การพนัน

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: ติด การพนัน งอมแงม หนี้สินมาก ยิ่งหาเงินมาใช้หนี้ยิ่งจม ควรทำอย่างไรดีคะ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: ติด การพนัน งอมแงม หนี้สินมาก ยิ่งหาเงินมาใช้หนี้ยิ่งจม ควรทำอย่างไรดีคะ

ถาม: ดิฉันเข้าไปอยู่ในแวดวง การพนัน มาได้ราว 6 ปีแล้ว จนกระทั่งเลิกกับสามีเก่ามาอยู่กับสามีใหม่ที่ต่างประเทศ ตอนแรกคิดว่าจะเลิกได้ แต่กลับเล่นพนันออนไลน์อีก ปัจจุบันมีหนี้สินล้นพ้นตัว หนี้เก่าก็ยังใช้ไม่หมด ซ้ำยังมีหนี้ใหม่เพิ่มมาอีกเรื่อย ๆ อยากได้เงินมาจ่ายหนี้ แต่ยิ่งหาก็ยิ่งจม ดิฉันควรทำอย่างไรดีคะ

พระครูธรรมธร ดร.สาคร สุวฑฺฒโน พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา ตอบปัญหานี้ว่า

ตอบ: การเล่นพนันทำให้คุณโยมหมดเนื้อหมดตัว ต้องตกอยู่ในวังวนของความล่มจม การพนันนั้นเป็นเสมือนผีร้าย ซึ่งการจะปราบผีตนนี้ได้คือการเดินออกจากสิ่งเดิม ๆ ที่คุณโยมคุ้นเคย ต้องรู้จักข่มใจตนเอง หมั่นเข้าวัด ถือศีลภาวนา และรักษาสัจจะ คือยึดมั่นในศีลข้อ 4 อย่างเคร่งครัด เมื่อใดที่คิดอยากเล่นการพนันก็ให้รีบหันหน้าเข้าวัด ปฏิบัติธรรม หรือทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวหรือคนที่คุณโยมรัก เช่นนี้จึงจะสามารถออกจากวังวนของอบายมุขได้

 

Image by PublicDomainPictures from Pixabay

Secret Magazine (Thailand)


บทความที่น่าสนใจ

ปัญหาธรรมประจำวัน :แม่ฝักใฝ่แต่การพนัน ไม่ยอมทำบุญทำทาน ลูกควรทำอย่างไร

เลิกได้แล้ว! มาประกาศอิสรภาพจากหวยกันเถอะ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.