ทำนายโชคชะตา

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : เราจะเชื่อเรื่อง โชคดวง ที่หมอดูทำนายทายทักได้หรือไม่

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : เราจะเชื่อเรื่อง โชคดวง ที่หมอดูทำนายทายทักได้หรือไม่

ถาม : เราจะเชื่อเรื่อง โชคดวง ที่หมอดูทำนายทายทักได้หรือไม่

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญได้ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่อง “โชคดวง” นี้ไว้ว่า

ตอบ : พระพุทธเจ้าทรงบอกว่าเชื่อได้แต่สิ่งทั้งหลายถ้าไม่ได้ตถาคตเป็นกัลยาณมิตรแล้ว เชื่อไปก็ไม่พ้นทุกข์ หากเรายังอยู่ในโลก เชื่อก็ได้ แต่ไม่ควรนำมาเป็นที่พึ่งสูงสุด

ในกาลามสูตรบอกว่า อย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะเป็นครูของเรา แม้แต่พระ-พุทธเจ้าเอง พระองค์ยังทรงบอกไม่ให้เชื่อพระองค์เลย ครั้งหนึ่ง หลังจากพระพุทธเจ้าเทศน์จบ พระองค์ก็ทรงถามพระสารีบุตรซึ่งนั่งอยู่บริเวณนั้นว่า “เธอไม่เชื่อใช่ไหม” พระสารีบุตรตอบว่า “ไม่เชื่อพระเจ้าค่ะ” พระพุทธองค์ก็ทรงถามต่อว่า “ทำไมถึงไม่เชื่อ” พระสารีบุตรทูลตอบว่า “จะให้เชื่อได้อย่างไรเพราะเพิ่งฟัง…ข้าพเจ้าจะเชื่อก็ต่อเมื่อได้นำสิ่งที่ตรัสไปลองปฏิบัติตามถ้าผลปฏิบัติเป็นอย่างนั้น ข้าพเจ้าจึงจะเชื่อที่เชื่อไม่ใช่เพราะความเชื่อ แต่เพราะเป็นความจริง” และเมื่อปฏิบัติแล้วเป็นจริงพระสารีบุตรจึงยอมรับ เคารพ สรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งและพร้อมจะปฏิบัติตามทุกคำพูดของพระองค์

พระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ทรงสรรเสริญในเรื่องความเชื่อ แต่ถ้าจะปฏิเสธเลยก็ไม่ฉลาด ไม่น่ารัก เป็นการขวางโลกบางสิ่งบางอย่างควรฟังก่อน แล้วค่อยไตร่ตรอง ไต่สวน ลองปฏิบัติดู ถ้าคนพูดพูดไม่จริง ก็ถือว่าไม่เป็นแก่นสาร แต่ไม่ต้องไปว่าอะไรเขา แค่ไม่นำไปใช้ต่อไม่ปฏิบัติตามที่เขาพูด ก็จบไป แบบนี้จะทำให้เราไม่ขวางโลก ในขณะเดียวกันก็ไม่หลงไปตามโลก


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com


 บทความที่น่าสนใจ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : ทำไม หมอดู บางคนถึงรู้อนาคตของเราได้

อาจารย์ช้าง-ทศพร ศรีตุลา หมอดูผู้ใช้ธรรมะในการทำนายชะตาชีวิต
Secret คือแรงบันดาลใจ
สั่งซื้อนิตยสารหรือสมัครสมาชิก Secret ได้ที่ 0-2423-9889
ทาง Naiin.com : https://www.naiin.com/magazines/title/SC/

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.