สถานที่ทำวัตรเย็นในกรุงเทพมหานคร

5 สถานที่ทำวัตรเย็นในกรุงเทพมหานคร

5 สถานที่ทำวัตรเย็นในกรุงเทพมหานคร

Secret รวบรวม 5 สถานที่ทำวัตรเย็นในกรุงเทพมหานคร ทำจิตให้สงบหลังเลิกงาน หลังใช้ชีวิตจากความวุ่นวายระหว่างวัน ไปด้วยกันนะคะ ^^

 

วัดปทุมวนาราม

หลายคนยังไม่ทราบว่าที่วัดกลางกรุงเช่นนี้ก็เปิดให้ประชาชนเข้าไปนั่งสงบใจและทำวัตรเย็นด้วยเหมือนกัน โดยทุกวันพระจะสวดบทธัมจักกัปปวัตนสูตร จากนั้นฟังเทศน์ฟังธรรมประมาณ 1 ชั่วโมง

วัน: ทุกวัน

เวลา: 18.30 น.

สถานที่: วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างศูนย์การค้าสยามพารากอนและห้างเซ็นทรัลเวิลด์ (วันปกติภายในวัดมีที่จอดรถรองรับ แต่หากวันไหนทางวัดจัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น วันพระใหญ่ ทางวัดจะปรับเปลี่ยนลานจอดยานพาหนะเป็นลานกิจกรรมทั้งหมด แนะนำให้เดินทางด้วยรถบริการสาธารณะ)

โทรสอบถาม: 02-251 6469  

ข้อมูลเพิ่มเติม: Facebook: วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร


วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

อีกหนึ่งสถานที่ที่ชาวเมืองผู้ใฝ่ธรรมนิยมแวะเวียนกันมาสวดมนต์เย็น ไม่เพียงเท่านั้นหลังทำวัตรเย็นยังมีกิจกรรมร่วมปฏิบัติสมาธิภาวนา ใช้เวลาประมาณ 45 นาทีถึงชั่วโมงครึ่ง

วัน: ทุกวัน
เวลา: 17.00 น.
สถานที่: วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เลขที่ 999 ถนนพระราม 9 ซอยที่ 19 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

โทรสอบถาม : 027-197-676
ข้อมูลเพิ่มเติม:  https://www.facebook.com/วัดพระราม ๙ ฝ่ายเผยแผ่ฯ


วัดสุทัศนเทพวราราม

ที่นี่จัดทำวัตรสวดมนต์ ฟังธรรมทุกวัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมอีกด้วย

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.00-21.00 น.ทำวัตรสวดมนต์เย็น – ฟังธรรมเทศนาพระไตรปิฎก

วันเสาร์ เวลา 19.00-21.00 น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น-ฟังธรรมเทศนาปุจฉา-วิสัชชนา

วันอาทิตย์ เวลา 19.00-21.00 น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น – เจริญพระกัมมัฏฐานวิปัสสนา

สถานที่: วิหารหลวง วัดสุทัศน์เทพวราราม ริมถนนตีทอง 1 ถนนบำรุงเมือง

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/สวดมนต์วัดสุทัศน์


หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ)

สวดมนต์ ทำสมาธิสั้น ๆ และแผ่เมตตา โดยใช้หนังสือสวดมนต์ คู่มืออุบาสก อุบาสิกา ของสวนโมกขพลาราม ทุกวันโกน สวดบทอริยมรรคมีองค์แปด ทุกวันพระ สวดบทธัมจักกัปปวัตนสูตรและบทพิเศษอื่นๆ  พร้อมนั่งสมาธิและฟังธรรมบรรยายจากเทปโดยพุทธทาสภิกขุ

วัน: ทุกวัน

เวลา: จันทร์-ศุกร์ 17.30-18.30 น. / เสาร์-อาทิตย์ 16.30-17.30 น.

สถานที่: โถงโอวาทปาติโมกข์ ชั้น 2 หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ถนนนิคมรถไฟสายสอง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรสอบถาม: 02-936 2800 ต่อ 7110 (09.30-17.00 น.ทุกวัน)

ข้อมูลเพิ่มเติม:  http://www.bia.or.th/html_th/events/2012-03-12-09-31-10/item/406-2013-09-08-11-01-06.html


มูลนิธิบ้านอารีย์

“บ้านอารีย์” เป็นทั้งห้องสมุดธรรมะใจกลางเมือง คอมมูนิตี้สำหรับพบปะและพักผ่อนหย่อนใจของหมู่กัลยาณมิตรผู้ใฝ่ธรรม รวมทั้งสถานปฏิบัติธรรม ที่นี่จัดสวดมนต์เย็นบ่อยครั้ง (แต่ไม่ได้จัดประจำทุกวัน)

วัน/เวลา: เช็คได้จากเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของบ้านอารีย์

สถานที่: มูลนิธิบ้านอารีย์ โครงการ Banana Family Park บ้านเลขที่ 17/1 ซอยอารีย์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โทรสอบถาม: 0-2279-7838, 0-2279-7837, 0-2619-7474

ติดตามตารางกิจกรรม: Facebook: มูลนิธิบ้านอารีย์ และ http://www.baanaree.net

 

***หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบอีกครั้งก่อนการเดินทาง


บทความน่าสนใจ

รวม 3 สถานปฏิบัติธรรม ที่ปฏิบัติตามแนวทางของพระอริยสงฆ์ 3 รูป

บทสวดมนต์ก่อนนอนแบบสั้น มาสวดมนต์ให้เทวดาฟังกันเถอะ

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย สอนสวดมนต์ อย่างไรให้ใจเย็น 

สวดมนต์เป็นนิจและคิดให้ถูกทาง

พุทธมนต์ปล่อยวาง สำหรับสวดมนต์ก่อนนอน เพื่อนอนหลับอย่างสบาย สุข สงบ และมีสติ

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.