ว.วชิรเมธี

“กระดาษทรายแห่งคำด่า” ยิ่งโดนด่า ยิ่งต้องขอบคุณ บทกลอนจากท่าน ว.วชิรเมธี

“กระดาษทรายแห่งคำด่า” ยิ่งโดนด่า ยิ่งต้องขอบคุณ บทกลอนจากท่าน ว.วชิรเมธี

ใคร ” โดนด่า ” โดนสบประมาท โดนนินทา อยากให้อ่านบทกลอนของ ท่าน ว.วชิรเมธี ค่ะ

ขอบพระคุณคำด่าที่น่ารัก                    ขอบพระคุณที่ทายทักที่ถามไถ่

ขอบพระคุณที่เป็นห่วงที่บ่วงใย              ขอบพระคุณที่ใครใครต่างรุมมอง

ชีวิตฉันฉันถวายพระพุทธเจ้า               ทุกทุกเช้าแผ่เมตตาประชาผอง

ทุกเวลานาทีที่ถือครอง                      ฉันลิ้มลองภาวนาด้วยอาทร

หากจะพอมีปัญญาขึ้นมาบ้าง                ฉันใช้สร้างประโยชน์สุขถ่ายทุกข์ถอน

ทุกเส้นทางที่ย่างไปในนาคร                 ก็เพื่อสอนมวลมหาประชาชน

งานที่ทำคือรางวัลอันประเสริฐ              ประโยชน์เกิดคือบำเหน็จวิเศษผล

เบิกบานการช่วยเหลือเกื้อฝูงชน            ก็สุขล้นสุขล้ำชื่นฉ่ำใจ

ขอบพระคุณทุกคำด่าที่มาฝาก              ประโยชน์มากช่วยฉันมองส่องวิสัย

เห็นสิ่งที่บกพร่องแหละยองใย               ต้องขอบใจทุกคำด่ามีค่าจริง

“นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต”                         พระพุทโธสอนสั่งอย่างดียิ่ง

“อัน GOSSIP นินทา” อย่าประวิง         มันคือสิ่งมีประจำค้ำโลกา

ทุกทุกวันจงทำดีทำดีเถิด                      คนประเสริฐเพราะกระทำใช่พร่ำด่า

วันหนึ่งหากกายดับลับชีวา                    โลกจะตีราคาให้เธอเอง

ใครเขาด่าให้ถือว่าเขาให้พร                 เขาสะท้อนที่บกพร่องใช่ร้องเฉ่ง

จงยิ้มรับทุกคำด่าอย่ายำเยง                 ที่เธอเก่งเพราะคำด่ามาขัดเกลา.

(ที่เธอดังเพราะเขายังไม่ลืมเรา)            (ที่เธอดีเพราะเขาตีไม่บันเบา)

ที่มา: นิตยสาร Secret

Secret Magazine (Thailand)

บทความน่าสนใจ

หลักโยนิโสมนสิการ และกัลยาณมิตรสู่การมีชีวิตที่ดี โดย ท่านว.วชิรเมธี

กับดักของเงินและงาน บทความให้ข้อคิดดีๆ จาก ท่านว.วชิรเมธี

เวลา อย่าใช้อย่างโง่งม กวีนิพนธ์ “เรามีเวลาจํากัด” โดย ท่านว.วชิรเมธี

อานิสงส์ของการเจริญสติ โดย ท่านว.วชิรเมธี

3 เรื่องที่ไม่ควรทำ “มากจนเกินไป” เพราะมันอาจย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองให้เจ็บมากขึ้นเท่านั้น

20 คำขอพร แบบชาวพุทธแท้ๆ และเป็นปัญญาชน โดยท่านว.วชิรเมธี

Secret จัดกิจกรรมช่วยคลายทุกข์ในใจ บรรยายธรรมและสนทนาถามตอบ โดย ท่านว.วชิรเมธี

ท่านว.วชิรเมธี กับข้อคิดกระตุกสติ “ความรู้” ที่ท่านอาจจะ “ยังไม่รู้”

เหนือฟ้ายังมีฟ้าแต่ไม่มีอะไรเหนือกฎแห่งกรรม หลวงพ่อจรัญ

เจ้าชายแฮร์รี่ทรงสนับสนุนให้ ฝึกเจริญสติ ในกองทัพ

 

Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.