ทำบุญทำทาน

ปัญหาธรรมประจำวัน :แม่ฝักใฝ่แต่การพนัน ไม่ยอมทำบุญทำทาน ลูกควรทำอย่างไร

ปัญหาธรรมประจำวัน :ถ้าแม่ของเราจิตใจฝักใฝ่การพนัน ไม่ยอมทำบุญทำทาน ลูกควรทำอย่างไร

ถาม: ถ้าแม่ของเราจิตใจฝักใฝ่การพนัน ไม่ยอม ทำบุญทำทาน นินทาพระสงฆ์ ขัดขวางการทำบุญ
ชอบนินทาใส่ร้าย คนเป็นลูกควรทำอย่างไรคะ

พระวิชิต ธมมชิโต ตอบปัญหาเรื่องนี้ไว้ว่า

ตอบ: พระพุทธองค์ตรัสว่า การดึงบุพการีที่เป็นมิจฉาทิฏฐิให้เข้าสู่สัมมาทิฏฐินั้นเป็นการแสดงความกตัญญูตอบแทนคุณท่านอย่างสูงสุด ดังนั้นการพยายามหาวิธีการที่ถูกต้อง อ่อนโยน ค่อย ๆ ดึงท่านให้เลิกเล่นการพนัน ชอบนินทาว่าร้ายผู้อื่น ฯลฯ คือสิ่งที่ลูกพึงกระทำ

ส่วนเทคนิควิธีการนั้นตอบให้ชัดยาก เพราะขึ้นอยู่กับพื้นฐานและสถานการณ์ความสัมพันธ์ในครอบครัว แต่หากเริ่มต้นด้วยจิตที่ประกอบด้วยความรัก ความปรารถนาดีต่อท่าน เชื่อว่าวิธีการที่ประณีต แยบยล ย่อมไม่พ้นสติปัญญาของเราแน่นอน เราไม่ต้องรีบหวังผล แต่ให้ทนทำไปอย่างต่อเนื่อง แม้จะเลิกขาดไม่ได้ทั้งหมด เพียงแค่ลดลงบ้างก็ถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ทั้งต่อท่านและตัวเราเอง เพราะเหตุปัจจัยสำคัญ อีกส่วนหนึ่งอยู่ที่ตัวท่านด้วย ถ้าพยายามเต็มที่แล้วไม่ได้ผลก็ต้องวางใจเป็นกลาง ไม่โกรธ ไม่ตำหนิท่านในทางตรงกันข้าม อย่าลืมย้อนกลับมาพิจารณาตัวเราเองด้วยว่าอยู่ในทิฏฐิที่ถูกต้องเพียงใด พุทธศาสนาในสังคมไทยทุกวันนี้มีหลากหลายมิติและวิธีการ รูปแบบภายนอกเป็นพุทธศาสนา แต่กลับชักพาให้งมงายในบุญในพิธีกรรมที่ไม่ถูกต้องก็มาก จึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องตรวจสอบทิฏฐิ พัฒนา
ปัญญาของตนอยู่เสมอด้วย เพราะบางทีแม่เราอาจกำลังทำบุญมหาศาล เพียงแต่ไม่ใช่ทานในแบบที่เราคาดหวัง หรือดูเหมือนว่าท่านนินทาพระสงฆ์ แต่จริง ๆ ท่านมั่นคงต่อศาสนา ไม่ศรัทธาพระที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมก็เป็นได้ การตรวจสอบและพัฒนาทิฏฐิของเราให้ตรงยิ่งขึ้นจึงต้องทำควบคู่ไปด้วย

ในเรื่องของการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นี้ เคยมีคำถามจากผู้อ่านท่านหนึ่งถามไว้ว่า

ถาม: ขณะนี้หนูเป็นนักศึกษา จึงต้องทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งยังต้องไปเรียนพิเศษในวันเสาร์ – อาทิตย์ ทำให้ไม่มีเวลาได้อยู่กับพ่อแม่และไม่มีเวลาตอบแทนพระคุณท่าน พระอาจารย์มีวิธีไหนที่จะทำให้หนูสามารถทำกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตไปพร้อมกับทดแทนคุณพ่อแม่ได้บ้างไหมคะ

ปัญหาดังกล่าว พระครูธรรมธร ตอบไว้ว่า

ตอบ: การทดแทนบุญคุณของบิดามารดามี 2 ทาง 1. ทางกาย และ 2. ทางใจ ซึ่งการเรียนหนังสือและทำหน้าที่ของลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ถือเป็นการตอบแทนบุญคุณท่านทางใจแล้ว เพราะฉะนั้นโยมไม่ต้องคิดมาก แต่ถ้าจะให้ดีเราไม่ควรอ้างว่าไม่มีเวลา เพราะเวลาที่เรากลับบ้านเราก็ได้เจอกับท่านอยู่แล้ว ถึงจะเป็นเวลาเพียงเล็กน้อยก็ควรจะทำให้เป็นโมงยามที่มีคุณค่าที่สุดโดยการดูแลท่านทางกายนวดให้ท่าน คุยกับท่าน กอดท่าน หอมท่านนี่ถือเป็นการทดแทนบุญคุณท่านเช่นกันแต่ถ้าจะกล่าวให้ลึกในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ในพระไตรปิฎก เล่มที่ 20 ข้อ 78 หน้า 278 ว่า หากลูกบำเพ็ญตนเป็น“มรรคนายก” นำพ่อแม่ดำเนินเข้าสู่เส้นทาง
ธรรม ด้วยการนำท่านให้สมาทานประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา หรือทาน ศีล ภาวนา จนพ่อแม่มีศรัทธา มีศีล มีจิตปราศจากความตระหนี่ และมีปัญญารู้ทั่วถึงธรรม ลูกคนไหนทำได้อย่างนี้นี่คือที่สุดแห่งความกตัญญู เพราะฉะนั้นหากมีเวลาก็ลองชักชวนท่านเข้าวัดฟังธรรม พากันรักษาศีล หรือปฏิบัติสมาธิอย่างง่าย ๆ ที่บ้านดู


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com


 

 

Secret คือแรงบันดาลใจ
สั่งซื้อนิตยสารหรือสมัครสมาชิก Secret ได้ที่ 0-2423-9889
ทาง Naiin.com : https://www.naiin.com/magazines/title/SC/

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.