สถานปฏิบัติธรรมสำหรับผู้หญิง

“อาศรมมาตา” ที่พักเพื่อพัฒนาจิตใจ สถานปฏิบัติธรรมสำหรับผู้หญิง

“อาศรมมาตา” ที่พักเพื่อพัฒนาจิตใจ สถานปฏิบัติธรรมสำหรับผู้หญิง

บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ ในอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา คือที่ตั้งของ สถานปฏิบัติธรรมสำหรับผู้หญิง ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบ

เดิมพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นไร่มันสำปะหลังที่แห้งแล้ง มีต้นไม้เพียง 13 ต้น ต่อมาอุบาสิกาทิพวรรณ ทิพยทัศน์ หรือ แม่เล็กผู้ก่อตั้งอาศรมมาตา เข้ามาปรับปรุงพื้นที่และเริ่มปลูกต้นไม้ ทั้งยางนา ประดู่ ตะเคียนทอง ฯลฯ เติมความร่มรื่นและสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ผืนดิน พร้อมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและห้องพัก เพื่อเปิดเป็นสถานปฏิบัติธรรมสำหรับผู้หญิงเมื่อปี พ.ศ. 2539

“ครั้งหนึ่งแม่เข้าไปพักในวัดขนาดใหญ่และเห็นความลำบากของอุบาสิกาที่ต้องเข้าครัวตั้งแต่ตีสาม เพื่อทำอาหารถวายพระ เณรและให้ญาติโยมที่มาอาศัยอยู่วัด เพราะอาหารมีไม่เพียงพอ กว่าจะเสร็จงานก็บ่าย 3 โมงแม่จึงคิดว่าหากเป็นเช่นนี้ อุบาสิกาทั้งหลายจะเอาเวลาที่ไหนไปปฏิบัติธรรม”

จากเหตุการณ์ในครั้งนั้น แม่เล็กจึงริเริ่มสร้างสถานปฏิบัติธรรมสำหรับผู้หญิงเพื่อให้ผู้หญิงได้มีโอกาสเจริญภาวนาอย่างเต็มที่ โดยอาศัยธรรมชาติเป็นเครื่องมือ

“ธรรมะคือธรรมชาติ พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้ในพระราชวัง แต่พระองค์ตรัสรู้ใต้ต้นไม้ในป่า ฉะนั้นแม่จึงต้องการให้ผู้ปฏิบัติได้มีโอกาสใกล้ชิดธรรมชาติ นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรมในป่า และออกธุดงค์เพื่อเจริญรอยตามพระพุทธองค์”

คลิกเลข 2 ด้านล่าง เพื่ออ่านหน้าถัดไป

อาศรมมาตาแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 เขตเขตที่ 1 เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่มีความรู้ด้านกรรมฐานใด ๆ เขตที่ 2 สำหรับผู้ที่มีความรู้ด้านกรรมฐานแล้ว แต่ยังไม่กล้าออกธุดงค์ เขตที่ 3 และ 4 เป็นเขตที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ฝึกนักธุดงค์กรรมฐานหญิงที่เข้ากรรมฐานได้แล้ว แต่ต้องการ “ฝึกความกล้า ฆ่าความหลง ปลงสังขาร” โดยจะอาศัยในป่ากางกลด และเจริญภาวนาท่ามกลางธรรมชาติส่วนเขตที่ 5 เป็นเขตที่ญาติธรรมรวมเงินกันซื้อที่ดินเพื่อสร้างที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม

อาศรมมาตาจัดคอร์สปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี แต่ละคอร์สมีวิทยากรหรือพระวิปัสสนาจารย์มาให้ความรู้ตามแนวทางต่าง ๆ หมุนเวียนกันไป เช่น แนวปฏิบัติพอง –ยุบ การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว เป็นต้น ทุกคอร์สปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานคือสติปัฏฐาน 4 นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติยังสามารถนัดหมายปฏิบัติธรรมนอกคอร์ส ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกปฏิบัติแบบเข้มและออกธุดงค์ โดยรับครั้งละไม่เกิน 5 คน

จุดมุ่งหมายสูงสุดของการตั้งสถานปฏิบัติธรรมของแม่เล็กคือ

“แม่อยากให้ผู้มาปฏิบัติน้อมนำธรรมะไปตั้งไว้ในจิตใจ หากมีผู้ปฏิบัติแม้เพียงคนเดียวที่บรรลุธรรม อาจเป็นเพียงชั้นต้น เช่น โสดาบัน แม่ก็พอใจแล้ว ฉะนั้นใครที่ต้องการเป็นดอกบัวบาน จงมาที่นี่ มาร่วมกันทำให้สถานที่นี้เป็นที่สัปปายะ ให้เป็นบ่อเกิดแห่งการเบิกบานของทั้งศาสนาและจิตใจ”

สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวง

ประวัติของอุบาสิกา

ทิพวรรณ ทิพยทัศน์ (แม่เล็ก)

เดิมแม่เล็กเป็นเจ้าของบริษัทยาขนาดใหญ่ ทำงานวันละ 18 ชั่วโมงแทบไม่เคยพักผ่อน จนล้มป่วยเป็นอัมพฤกษ์ จึงเริ่มตั้งคำถามว่า “คนเราเกิดมาทำไม เกิดมาเพื่อเรียนหนังสือทำงาน เลี้ยงดูพ่อแม่ และตายจากโลกนี้ไป แค่นี้จริง ๆ หรือ อะไรคือสิ่งประเสริฐของการเป็นคน” หลัง-จากนั้นแม่เล็กก็เริ่มหันมานั่งสมาธิอ่านธรรมะ ฟังธรรม และปลีกตัวไปปฏิบัติภาวนา โดยน้อมนำปริยัติของท่านพุทธทาสมาเป็นกรอบไม่ให้เดินผิดทาง และออกธุดงค์ตามแนวปฏิบัติของหลวงพ่อชา


มูลนิธิอาศรมมาตา

67 หมู่ 7 ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150 รายละเอียดด้านวัน – เวลา กำหนดการ รวมทั้งวัตรปฏิบัติของคอร์สปฏิบัติธรรมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://ashrammata.blogspot.com หรือเฟซบุ๊ก Ashrammata อาศรมมาตา ที่พักภาวนาเพื่อพัฒนาจิตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณพิชามญชุ์ (คุณไก่) โทร. 08-1913-5031 หรือ 08-1613-9739

ที่มา: นิตยสาร Secret

เรื่อง Pitchaya ภาพ วรวุฒิ วิชาธร

Secret คือแรงบันดาลใจ
สั่งซื้อนิตยสารหรือสมัครสมาชิก Secret ได้ที่ 0-2423-9889
ทาง Naiin.com : https://www.naiin.com/magazines/title/SC/

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.