พระอาจารย์ชยสาโร

สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน กฎแห่งกรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ

สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน กฎแห่งกรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ

พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ พูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมแบบเข้าใจง่ายๆ ไว้ว่า “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว อาจจะพูดให้ชัดว่า ทำดีได้ ความดี ทำชั่วได้ความชั่ว ถ้าเราทำดีอาจไม่ได้ของดี แต่อย่างไรเราก็ได้ ความดี

“ถ้าเราทำพูดคิดด้วยกิเลส มันก็เป็นการเพิ่มพลังของกิเลส หรืออกุศลธรรม นั่นเรียกว่าเป็นบาป แต่ทั้งคำว่าบาปที่เราใช้ในความหมายที่ค่อนข้างจะแรง แต่ที่จริงเป็นเรื่องละเอียดอ่อน…”

ความสุขเริ่มขึ้นเมื่อ..ตื่น กับกูรูที่สลับสับเปลี่ยนกันมาทำให้ทุกวัน­ของคุณมีความสุข สุขด้วยการสวดมนต์ทำวัตรเช้า สุขด้วยการฟังธรรมจากกูรูหลากหลายท่าน สุขด้วยการลงมือปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนากร­รม ฐานไปกับกูรูท่านต่าง ๆ ซึ่งสามารถเลือกปฏิบัติได้ตามความถนัด สุดท้ายสุขด้วยการแผ่เมตตา เพื่อแบ่งปันความสุขให้สรรพสัตว์ทั้งปวง ออกอากาศทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 05.00-06.00 น. ทาง AMARIN TV HD ช่อง 34 จานดาวเทียมและเคเบิลทีวีช่อง 44

รายละเอียด
ออกอากาศวันที่ 13 เมษายน 2559 เวลา 5.00 น.
ช่วงที่ 1 แค่รู้…ก็ตื่น โดยพระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ


ประวัติพระอาจารย์ชยสาโร
(ฌอน ชิเวอร์ตัน Shaun Chiverton) 

พ.ศ. ๒๕๐๑ เกิดที่เกาะ Isle of Wight ประเทศอังกฤษ

พ.ศ.๒๕๒๑ รับศีล ๘ เป็นปะขาว จำพรรษากับคณะพระอาจารย์สุเมโธที่ Oakenholt ประเทศอังกฤษ ออกพรรษาแล้วเดินทางไปประเทศไทยเพื่อฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชา ที่วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.๒๕๒๒ บวชเป็นสามเณร

พ.ศ.๒๕๒๓ ในวันที่ ๓ มิถุนายน อุปสมบทที่วัดหนองป่าพง โดยพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท) เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๓๙ รองเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ ๒๕๔๐-๒๕๔๕ เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ

พ.ศ. ๒๕๔๕-ปัจจุบัน ปลีกวิเวกที่ อาศรมชนะมาร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


บทความน่าสนใจ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.