ทะเลาะ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: ทะเลาะกับพี่สาว แต่เราลืมเหตุการณ์นั้นไม่ได้ ควรทำอย่างไร

ทะเลาะ กับพี่สาว แต่เราลืมเหตุการณ์นั้นไม่ได้

ถาม : ดิฉัน ทะเลาะ กับพี่สาวตั้งแต่ยังเด็ก เพราะพี่สาวทำไม่ดีกับพ่อแม่ แต่ปัจจุบันเขาปรับปรุงตัว และพ่อแม่ก็ไม่เป็นทุกข์อีกต่อไป มีแต่ตัวเราเองที่ยังลืมเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้ ควรทำอย่างไรดีคะ

พระอาจารย์นวลจันทร์  กิตติปัญโญ ไขปัญหาข้อนี้ว่า

ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์แล้ว ไม่มีผู้ใดไม่เคยกระทำผิดมาก่อน ลองพิจารณาตัวเองด้วยความเป็นธรรมว่า ตั้งแต่เล็กจนโต เราเคยทำความผิดต่อคุณพ่อคุณแม่บ้างหรือไม่อาจเล็กบ้างน้อยบ้าง แต่ย่อมต้องมีกันทุกคน

การที่เราเฝ้าคิดถึงแต่สิ่งที่ไม่ดีของพี่สาวและทำไม่ดีกับเขาเป็นประจำ นอกจากจะทำให้จิตใจขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาแล้ว ในอนาคตการกระทำอันเป็นอกุศลนั้นอาจส่งผลต่อเราไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ ใครจะรู้ว่าวันหนึ่งเราอาจกระทำผิดต่อคนที่มีความหมายกับเรามากที่สุดในชีวิต แล้วเขาอาจไม่ให้อภัยเราเลยก็ได้ ดังเช่นที่เราเคยทำกับพี่สาว

การรู้จักให้อภัยถือเป็นการเอาภัยออกจากตัว อาตมาอยากให้ลองสังเกตใจเราดู ขณะที่ให้อภัยคนอื่น เราจะรู้สึกเบาสบายขึ้นทันที ให้หมั่นฝึกให้อภัยคนบ่อย ๆ จนเป็นนิสัยเมื่อจิตเสพคุ้นกับสภาวะที่เบาสบายอยู่เสมอ เราก็จะรับรู้ผลแห่งการให้อภัยในที่สุด

พระพุทธเจ้าทรงกล่าวเรื่องเกี่ยวกับอภัยทานไว้ว่า เป็นการให้ทานที่ไม่ต้องลงทุนด้วยวัตถุและเป็นทานสูงสุด ใครมีอภัยทานประจำใจ ผู้นั้นก็เข้าถึงปรมัตถบารมีซึ่งเป็นบารมีสูงสุดที่จะทำให้เข้าถึงพระนิพพานแล้ว

แหล่งที่มา : คอลัมน์ Dhamma Daily นิตยสาร Secret


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com


บทความน่าสนใจ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: พ่อกับแม่ทะเลาะกัน รู้สึกอึดอัด ควรทําอย่างไร

ไม่ยึดติดกับความคิด ธรรมะจากพระไพศาล วิสาโล

Secret คือแรงบันดาลใจ
สั่งซื้อนิตยสารหรือสมัครสมาชิก Secret ได้ที่ 0-2423-9889
ทาง Naiin.com : https://www.naiin.com/magazines/title/SC/

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.