ผีเข้า

ผีเข้าคน…เรื่องเล่าจากสมัยพุทธกาล

ผีเข้า คน…เรื่องเล่าจากสมัยพุทธกาล

มีการแชร์คลิปตำรวจนายหนึ่งขับไล่ ผีเข้า สิงในร่างหญิงสาวด้วยบทสวดมนต์ ปฏิจจสมุปบาท จนกลายเป็นกระแสในโลกโซเชียล ต่อมาทราบภายหลังว่าตำรวจนายนั้นคือ ร้อยตำรวจเอก ภูริทัตต์ ภูริทัตตานนท์ สถานีภูธรนาแก จังหวัดนครพนม

 

ภาพจาก www.amarintv.com

 

ร้อยตำรวจเอก ภูริทัตต์ ภูริทัตตานนท์ว่า ตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชน ต้องรับมือได้ทุกรูปแบบ อย่างคราวนี้ได้รับแจ้งว่ามีหญิงสาวในชุดขาวแสดงการผิดปกติ มีอารมณ์คลุ้มคลั่งเข้าไปก่อความวุ่นวายในบ้านของชาวต่างชาติ

เริ่มแรกต้องใช้การเจรจากับเธอก่อน เพราะทราบข้อมูลเบื้องต้นมาว่าเธอมีอาการผิดปกติ เมื่อเจรจาแล้วไม่สำเร็จ เพื่อเรียกขวัญกำลังใจ และบวกกับความเชื่อส่วนตัวจึงคิดว่าพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าคงช่วยได้จึงสวดบท “ปฏิจจสมุปบาท” แล้วเธอก็สงบลง

 

 

ในสมัยพุทธกาลก็ปรากฏเหตุการณ์ผีเข้าคนเช่นกัน ในพระวินัยปิฎกกล่าวว่า เคยมีพระภิกษุสังหารพระภิกษุที่ผีเข้าเพราะความกลัว พระภิกษุผู้ฆ่าสำนึกได้ว่าตนต้องอาบัติแน่นอน เรื่องนี้ทราบถึงพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงบัญญัติว่า ไม่อาบัติเพราะเธอไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่า

ต่อมาเกิดเหตุพระภิกษุถูกผีเข้าอีก พระภิกษุพยายามฆ่าพระภิกษุรูปนั้นด้วยความตั้งใจ พอฆ่าแล้วก็กระวนกระวายว่าตนจะอาบัติไหม พระพุทธเจ้าตรัสบัญญัติว่า หากตั้งใจฆ่าเป็นอาบัติปาราชิก

พระภิกษุรูปหนึ่งถูกผีเข้า พระภิกษุรูปอื่นพยายามฆ่า แต่ฆ่าไม่สำเร็จ พระพุทธเจ้าตรัสบัญญัติว่า เธอตั้งใจฆ่า แต่ฆ่าไม่สำเร็จยังไม่ผิดศีล ไม่หลุดจากการเป็นภิกษุ แต่เธอมีเจตนาดังนั้นจึงต้องโทษระดับอาบัติถุลลัจจัย (พระภิกษุรูปนั้นกระทำผิด แต่ยอมรับแล้วว่าจะไม่ทำอีก เป็นอาบัติขั้นเบา)

 

 

หรือพระภิกษุรูปหนึ่งป่วยเพราะผีสิง บรรดาพระภิกษุพยายามรักษาอาการอย่างไรก็ไม่หาย จนกระทั่งพระภิกษุที่ถูกสิงเดินไปที่ร้านขายเนื้อหมูแล้วกินเนื้อกับเลือดสดที่นั้น อาการก็ดีขึ้น จากเหตุการณ์นี้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่า หากกินเนื้อและเลือดสดเพราะถูกผีสิงไม่อาบัติ

ในอรรถกถาบอกวิธีขับไล่ผีที่เข้าสิงคนไว้ว่า “พึงเอาใบตาลหรือเส้นด้ายพระปริตรผูกไว้ที่มือหรือเท้า พึงสวดพระปริตรทั้งหลายมีรัตนสูตรเป็นต้น” 

ฉะนั้นการสวดพระปริตรสามารถช่วยขับไล่ผีได้ พระปริตรนิยมเรียกอีกอย่างว่า  “ตำนาน” อาจคุ้นกับคำว่า “ 12 ตำนาน” และ “17 ตำนาน” ตำนานในที่นี้ไม่ใช่ตำนานที่ใช้สำหรับเรื่องเล่าหรือนิทานที่เล่ากันมาหลายร้อยปี แต่มาจากคำว่า “ตาณะ” หมายถึง “เครื่องต้านทาน” ส่วนพระปริตรนั้นหมายถึง “ปกป้องคุ้มครอง” ฉะนั้น พระปริตร ซึ่งประกอบด้วย บทสวดทั้งหมด 12 บท สวดเพื่อปกป้อง คุ้มครอง และต้านทานสิ่งอัปมงคลและภัยทั้งปวง

 

ที่มา :

www.amarintv.com

www.84000.org/เรื่องประหาร 3 เรื่อง

www.84000.org/เรื่องเนื้อดิบและเลือดสด

www.84000.org/อรรถกถา ตติยปาราชิกสิกขาบท 

ภาพ : https://pixabay.com


บทความน่าสนใจ

ภูมินทร์ งามสูงเนิน เฉียดตายจนกลายเป็นคนเห็นผี

เผยคาถาที่แม่ชีสวดให้ผีพิกุลในละครเรื่อง ปี่แก้วนางหงส์ ที่แท้คือคาถาศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ดู่

ผีมีจริงไหม การปรากฏกายของผีในทางพระพุทธศาสนา

“เป็นมิตรกับ ความกลัว” เรื่องเล่าขำๆ กว่าพระจะหายกลัวผี โดย ท่านปิยสีโลภิกขุ

ปาฏิหาริย์พระธุดงค์ | หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ บิณฑบาตโปรดผี

ไขข้อข้องใจ เหตุใดต้องสวด พระปริตร

รัตนปริตร คือสุดยอดพระพุทธมนต์

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.