ศีลห้า

Q:ที่สุดแล้วคนเราจะสามารถรักษา ศีลห้า ได้จนตลอดชีวิตจริงๆไหม

ถาม:  ที่สุดแล้วคนเราจะสามารถรักษา ศีลห้า ได้จนตลอดชีวิตจริงๆไหม

ตอบ:  

การรักษาศีลห้าได้โดยบริสุทธิ์ได้นั้นหมายถึงว่าได้บรรลุเป็นโสดาบันบุคคลแต่ถ้ายังไม่บรรลุถึงขั้นนั้นศีลห้าก็จะยังไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถึงอย่างนั้นแม้ว่าจะเป็นฆราวาสแต่ถ้าดำเนินชีวิตตามอริยมรรคมีองค์แปดอันเป็นหนทางสู่ความพ้นทุกข์ได้ก็มีโอกาสที่จะบรรลุโสดาบันและมีโอกาสสูงที่จะไปถึงนิพพานได้ซึ่งเมื่อวันนั้นมาถึงใจเราก็จะไม่คิดไต่เต้าอีกแล้วจากนั้นเราก็จะสามารถประพฤติตนอยู่ในศีลห้าได้โดยสมบูรณ์

ธรรมะจากพระอาจารย์มานพ อุปสโม : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.