจว่าพวกเขาต้องทำสมาธิอย่างแน่นอนในระหว่างที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง เพราะข่าวล่าสุดว่า ขณะที่ทีมหมูป่าติดอยู่ในถ้ำมีความรู้สึกว่าเหมือนเวลาผ่านไปแค่แวบเดียวเอง ทั้ง ๆ ที่พวกเขาติดอยู่ในถ้ำมา 9 วัน สำหรับคนที่นั่งสมาธิจะทราบกันดีว่า หลังจากออกสมาธิแล้วจะรู้สึกว่านั่งสมาธิไม่ได้ใช้เวลานานนัก ทั้งที่จริง ๆ แล้วสมาธิมานานกว่า 5 ชั่วโมง หรือหนึ่งวันเต็ม เพราะว่าขณะที่เข้าสมาธิอยู่จะเกิดปีติ ปราโมทย์ คือความอิ่มใจ สิ่งเหล่านี้เป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิต เมื่อจิตมันอิ่ม มันเต็มแล้ว ความหิวโหย ความกระหาย ความต้องการมันก็เริ่มน้อยลง จนกระทั่งกลายเป็นว่าไม่ต้องการอะไรเลย

 

สมาธิทำให้สามารถ ติดต่อกับคนภายนอกได้จริงไหม ?

ด้วยความละเอียดของจิตนี้เองที่ทำให้สามารถติดต่อกับคนที่มีสมาธิระดับเดียวกันได้ หรือที่เรียกกันว่า “โทรจิต” มีข่าวว่า มีผู้ที่สามารถสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างแวบเข้ามาในขณะที่ทำสมาธิ สามารถรับรู้ได้แม้กระทั่งตำแหน่ง ไม่ต่างจากจีพีเอส เมื่อจิตฝึกมาแล้วระดับหนึ่งก็สามารถระบุตำแหน่งได้ นี้คือผลของสมาธิ หากไม่ได้ปฏิบัติสมาธิ เขาจะเอาพลังงานจิตที่ไหนติดต่อไปถึงผู้ที่มีพลังจิตเช่นเดียวกันที่อยู่แถวนั้น แต่ด้วยว่าทั้งทีมฝึกสมาธิมาระดับหนึ่งแล้ว จึงสามารถส่งกระแสจิตออกมาแล้วส่งไปถึงผู้ที่สามารถรับโทรจิตได้ เรื่องนี้เป็นจริง สำหรับผู้ปฏิบัติจะไม่มีข้อสงสัยในเรื่องนี้เลย เพราะมันทำได้จริง ๆ  ถ้าสามารถทำได้อย่างนี้ก็ไม่ต้องใช้โทรศัพท์เลย ใช้โทรจิตสื่อสารกันแทน

 

สังคมโซเซียลตั้งคำถามว่า ทีมหมูป่าได้รับสิทธิพิเศษมากมาย เช่น ทุนการศึกษา สัญชาติ ทั้งที่ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้แก่สังคมเลยเราควรมองเรื่องนี้อย่างไร ?

ประเด็นนี้น่าสนใจ เพราะมีหลายภาคส่วนยื่นความช่วยเหลือมาให้ทีมหมูป่าต่าง ๆ นานา จึงมีหลายคนตั้งคำถามขึ้นว่า เป็นเรื่องที่ “ควรหรือไม่สมควร” “เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม” หรือมีคนอื่นที่เดือดร้อนมากกว่านี้ ทำไมถึงไม่ไปช่วยเหลือ เรื่องนี้คงต้องอธิบายด้วยเรื่องของการกระทำ เพราะทุกการกระทำย่อมมีผล ถ้าเหตุในอดีตที่ทำมาเคยเกื้อกูลผู้อื่นไว้มากมายจนหาประมาณมิได้ การได้รับการช่วยเหลือก็มาจากการที่เราเคยให้ความช่วยเหลือเขาไว้ จึงทำให้ใคร ๆ ก็มาช่วยเหลือ แต่ถ้าไม่เคยช่วยเหลือใคร แล้วใครเขาจะมาช่วยเหลือ ถ้าเรามองในมุมของกฎแห่งกรรม (กฎแห่งการกระทำ) เราจะไม่มีอกุศจิตที่ทำให้เกิดความสงสัย หรือการตั้งคำถาม ขอให้เข้าใจว่าเขาสร้างเหตุมาดี ก็เลยได้รับผลดี ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว เราจะได้ไม่ต้องมีความรู้สึกตั้งคำถามขึ้นในใจว่า “ทำไม ทำไม” เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอกุศลจิตขึ้นอีก หรืออย่างขอทานบางคนนั่งอยู่เฉย ๆ ยังมีคนให้ สำหรับขอทานบางคนเที่ยวขอไปเรื่อย แต่ก็ไม่มีใครให้

