ไม่อยากเข้าวัด

Dhamma Daily : ถ้าเชื่อว่าตัวเองคิดดี ทำดี แต่ ไม่อยากเข้าวัด สวดมนต์ บาปไหม

ถ้าเชื่อว่าตัวเองคิดดี ทำดี แต่ ไม่อยากเข้าวัด สวดมนต์ บาปไหมคะ

ถาม : ถ้าหนูเชื่อว่าตัวเองคิดดี ทำดี แต่ ไม่อยากเข้าวัด ไม่อยาก สวดมนต์ เพราะเชื่อว่าจิตใจดีได้โดยไม่ต้องใช้ศาสนามาขัดเกลา ถือว่าบาปไหมคะ

พระมหาเฉลิม ปิยทสฺสี ตอบปัญหาเรื่องนี้ไว้ว่า :  ถ้าเชื่อว่าตัวเองคิดดี ทำดี แต่ไม่อยากเข้าวัด สวดมนต์ บาปไหม ตอบว่า

ความดีทำได้ทุกโอกาส ความประมาททำให้พลาดจากความดี การเสริมสร้างคุณงามความดีในหลักคำสอนทาง
ศาสนาเรียกว่า “ศีลธรรม” หากเป็นไปตามคำสอนอื่น ๆ นอกเหนือจากศาสนาเรียกว่า “จริยธรรม” อย่าไปกำหนดศาสนาเพียงแค่“องค์กรหรือหน่วยงานทางศาสนา” แต่ศาสนาคือสิ่งที่จะช่วยให้รอดพ้นจากความทุกข์อันประกอบด้วยการศึกษาให้รู้เข้าใจ(ปริยัติศาสนา) การปฏิบัติตามคำสอน (ปฏิปัตติศาสนา) และการมีชีวิตที่ไร้ทุกข์ที่ประจักษ์ชัดด้วยตนและเป็นแบบอย่างการครองชีวิตที่ดีแก่ผู้อื่น คราใดที่ใจผ่องใสไร้ทุกข์แผดเผาให้เร่าร้อน ครานั้นไม่มีบาป เพราะว่าบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำบาป


เรื่องจาก : นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily


บทความที่น่าสนใจ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: คนรักเก่า แต่งงานไปแล้ว แต่เรายังคิดถึงอยู่ และไม่คิดจะแย่ง ผิดศีลไหมคะ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : ปฏิบัติธรรมจน นิสัยเปลี่ยนไป ทำอย่างไรดี

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : ฟุ้งซ่าน อยู่คนเดียวไม่ได้ ทำอย่างไรดี

วิธีสร้าง ความเพียรในการปฏิบัติธรรม คำแนะนำดีๆ จาก ท่านว.วชิรเมธี

ประโยชน์ 6 ประการของการสวดมนต์ โดย ท่าน ว.วชิรเมธี

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.