ปฏิบัติธรรม

หนีร้อนไปพักผ่อนใจ เมษายนนี้ (2560) ปฏิบัติธรรมที่ไหนดีนะ?

หนีร้อนไปพักผ่อนใจ เมษายนนี้ (2560) ปฏิบัติธรรม ที่ไหนดีนะ?

ช่วงเดือนเมษายนนี้วันหยุดติดกันหลายวัน หลายคนเลยถือโอกาสนี้ชักชวนครอบครัวหนีร้อนไปสงบใจให้เย็นลงที่วัดหรือสถาน ปฏิบัติธรรม สักแห่ง… หากใครยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะไปที่ไหนดี เรามีตัวเลือกมาให้ค่ะ

ภาคกลาง

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ ศูนย์ 1 (เพชรเกษม)

แนวทางปฏิบัติ: หลักสูตรแสงธรรมวันอาทิตย์ ปฏิบัติแนวพอง-ยุบ
วันที่: มีให้เลือก 3 วัน ได้แก่วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน / วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน และ วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560
สถานที่: ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซอยเพชรเกษม 54 แยก 6 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
รายละเอียด: http://web.ybatnet.org/th/course.10.2.476/detail / โทร. 0-2455-2525

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ ศูนย์ 2 (ปทุมธานี)

แนวทางปฏิบัติ: กำหนดรู้ปัจจุบัน ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน กับพระอธิการครรชิต อกิญจโน
วันที่: 26 เมษายน – 30 เมษายน 2560
สถานที่: ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ ศูนย์ 2 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
รายละเอียด: http://web.ybatnet.org/th/course.15.2.419/detail / โทร. 0-2455-2525

มูลนิธิแนบ  มหานีรานนท์ กรุงเทพฯ

มูลนิธิแนบ  มหานีรานนท์ กรุงเทพฯ

แนวทางปฏิบัติ: แบ่งเป็น 2 ภาค
ภาค 1  ปริยัติ (ทฤษฎี) เรียน 3 วัน วันละ 5 คาบวิชาเนื้อหากล่าวถึงการศึกษาพระพุทธศาสนาพื้นฐาน  จิต  เจตสิก  รูป  นิพพานสังสารวัฏ  อริยสัจ 4  ศีล  สมาธิ  ปัญญาสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน  และสติปัฏฐาน  เน้นอบรมให้ปฏิบัติโดยใช้วิธีกำหนดรูป - นามเป็นอารมณ์  ให้พิจารณาอิริยาบถใหญ่ทั้ง 4 คือ  รูป  นั่ง - นอน - ยืน - เดิน  ให้รู้ทุกข์  และเห็นไตรลักษณ์รูป - นาม  เกิด  ดับ
ภาค 2  ปฏิบัติ 4 วัน ในเรือนกรรมฐานหรือรอบ ๆ เรือนกรรมฐานของตัวเอง
วันที่: 3-9 เมษายน 2560
สถานที่: มูลนิธิแนบ  มหานีรานนท์ หมู่ 2  พุทธมณฑลสาย 5  ตำบลบางกระทึก  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
รายละเอียด: www.nab.or.th โทร. 0-2889-4417, 0-2420-8024  เวลา 8.00 น. - 17.00 น.  ทุกวัน

ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นานาชาติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ

แนวทางปฏิบัติ: สติปัฏฐาน 4 คือกาย เวทนา จิต ธรรม
วันที่: ปฏิบัติธรรมหลักสูตรพิเศษ วันที่ 1-7 ธันวาคม 2559 หรือสามารปฏิบัติหลักสูตรปกติ คือไม่กำหนดเวลาและวันในการปฏิบัติ
สถานที่: วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุเทพมหานคร
รายละเอียด: http://www.msarc.info/ หรือโทร. (02) 223 6878

บ้านจิตสบาย กรุงเทพฯ

บ้านจิตสบาย กรุงเทพฯ

แนวทางปฏิบัติ: ฟังธรรมและเจริญสติปัฏฐานภาวนา กับพระอาจารย์มานพ อุปสโม จากศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เขาดินหนองแสง จ.จันทบุรี
วันที่: 2 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.30-13.30 น. พัก 11.00-12.00 น.
สถานที่: ศาลาไตรสิกขา บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย 2 ถนนสุขาภิบาลบางระมาด แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
รายละเอียด: http://www.jitsabuy.com/ โทร. 02-448-3392

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ)