 

มีแต่คนเสนอสิ่งดี ๆ ให้แก่ทีมหมูป่า สิ่งเหล่านี้จะทำให้ทีมหมูป่าหลงไปกับวัตถุเหล่านี้จนเสียหรือไม่

ตอนเราลำบากเราก็จะสำรวมคอยระมัดระวัง เราจึงได้สร้างแต่เหตุดี เมื่อผลดีสนองเรา เราจึงอยู่สุขสบาย กินดีอยู่ดี มีชื่อเสียง แต่ด้วยความที่เป็นคนธรรมดาจึงหลงไป ประมาท มัวเมา ทำให้กลายเป็นการทำกรรมที่ไม่ดีเสียแล้ว ต่อไปก็จะหมดโปรโมชั่น (หมดบุญ) ผลดีที่ทำให้เรามีคนให้เกียรติ มีคนให้ความยกย่องก็หมดโปร (หมดบุญ) หลังจากนั้นจึงกลายเป็นโอกาสที่จะให้ผลไม่ดีสนอง ควรให้เขามองว่า ที่เป็นแบบนี้เพราะเรามีผลดีสนองนะ เมื่อรู้ว่าผลดีมาจากเหตุดี ก็จะได้ไม่หยุดสร้างเหตุที่ดี ถึงจะได้รับผลที่ดี ก็จะไม่หยุดสร้างเหตุที่ดีเรื่อยไป เพราะซึ้งจนรู้สาแก่ใจว่าเพราะผลดีมาจากเหตุดี

 

 

พระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมะสำหรับสถานการณ์นี้ไว้อย่างไรบ้าง ?

พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า เมื่อสัตว์โลกทั้งหลายอยู่ในสถานการณ์ที่อันตราย คับขัน อยู่ในภาวะที่หวาดกลัว หรือสถานการณ์ที่ไม่ดี พระองค์ตรัสว่าให้นึกถึง “พระรัตนตรัย” ยามใดที่เธอทั้งหลายเกิดความหวาดกลัว หวาดผวา ขณะอยู่ในป่า ในถ้ำ ในเขา ในเหว หรือที่ต่าง ๆ แล้วเผชิญกับภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสัตว์ร้ายนานาชนิด ให้เธอนึกถึงเรา ตถาคต คือให้นึกถึงพระพุทธเจ้า ให้นึกถึงพระธรรม และให้นึกถึงพระสงฆ์ การระลึกถึงพระรัตนตรัยจะทำให้จิตเรามีที่ตั้ง มีเครื่องระลึก พอมีที่ตั้งจิตก็ไม่แปรปรวนสามารถสงบลงได้ ทำให้ความทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นไม่ได้ จิตใจก็จะปลอดภัย เพราะมีที่ยึดเหนี่ยวคือพระรัตนตรัย

 

เรื่อง : พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

เปิดประวัติอีกหนึ่ง ฮีโร่ถ้ำหลวง Tim Acton นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาช่วยคนไทย

อีลอน มัสก์ คนจริง คิดจริง ทำจริง ไม่พูดเล่น ลงพื้นที่ถ้ำหลวงแล้ว

เปิดประวัติ จ่าเอกสมาน กุนัน Hero ตลอดกาล ที่เสียชีวิตขณะทำหน้าที่ในถ้ำหลวง

สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นห่วง 13 ชีวิตในถ้ำหลวง

สั่นสะเทือนไอจี เมื่อดารา-คนดังโพสต์ส่งกำลังใจและคำอธิษฐานถึง 13 ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง

เผยโฉมหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนและบุคคลที่เข้าให้ความช่วยเหลือตามหา 13 ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง เชียงราย

สวดพระปริตรส่งผลบุญให้พบโค้ชและนักเตะทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.