เอาบุญมาฝาก

มีคนบอกว่า เอาบุญมาฝาก แล้วเราได้รับจริงหรือ?

มีคนบอกว่า เอาบุญมาฝาก แล้วเราได้รับจริงหรือ?

ถาม : การที่มีคนไปทำบุญมา  แล้วบอกเราว่า เอาบุญมาฝาก และเราอนุโมทนาสาธุตาม  เราจะได้บุญหรือไม่ ทั้งที่เราไม่ได้ทำบุญเอง

พระครูธรรมธร ดร.สาคร สุวฑฺฒโน ตอบคำถามนี้ว่า

ตอบ : คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าการทำบุญนั้นมีความหมายเฉพาะการบริจาคทรัพย์และต้องทำด้วยตนเองเท่านั้นจึงจะได้บุญ  แต่ความจริงแล้วการที่เราอนุโมทนาบุญกับคนที่เอาบุญมาฝาก  เราก็ได้บุญเช่นกัน  เรียกว่าเป็นบุญที่สำเร็จด้วยการอนุโมทนา  คือ  แม้ตนเองไม่ได้ประกอบการทำบุญขึ้นเอง แต่ได้รับทราบว่ามีผู้ทำบุญ  ทำทาน  ทำความดี  แล้วเราร่วมอนุโมทนาบุญหรือร่วมยินดีก็ถือเป็นการเพิ่มบุญให้แก่ตนเองและผู้ประกอบบุญนั้นๆ


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com


บทความที่น่าสนใจ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: ตักบาตรพระ ด้วยอาหารค้างคืน บาปไหม

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: เล่นหุ้น บาปหรือผิดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือไม่คะ

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.