แนวทางปฏิบัติ: ทำกิจกรรมอบรมธรรมะสำหรับครอบครัว (รับเฉพาะครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวอายุ 14 ปีขึ้นไป อบรมพร้อมผู้ปกครองที่ดูแล (ซึ่งอาจเป็นพ่อแม่หรือญาติสนิท)
วันที่: 8 เมษายน 2560 และ 9 เมษายน 2560 (ไม่พักค้าง)
สถานที่: หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) สวนวชิรเบญทัศ (สวนรถไฟ), ถนนนิคมรถไฟสาย 2 กรุงเทพฯ
รายละเอียด: http://www.bia.or.th/ หรือ โทร.02-936 2800 ต่อ 7110 (09.30-17.00 น.ทุกวัน)

สำนักปฏิบัติธรรมเสวตสมบูรณ์ (วัดปลายนา) ปทุมธานี

สำนักปฏิบัติธรรมเสวตสมบูรณ์ (วัดปลายนา) ปทุมธานี

แนวทางปฏิบัติ: เจริญสติแบบเคลื่อนไหว 14 จังหวะ ตามแบบหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
วันที่: 7-15 เมษายน 2560  สามารถเข้าร่วมคอร์สระยะสั้นแบบวันเดียว ซึ่งจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์และวันพระ
สถานที่: สำนักปฏิบัติธรรมเสวตสมบูรณ์ ซอยเทพกุญชร 44/1  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี
รายละเอียด: http://wat-plaina.blogspot.com/ สอบถามรายละเอียดเพื่อฝึกเจริญสติได้ที่ info.watplaina@gmail.com หรือ โทร. 08-1202-1323  สุมลมานล์ (อั๋น)  08-1642-7928

วัชรธรรมสถาน นครปฐม

แนวทางปฏิบัติ: สติปัฏฐาน 4 คือ การเจริญสติให้อยู่กับกายและใจ โดยพระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
วันที่: 28 – 30 เมษายน 2560
สถานที่: วัชรธรรมสถาน ถนนนครชัยศรี – ดอนตูม ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
รายละเอียด: สมัครปฏิบัติธรรมที่ http://vacharadham.com โทร. 080-620-2266 หรือ 090-669-8943 (จ-ศ หลัง 19.30 น., ส-อา ตลอดวัน)

สำนักปฏิบัติกรรมฐานวัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา

แนวทางปฏิบัติ: วิปัสสนากรรมฐาน / สมถกรรมฐาน (ทางวัดไม่บังคับแนวทางปฏิบัติ แต่เน้นสอนการเจริญสติ ให้จิตรู้ปรมัตถธรรม)
วันที่: 22-30 เมษายน 2560
สถานที่: วัดมเหยงคณ์ หมู่ 2 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด: http://www.watmaheyong.org/calender/meditation_calender-th.html โทร. 035 881 601 – 2

วัดอัมพวัน สิงห์บุรี

แนวทางปฏิบัติ: สติปัฏฐาน 4 แนวพอง - ยุบ กำหนดรู้ 4 ส่วน คือ กาย เวทนาจิต ธรรม
วันที่: มีให้เลือกสองแบบ
1. หลักสูตรปฏิบัติธรรม 3 วัน ต้องอยู่ปฏิบัติธรรมวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ รับสมัครวันที่ 2, 9, 16, 23 และ 30
2. หลักสูตรปฏิบัติธรรม 7 วัน ต้องอยู่ปฏิบัติธรรมต่อเนื่อง 7 วัน รับสมัครวันที่ 6, 14, 21 และ 27
*** วันที่รับสมัคร คือวันแรกของการปฏิบัติธรรม***
สถานที่: วัดอัมพวัน ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
รายละเอียด: www.jarun.org โทร. 0-3659-9381

ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ วัดพระธรรมจักร นครนายก

แนวทางปฏิบัติ: วิปัสสนากัมมัฏฐาน พอง-ยุบ หลักสูตรปฏิบัติพิเศษ (สำหรับคฤหัสถ์ ในโอกาสวันสำคัญและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
วันที่: 13-16 เมษายน 2560
สถานที่: วัดพระธรรมจักร ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก
รายละเอียด: http://www.buvec.org / โทร.037-330313, 037-330213, 037-330089

คลิกเลข 2 ด้านล่าง เพื่ออ่านหน้าถัดไป

ภาคอีสาน

 

สวนธรรมเรือนธรรม นครราชสีมา

สวนธรรมเรือนธรรม นครราชสีมา

แนวทางปฏิบัติ: ฝึกเกี่ยวกับการดูจิต เช่น ดูลมหายใจยุบหนอพองหนอ
วันที่ : 6-15 เมษายน 2560
สถานที่: สวนธรรมเรือนธรรม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียด: www.facebook.com/pg/suandhamruendham/ หรือติดต่อที่ชมรมเพื่อนคุณธรรม โทร.088-723-8832 (คุณก้อย)

