ตีไก่ชน

Q: การ ตีไก่ชน จะได้รับผลกรรมอย่างไร และจะทำให้เขาเลิกเล่นได้อย่างไร

ถาม: การ ตีไก่ชน จะได้รับผลกรรมอย่างไร และจะทำให้เขาเลิกเล่นได้อย่างไร

 

ตอบ: ถือเป็นกรรมหนักคือการทรมานสัตว์ให้ตกทุกข์ได้ยากผิดศีลข้อ 1 มีผลทำให้เมื่อตายไปแล้วต้องตกนรกอเวจี แล้วกลับมาเกิดเป็นเปรตอีกเพื่อชดใช้กรรม หากจะให้เลิกเล่นต้องสอนให้เห็นโทษของการกระทำนี้ และควรสอนให้เขารู้จักการรักษาศีล 5 ว่ามีข้อดีอย่างไร เช่น ทำให้เป็นคนมีทรัพย์ อายุขัยยืนยาว โรคภัยไม่เบียดเบียน เป็นต้น เพราะหากเขายังไม่เห็นโทษของการเล่นการพนันตีไก่ เขาก็ไม่เลิกเล่นแน่นอน

 

ธรรมะจากพระดร.นิตินัย อุดมกัน : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา

Photo by Jordan Opel on Unsplash

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.