คนเอาแต่ใจ

Dhamma Daily : เจอ คนเอาแต่ใจ ไม่ยอมเปลี่ยนตัวเอง พุทธศาสนาช่วยได้ไหมคะ

Dhamma Daily : เจอ คนเอาแต่ใจ ไม่ยอมเปลี่ยนตัวเอง พุทธศาสนาช่วยได้ไหมคะ

ถาม : เวลาเจอ คนเอาแต่ใจ ที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาล ไม่ยอมเปลี่ยนตัวเอง ไม่คิดถึงคนอื่น มีวิธีการทางพระพุทธศาสนาที่จะช่วยพูดให้คนแบบนี้เปลี่ยนไปได้บ้างไหมคะ

ตอบ : ต้องชัดเจนกับแนวคิดนี้ก่อนว่า “เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้ แต่เราสามารถเปลี่ยนตัวเองได้” แล้ววางท่าทีที่เหมาะสม ทำตัวเหมือนกระจกเงาที่ไม่ถูกกระตุ้น ไม่มีอารมณ์โกรธรับฟังเขาพูดอย่างลึกซึ้ง เพื่อสะท้อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จะทำให้เขาสัมผัสได้ถึงความหวังดีจริง ๆ และเห็นตัวของเขาเองได้มากขึ้น ซึ่งส่งผลโดยตรงให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงจากตัวเขาเอง

หลักธรรมที่นำมาใช้ได้คือ หลักพรหมวิหาร 4  หรือคุณสมบัติของความเป็นผู้ใหญ่ 4 ประการ มี เมตตา กรุณา มุทิตาอุเบกขา หากเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพียงแค่ใช้ กรุณา ข้อเดียวก็สามารถโอบอุ้มผู้คน รับได้ทั้งสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ เหมือนพรหมที่มีใจกว้างพอที่จะรับฟังผู้อื่น เพื่อสร้างโลกใหม่ทางความคิดสร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับผู้คนด้วยท่าทีแห่งความเมตตา กรุณาไม่ว่าเขาจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบกลับมาอย่างไร ผลลัพธ์จะเป็นไปในแนวทางที่ดีและส่งผลดีต่อทั้งสองฝ่ายเสมอ

พระมหาธรรศฌ์ปกรณ์ กิตฺติปญฺโญ พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com


บทความที่น่าสนใจ

Dhamma Daily: เลิกกับแฟนแล้ว รู้สึกหมางเมินกับผู้ใหญ่ ทำอย่างไรดี

Dhamma Daily : คิดถึงคนรักเก่า ผิดศีลไหม แล้วจะตัดใจอย่างไรดี

Dhamma Daily : จูนทัศนคติอย่างไร เมื่อพ่อแม่หัวโบราณแต่ลูกหัวสมัยใหม่

Dhamma Daily: คนที่สำเร็จฌานแล้วอวดอ้าง จะได้รับผลอย่างไร

Dhamma Daily : เครียดจน นอนไม่หลับ จะทำอย่างไรดี

 

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.