วัดตาลอง นครราชสีมา

แนวทางปฏิบัติ: พุทโธ ยุบหนอ - พองหนอ สัมมาอรหัง อานาปานสติและรูป - นาม กิจกรรมวันสุดท้ายมีการสรงน้ำ
วันที่ : 11-15 เมษายน 2560
สถานที่: วัดตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียด: http://www.watklongtalong.org/ หรือ https://www.facebook.com/watklongtalong2555/ โทร. 085 1042935 , 081 9777891

บ้านพุฒมณฑา นครราชสีมา

แนวทางปฏิบัติ: หลักสูตรปฏิบัติธรรมสำหรับวันหยุดวงกรานต์ สอนโดยโดยพระอาจารย์จารุวัฒน์ อคฺคปุญฺโญ และอาจารย์บุญทรัพย์ เพียรกิจ มีการใช้สื่อและกิจกรรมต่างๆ เหมาะกับบุคคลทุกเพศทุกวัย
วันที่ : 14-16 เมษายน 2560
สถานที่: บ้านพุฒมณฑา ภูริพิมาน ตำบล ปากช่อง อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา
รายละเอียด: http://www.baanpootmontha.com/ http://www.facebook.com/baanpootmontha หรือโทร. 087 909 8277

อาศรมมาตา นครราชสีมา

แนวทางปฏิบัติ:ปรมัตถ์ภาวนา (ปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานคือสติปัฏฐาน 4 ) สอนโดย อาจารย์ปิยะลักษณ์ ถิรสุนทรากุล รับเฉพาะผู้ปฏิบัติหญิงเท่านั้น *
วันที่: 12-17 เมษายน 2560
สถานที่: 67 หมู่ 7 ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียด: เว็บไซต์ http://ashrammata.blogspot.com หรือเฟซบุ๊ก Ashrammata อาศรมมาตา ที่พักภาวนาเพื่อพัฒนาจิตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณพิชามญชุ์ (คุณไก่) โทร. 08-1913-5031 หรือ 08-1613-9739

วัดเวฬุวัน ขอนแก่น (สาขาวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี)

แนวทางปฏิบัติ: วิปัสสนากรรมฐาน(เบื้องต้น) ตามแนวทางของหลวงพ่อจรัญ
วันที่: เปิดรับญาติธรรมเข้าปฏิบัติธรรมตลอด สามารถเข้าลงทะเบียนที่อาคารพระธรรมสิงหบุราจารย์ (สุริสา) ก่อนเวลา 16.00 น. ได้ทุกวัน
สถานที่: วัดเวฬุวัน หมู่ 15 บ้านเนินทอง ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด: http://www.veruwan.com โทรศัพท์มือถือ 083 662 6363 อีเมล veruwan@hotmail.com

วัดป่าธรรมอุทยาน ขอนแก่น

แนวทางปฏิบัติ: การเจริญสติในชีวิตประจำวัน (เจริญสติกับการทำงาน), สร้างความรู้สึกตัวในทุกอิริยาบถ, รู้ลมหายใจ, ดูจิตตัวเอง นำปฏิบัติโดยพระอาจารย์สำราญ ธมฺมธุโร (หลวงพ่อกล้วย)
วันที่: เปิดรับทุกวัน ไม่มีคอร์ส
สถานที่: วัดป่าธรรมอุทยาน บ้านสำราญ-เพี้ยฟาน ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนเเก่น
รายละเอียด: http://www.วัดป่าธรรมอุทยาน.com/ สอบถามเรื่องที่พักและการเดินทาง: แม่ชีเจี๊ยบ 089-801-6165 สอบถามเรื่องทั่วไป: พระจิตร์ 081-644-8986

วัดป่าโสมพนัส สกลนคร

แนวทางปฏิบัติ: เจริญสติแบบเคลื่อนไหว แบบหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
วันที่ : 13-20 เมษายน 2560
สถานที่: วัดป่าโสมพนัส บ้านภูเพ็ก หมู่ 12 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
รายละเอียด/สมัครออนไลน์: http://www.watsomphanas.com/ โทร. 080-7472194 (เวลาที่สะดวก : ประมาณ 06.00 น. / 17.00 – 18.00 น./ 21.00 น.)

