Q:การวิพากษ์วิจารณ์บุคคลสาธารณะผิดศีลหรือไม่

ถาม

การวิพากษ์วิจารณ์บุคคลสาธารณะผิดศีลหรือไม่ เป็นการให้ร้ายผู้อื่นหรือเปล่า

ตอบ

หากดูตามศีล 5 แล้ว ก็ตรงกับศีลข้อ 4 เพียงข้อเดียวที่เกี่ยวกับการให้ร้าย ซึ่งต้องดูก่อนว่าคำวิจารณ์นั้นเป็นจริงไหม ถ้าดูตามหลักการพูดของตถาคตแล้ว คำไม่จริงเราไม่พูดอยู่แล้ว และต้องดูต่อว่าหากเป็นคำจริงแล้วมีประโยชน์ไหม ถ้าเป็นคำจริง แต่ไม่ดี ไม่มีประโยชน์ พูดแล้วเกิดความร้าวฉาน แตกแยก คนที่ปรองดองสามัคคีกันอยู่ฟังคำเหล่านี้แล้วเกิดบรรยากาศที่เปลี่ยนไป เราก็ไม่ควรพูด

ฉะนั้นหลักการพูดที่ถูกต้องมีอยู่ 5 อย่างตามที่พระพุทธเจ้าประทานมาให้ คือ “คำจริง ไพเราะ เหมาะแก่กาลประสานประโยชน์ และพูดด้วยจิตเมตตา” แต่ถ้าจำเป็นต้องพูดจริงๆ ก็ต้องมีเจตนาที่จะพูดด้วยเมตตา ปรานี หวังดี ปรารถนาดี

 

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ พระอาจารย์ผู้ไขปัญหาธรรม


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.