แฟนชอบโกหก ทำอย่างไรดี

Dhamma Daily : แฟนชอบโกหก ทำอย่างไรดี ให้เขาเลิกโกหกสักที

แฟนชอบโกหก ทำอย่างไรดี

ถาม : ถ้า แฟนชอบโกหก ทำอย่างไรดี เรามักทะเลาะกันบ่อย ๆ จนเหนื่อยอยากเลิก ควรมีหลักธรรมข้อไหนที่จะช่วยไม่ให้ทะเลาะกัน หรือ ไม่ให้แฟนโกหก บ้างคะ

พระครูธรรมธร ดร. สาคร สุวฑฺฒโน ขอไขปัญหาเรื่อง แฟนชอบโกหก ว่า…

ตอบ : การทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติที่บางครั้งอาจเกิดเพราะไม่เข้าใจ หรือไม่ฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้น การจะครองรักให้ยืนยาว คุณโยมต้องมีธรรมะ คือ ขันติ และ โสรัจจะ

ขันติ คือ ความอดทน มีจิตใจเข้มแข็ง และโสรัจจะ คือ ความสงบเสงี่ยม ความมีอัธยาศัยงดงาม ความประณีตความเรียบร้อย จะทำให้จิตใจเราสงบไม่ทะเลาะกับใคร

ขันติ และโสรัจจะ เป็นธรรมสองข้อที่ไปด้วยกันเมื่อแปลจะได้ความหมายว่า ธรรมอันทำให้งาม โดยความงามในที่นี้ หมายถึง ๑. มีจิตใจเข็มแข็งน่ายกย่อง ๒. มีวาจาไม่ก้าวร้าว ไม่หยาบคาย ๓. มีการกระทำอยู่ในกรอบที่เหมาะสม

ส่วนแฟนที่ชอบโกหกต้องรู้จักมีเบญจศีล และเบญจธรรมในข้อที่ ๔ ได้แก่ เบญจศีล ในข้อมุสาวาทา เวรมณี คือ เว้นจากการพูดเท็จ ต้องตระหนักถึงผลที่จะตามมาคือทำให้ชีวิตคู่ไม่สงบ และเบญจธรรมในข้อที่ ๔ คือ สัจจะ คือ มีความซื่อสัตย์ มีความจริงใจ พูดจริง ทำจริง ไม่โกหกหลอกลวงใครให้เกิดความเสียหายและเสียความรู้สึก จะทำให้ชีวิตคู่สงบสุข และชีวิตส่วนตนก็จะผาสุกไปด้วย

 

ที่มา : คอลัมน์ Dhamma Daily นิตยสาร Secret


บทความน่าสนใจ

โกหกบ่อยๆ เสี่ยงภาวะสมองเสื่อม

โกหกเพราะความหวังดี ผิดไหม

พระอาจารย์ไขข้อข้องใจโกหกบาปแค่ไหน สงสัยจัง !?

4 เหตุผลที่คนจำเป็นต้องโกหก

โกหกบ่อยๆ เสี่ยงภาวะสมองเสื่อม

พระอาจารย์ไขข้อข้องใจ โกหก  บาปแค่ไหน สงสัยจัง !?

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.