คลิกเลข 3 ด้านล่าง เพื่ออ่านหน้าถัดไป

 

ภาคตะวันออก

ต้นบุญธรรมสถาน ชลบุรี

ต้นบุญธรรมสถาน ชลบุรี

แนวทางปฏิบัติ: มหาสติปัฏฐาน 4 ได้แก่  กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน  เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน  จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน  และธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
วันที่ : 11-16 เมษายน 2560
สถานที่: ต้นบุญธรรมสถาน ตำบลเหมือง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดชลบุรี
รายละเอียด: http://www.dhammasiri.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ดร. กมลพร บัณฑิตยานนท์ 091-636-5594

บ้านไรวา ชลบุรี

บ้านไรวา ชลบุรี

แนวทางปฏิบัติ: อบรมพัฒาจิตตามแนวคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัยปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน 4 เน้นการเดินจงกรมและนั่งสมาธิ สอนโดย อาจารย์อนงค์นุช กิมทอง
วันที่ : 28 มีนาคม – 4 เมษายน 2560
สถานที่: สำนักปฏิบัติธรรม บ้านไรวา มู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
รายละเอียด: https://www.facebook.com/vmedvipassana/ สมัครเข้าร่วมอบรมได้ผ่านทาง โทร. 0-2785-4000 ต่อ 113 และ vipassana@snpfood.com

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ เขาดินหนองแสง จันทบุรี

แนวทางปฏิบัติ: สติปัฏฐานภาวนา โดยพระอาจารย์มานพ อุปสโม
วันที่ : 13-17 เมษายน 2560
สถานที่: ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ เขาดินหนองแสง หมู่ 1 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
รายละเอียด: http://www.pra-manop.org/ ติดต่อสอบถาม 086 012 2477, 086 012 2633

ภาคใต้

ทีปภาวันธรรมสถาน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

ทีปภาวันธรรมสถาน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

แนวทางปฏิบัติ: มุ่งอบรมในเรื่องทุกข์และการดับทุกข์ อริยสัจสี่ ปฏิจจสมุปบาท การปฏิบัติ อานาปานสติ (เป็นหนทางการปฏิบัติสำคัญเช่นเดียวกับที่สวนโมกขพลาราม) และการภาวนา 4 อย่าง
วันที่ : 12-17 เมษายน 2560
สถานที่: ทีปภาวันธรรมสถาน ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด/สมัครออนไลน์: http://www.dipabhavan.org/ ติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 061-9905444

พรหมสิริธรรมสถาน นครศรีธรรมราช

แนวทางปฏิบัติ: วิปัสนากัมฐาน หลักสูตรคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
วันที่ : 14-16 เมษายน 2560
สถานที่: พรหมสิริธรรมสถาน บ้านในหมง ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียด: https://www.facebook.com/pg/พรหมสิริธรรมสถาน หรือ โทร. 0813704115

ภาคเหนือ

สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา พิจิตร

แนวทางปฏิบัติ: สติปัฏฐาน 4 (ยุบหนอ-พองหนอ)
วันที่ : สามารถเลือกเข้าอบรม ได้ ตั้งเเต่ 3-7 วัน ตามความเหมาะสมแก่ตัวเอง ทุกวัน ไม่มีวันหยุด
สถานที่: สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
รายละเอียด: ลงทะเบียนสมัครเข้าปฏิบัติธรรม โทร. 080-0744869 คุณเปิ้ล

สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ ลำปาง

แนวทางปฏิบัติ: สติปัฏฐานสี่ (คุณแม่สิริ กรินชัย)
วันที่ : 8-15 เมษายน 2560
สถานที่: สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
รายละเอียด: http://www.bunyanupab.com/ โทร. 081-334-5880, 082-495-5295, 089-799-7709, 089-201-9630

สถานธรรมปลีกวิเวก จังหวัดเชียงใหม่

สถานธรรมปลีกวิเวก จังหวัดเชียงใหม่

แนวทางปฏิบัติ: เรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง ผสมผสานกับการเรียนรู้วิธีใช้ชีวิตด้วยหลักธรรมะ สอนโดย พระดร. ฐาณี ฐิตวิริโย (จองเจน)
วันที่ : เปิดให้เข้าไปปฏิบัติได้ตลอด
สถานที่: สถานธรรมปลีกวิเวก ตั้งอยู่ที่ 411 หมู่ 2 บ้านกองลม ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด: โทร. 081 783 0506


บทความน่าสนใจ

ปฏิบัติธรรมตามจริต | จริตแบบนี้ปฏิบัติธรรมแบบไหนดีนะ

วิธีสร้าง ความเพียรในการปฏิบัติธรรม คำแนะนำดีๆ จาก ท่านว.วชิรเมธี

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: เป็น เด็กต้องปฏิบัติธรรม ไหม

Secret คือแรงบันดาลใจ
สั่งซื้อนิตยสารหรือสมัครสมาชิก Secret ได้ที่ 0-2423-9889
ทาง Naiin.com : https://www.naiin.com/magazines/title/SC/

Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.