เท้าทั้งสองข้าง

พัชรมณฑ์ เสวะนา หญิงผู้วาดความฝันด้วยเท้าทั้งสองข้าง

พัชรมณฑ์ เสวะนา หญิงผู้วาดความฝันด้วยเท้าทั้งสองข้าง

พัชรมณฑ์ เสวะนา หญิงผู้วาดความฝันด้วยเท้าทั้งสองข้าง ปัจจุบันเป็นครูสอนวิชาสังคมศึกษาที่โรงเรียนห้วยลึก และล่าสุดได้สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากรั้วมหาวิทยาลัยรามคำแหง รับปริญญาจากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

 

พัชรมณฑ์ เสวะนา

 

เธอสูญเสียแขนทั้งสองตั้งแต่เกิด เนื่องจากยารักษาโรคเบาหวานที่แม่รักษานั้นมีผลข้างเคียงต่อเด็กในครรภ์ แม้เธอจะปราศจากแขนทั้งสองข้าง แต่เธอก็วาดความฝันของเธอด้วยเท้าทั้งสองข้างด้วยความเพียรจนสำเร็จ

 

พัชรมณฑ์ เสวะนา

 

พัชรมณฑ์  หรือคุณครูคูน ไม่ได้รับการศึกษาตั้งแต่เด็ก โรงเรียนปฏิเสธเธอเพราะความพิการ แม่จึงเป็นครูคนแรกของเธอ สอนให้เธอจับปากกาเขียนด้วยเท้า จนกระทั่งเข้าเรียนได้เมื่ออายุได้ 23 ปี เพราะมีกฎหมายออกมาให้โรงเรียนรับเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ เมื่อเรียนจนระดับมัธยมศึกษาแล้ว จึงศึกษาต่อระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตหนองบัวลำภู แล้วสานฝันเป็นนักกฎหมายด้วยการศึกษาต่อระดับปริญญาโท

 

พัชรมณฑ์ เสวะนา

 

เธอกล่าวว่า อุปสรรคในการเรียนคือการทำข้อสอบให้เสร็จทันเวลา เพราะการเขียนด้วยเท้าไม่สามารถเร่งรีบได้ บางทีเธอก็ตกวิชานั้น เพราะทำข้อสอบไม่ทัน แต่ในที่สุดเธอก็สามารถรับปริญญามหาบัณฑิตมาครองจนได้

 

เท่าทั้งสองข้าง

 

ความเพียรของคุณครูคูน ทำให้นึกถึงคำตรัสของพระมหาชนกที่ทรงตอบนางมณีเมขลา ขณะทรงแหวกว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรว่า “บุคคลผู้กระทำความเพียรอยู่ แม้จะตาย ก็ชื่อว่าไม่เป็นหนี้ คือไม่ถูกติเตียนในระหว่างหมู่ญาติ เทวดาและพรหมทั้งหลาย อนึ่งบุคคลเมื่อกระทำกิจของบุรุษอยู่ ย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลัง” 

 

เชื่อมั่นว่า หากเราทุกคนมีความตั้งใจ ความมุ่งมั่น และความเพียร เป้าหมายที่ตั้งไว้ย่อมสำเร็จ แต่อยู่ที่โอกาสและเวลาอันเหมาะสม ดังสุภาษิตที่ว่า กรุงโรมมิได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว ความสำเร็จที่คุณครูคูนได้มา ก็ไม่ได้สำเร็จภายในระยะเวลาอันสั้น มันต้องใช้ความอดทน การมีขันติ และความพยายามร่วมด้วย ไม่มีสิ่งใดมาได้โดยง่าย หากไม่มีความพยายาม

ชีเคร็ตขอแสดงความยินดีกับคุณครูคูน แล้วขอมอบกำลังใจให้กับเพื่อน ๆ ทุกคน คิดว่าเรื่องราวของคุณครูคูน มหาบัณฑิตไร้แขน ที่สานความฝันจนสำเร็จด้วยเท้าทั้งสองข้างนี้ จะเป็นแบบอย่างให้ใครอีกหลายคน ลุกขึ้นมาต่อสู้กับอุปสรรค มีใจที่เพียรพยายามไม่ท้อแท้ต่อสิ่งกีดขวาง ไม่มีสิ่งใดเกินความพยายามของมนุษย์ หากมีความตั้งใจ ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมคว้า

 

 

ภาพจาก BCC ไทย, Thaipost , Khaosod  , Matichon และ Vithita

ข้อมูลจาก BCC ไทย และ 84000.org


บทความน่าสนใจ

เพราะมีลูกเป็นแรงบันดาลใจผมจึงไม่ท้อ โก้ นฤเบศร์ จินปิ่นเพ็ชร

James Kearsley ชายหนุ่มผู้ เอาชนะโรคร้าย กลายมาเป็นนักเพาะกายสร้าง แรงบันดาลใจ

เอาชนะความไม่สมบูรณ์ของร่างกาย สู่นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ อับดี โอมาร์

10 ข้อคิดสร้างแรงบันดาลใจให้คุณ โดย แจ็ค หม่า

5 ข้อคิดสำหรับผู้ต้องการชนะใจตนเอง โดย คุณพศิน อินทรวงค์

 

 

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.