ลักษณะของบุตร

บุตร 7 ลักษณะ ตามฉบับหลวงปู่สนธิ์ อนาลโย

ลักษณะของบุตร ตามฉบับหลวงปู่สนธิ์ อนาลโย

บุตร มาจากคำว่า ปุตฺต แปลว่า ลูก เรามาดูกันค่ะว่า ลักษณะของบุตร ตามฉบับหลวงปู่สนธิ์ อนาลโย เป็นอย่างไรบ้าง

หลวงปู่สนธิ์ อนาลโย แบ่งลูกออกเป็น 7 จําพวกดังนี้
1. ลูกแก้ว
ลูกที่มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ลูกที่เกิดมาดีกว่าพ่อแม่ เกิดมาเชิดชูวงศ์สกุล เป็นลูกที่ประเสริฐ ทำให้พ่อแม่ได้รับความสุขใจในที่สุด
2. ลูกกะ
ลูกกตัญญู อุดหนุนค้ำจุนครอบครัว ดำรงวงศ์สกุลไว้ ไม่ให้เสื่อมโทรม ทำให้พ่อแม่มีความสุข
3. ลูกเกาะ
ลูกเกาะพ่อเกาะแม่จนพ่อแม่ลําบาก ฉุดดึงเอาพ่อแม่ตกต่ำไปด้วย
4. ลูกกล้วย 
ลูกที่เนรคุณ ต้นกล้วยมีคุณมหาศาล แต่พอออกลูกแล้วต้องตัดทิ้งนั่นเอง
5. ลูกกา
กาขยัน แต่ชอบขโมย โบราณว่าเอาเยี่ยงกา แต่อย่าเอาเยี่ยงอย่างกา
6. ลูกลาก
ลูกลากพ่อแม่ไปสู่ความเดือดร้อน ต่ำกว่าพ่อแม่  ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนทุกข์ใจอยู่ตลอด
7. ลูกเลิก
เลิกเป็นพ่อเป็นแม่เมื่อทะเลาะเบาะแว้ง

แล้วคุณล่ะ คิดว่าตัวเองเป็นลูกประเภทไหน มีลักษณะอย่างไร?


บทความที่น่าสนใจ

12 วิธีเลือกเพศบุตรแบบธรรมชาติ

พระราหุล บุตรผู้คู่ควรแก่บิดา

 

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.