วัดป่าธรรมสุข

ปฏิบัติธรรมท่ามกลางสัปปายะทั้ง 7 ณ วัดป่าธรรมสุข

ปฏิบัติธรรมท่ามกลางสัปปายะทั้ง 7 ณ วัดป่าธรรมสุข

วัดป่าธรรมสุข วัดเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี เปิดให้ประชาชนทั่วไปปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี โดยมุ่งหวังจะปัดเป่ากิเลสให้เบาบาง ขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ และเพิ่มพูนสติปัญญาให้เข้มแข็ง

พระปลัดปรีชา วีระธัมโม เจ้าอาวาส วัดป่าธรรมสุข เล่าว่า เดิมที่ดินผืนนี้เป็นสวนของ คุณแม่ทองสุข ชื่นบาน โยมแม่ของท่านในอดีต เมื่อว่างจากการศึกษาธรรมและกิจนิมนต์ที่วัด ท่านจะเดินทางมาพักที่นี่ปีละครั้ง ครั้งละ 2 - 3 วัน ซึ่งมักมีญาติโยมในละแวกใกล้เคียงมาตักบาตร ทำวัตร สวดมนต์อย่างสม่ำเสมอ ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 คุณแม่ทองสุขจึงถวายที่ดินผืนนี้ให้เพื่อนำไปสร้างวัดสำหรับปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะ จากนั้นในปี พ.ศ. 2540 พระปลัดปรีชาจึงย้ายมาจำพรรษาที่นี่ และดำเนินการตามจุดมุ่งหมายของคุณแม่ทองสุขคือจัดโครงการปฏิบัติธรรมทุกปี

เมื่อโครงการปฏิบัติธรรมได้รับความนิยมจึงเริ่มสร้างอาคารต่าง ๆ และจัดโครงการบ่อยครั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ปฏิบัติธรรม

เมื่อก่อนผู้มาปฏิบัติธรรมมักเป็นคนนอกพื้นที่ เพราะคนในพื้นที่เป็นชาวไร่ชาวสวน ไม่ค่อยรู้จักการปฏิบัติธรรม แต่เมื่อมีคนมาปฏิบัติธรรมมากขึ้น คนในท้องที่ก็เห็นเป็นตัวอย่าง จึงเริ่มเข้ามาปฏิบัติด้วย เท่ากับว่าการปฏิบัติธรรมกระจายสู่ชาวบ้านมากขึ้นเรื่อย ๆ”

วัดป่าธรรมสุข

ทั้งนี้พระปลัดปรีชากล่าวเพิ่มเติมว่า สภาพแวดล้อมของสถานที่นับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การปฏิบัติธรรมได้ผลดี

สถานที่ปฏิบัติธรรมต้องสัปปายะประกอบด้วย 1.อาวาสสัปปายะที่อยู่เหมาะสม คือเป็นที่ร่มเย็นสบายไม่ลำบาก 2.โคจรสัปปายะที่บิณฑบาตเหมาะสม คือ มีหมู่บ้านหรือชุมชนไม่ใกล้ไม่ไกลเพื่อให้บิณฑบาตได้ 3.ภัสสสัปปายะการพูดคุยที่เหมาะสม คือพูดเรื่องธรรมที่ทำให้เกิดสติปัญญาและความสงบ และพูดพอประมาณ 4. ปุคคลสัปปายะบุคคลที่ถูกกันเหมาะกัน คือ อยู่กับคนที่มีศีลสมาธิปัญญา5. โภชนสัปปายะอาหารที่เหมาะกันคือมีอาหารที่เหมาะกับร่างกาย 6.อุตุสัปปายะ คือ สภาพแวดล้อมเหมาะคือไม่หนาวเกินไป ไม่ร้อนเกินไปและ7.อิริยาปถสัปปายะอิริยาบถที่เหมาะกันคือบางคนถูกกับจงกรม บางคนถูกกับนั่งโดยสภาพแวดล้อมของวัดป่าธรรมสุขนี้ก็ครบทั้ง 7ข้อ เกื้อกูลการปฏิบัติธรรมได้เป็นอย่างดี

วัดป่าธรรมสุข

ฆราวาสผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนำความรู้ไปสั่งสอนผู้อื่น จะถือว่าฆราวาสผู้นั้นเป็นสงฆ์โดยแท้”

แนวทางปฏิบัติ

สติปัฏฐาน 4 ฝึกสติทุกอิริยาบถโดยใช้หลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุขของคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย


วัดป่าธรรมสุข

90 หมู่ 9ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี22160

ข้อมูลเพิ่มเติม พระปลัดปรีชาวีระธัมโม โทร. 08-1946-4976

หรืออาจารย์พิเชษฐ ฤทธิรณยุทธ โทร. 08-9999-5363


ที่มา  คอลัมน์ Travel in Peace  นิตยสาร Secret

เรื่อง Pitchaya ภาพ นิตยสาร Secret

Secret Magazine (Thailand)


บทความที่น่าสนใจ

7 เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้ ” พระอาจารย์อมโรภิกขุ ” ก่อนจะเป็นเจ้าอาวาสวัดอมราวดี

วัดโสมนัสวิหาร (วัดโสมนัสวิหารราชวรวิหาร) แหล่งปฏิบัติธรรม ชำระจิตใจ กลางกรุง

วัดระฆัง วัดสมเด็จโต พรหมรังสี  วัดที่ใครๆ ก็อยากไป

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.