8 มาตรวัดตรวจสอบความเป็น คนดี คุณมีเกินครึ่งหรือเปล่า เช็คเลย

ความดี ไม่มีขาย ต้องสร้างเอง เช่นเดียวกับการเป็น คนดี ก็ใช่ว่าต้องรอให้ใครมาบอก คุณบอกตัวเองได้

และนี่คือ 8 มาตรวัดตรวจสอบความเป็น คนดี จาก “พระราชญาณกวี” ที่ Secret อยากให้คุณอ่านและลองเช็คลิสต์ตัวเองดูว่า มีคุณสมบัติตรงกี่ข้อ

1.ความเป็นคนดี คือ บุคคลที่มีจิตเข้มแข็ง ไม่ยอมให้กามราคะ โลภ โกรธ หลง เข้ามาเล่นงาน

2.ความเป็นคนดี คือ บุคคลที่มีการฝึกฝนตน ทนทุกข์ลำบากได้ จนยืนได้ด้วยลำแข้งของตน

3.ความเป็นคนดี คือ บุคคลที่มีจิตสงสาร หาทางช่วยเหลือคนตกทุกข์ให้พ้นทุกข์ โดยไม่เพิกเฉยทอดธุระ

4.ความเป็นคนดี คือ บุคคลที่มีความสามารถดำรงชีวิตโดยสุจริต แม้จะมีโอกาสให้ทุจริตได้ แต่ไม่ทำ

5.ความเป็นคนดี คือ บุคคลที่มีความเสียสละ มิใช่เพื่อสร้างตน แต่เพื่อสร้างชาติบ้านเมืองเยี่ยงวีรบุรุษ

6.ความเป็นคนดี คือ บุคคลที่มีการทำตนให้คนอยากเอาอย่างในทางดี ทำอย่างเสมอต้นเสมอปลาย จนมีอนุสาวรีย์ให้โลกยกย่อง

7.ความเป็นคนดี คือ บุคคลที่เอาภาระธุระของตน ด้วยการตั้งระเบียบวินัย ไม่ทำอะไรตามสบาย จนก้าวถึงเป้าหมายที่ต้องการ

8.ความเป็นคนดี คือ บุคคลที่มีความมุมานะบากบั่น ไม่หวั่นไหว แต่มีจิตเข้มแข็ง อดทนต่อเรื่องราวร้ายแรงที่ผ่านมาในชีวิต ไม่คิดสั้น

ชีวิตคนดีอาจสั้น แต่ความดีของคนดีอยู่ได้นานนับพันปี คนดีไม่เคยทำดีเพื่อประกาศว่าตนเป็นคนดี คนดีคือคนที่พร้อมจะยกย่องคนอื่นว่าดีกว่าตน คนดีคือคนที่มีดี แต่ไม่อวดดี คนดีคือคนที่ให้ความดีพูด มิใช่ตัวคนพูด คนดีมิใช่ดีเพราะสร้างภาพลักษณ์

คนดีอาจมิใช่คนหน้าตาดี มีทรัพย์ มีเกียรติ มีอำนาจมีอิทธิพล คนเกรงกลัว คนดีอาจมิใช่คนเรียนเก่งเป็นที่หนึ่ง คนดีไม่เกี่ยวกับเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา หรือเผ่าพันธุ์

คนดีที่โลกยกย่องให้เพ่งมองดูว่าเขาเคยทำอะไรไว้ให้โลก นักวิทยาศาสตร์ นักศิลปะ นักเคมี ศาสดา หรือนักบวชที่โลกยกย่องมายาวนานหลายร้อยหลายพันปี ท่านเหล่านั้นมีดีอะไร คนจึงนับถือ ให้เราดูว่าท่านเหล่านั้นได้ให้อะไรแก่มวลมนุษยชาติ มิใช่ท่านได้อะไรไปจากโลกนี้มากกว่ากัน

การจะตัดสินว่าใครดี ไม่ดี ข้าพเจ้าถือว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ ซึ่งใจของแต่ละคนจะสัมผัสเอง ทั้งนี้ในทางพระพุทธศาสนา มีเครื่องมือตรวจสอบคนดีด้วยวิธีง่ายๆ ตามคำสอนของพระพุทธองค์

นั่นคือ “ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี” 

 

ภาพ : www.pexels.com

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.