ว.วชิรเมธี กับข้อคิดกระตุกสติ

ท่าน ว.วชิรเมธี กับข้อคิดกระตุกสติ “ความรู้” ที่ท่านอาจจะ “ยังไม่รู้”

ท่าน ว.วชิรเมธี กับข้อคิดกระตุกสติ “ความรู้” ที่ท่านอาจจะ “ยังไม่รู้” นี้เป็นข้อคิดที่ท่านกล่าวไว้ในหนังสือ ธรรมะคลายใจ สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ ไว้ตอนหนึ่งว่า ความจัดเจนในการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งที่เราแต่ละคนต้องแสวงหาเอง…

วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการสังเกต (การตั้งคำถาม) และมีสติอยู่เสมอในการคิด พูด ทำ รวมทั้งต้องหัดตั้งคำทัศนคติในการดำเนินชีวิตว่าเราเกิดมาเพื่อ “เรียนรู้” ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตลอดเวลา หากคิดอย่างนี้ไว้เสมอทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็จะกลายเป็นบทเรียนชั้นยอดที่ทำให้เรามีความสุข เวลาขึ้นก็จะไม่เหลิง เวลาตกก็จะไม่แตก มีแต่ความ “รู้เท่า” และ “รู้ทัน” จนกระทั่ง “รู้กัน” ชีวิตให้ดำเนินอยู่บนวิถีทางที่ปลอดโปร่งและเบาสบาย ไปตลอดกระทั่งถึงแก่อายุขัยอย่างสงบ

ท่าน ว.วชิรเมธี กับข้อคิดกระตุกสติ 

นี้เป็นความรู้ที่มหาวิทยาลัยชีวิตเปิดสอนนั้นมีมากมายหลายวิชา แต่กลับมีหลายวิชาที่เรายังไม่รู้  

“ความรู้” ที่ท่านอาจจะ “ยังไม่รู้

๑. รู้รอบตัวมากมาย แต่ไม่รู้ดีรู้ชั่ว ก็เสื่อม

๒. รู้เว้นงู เว้นเสือ เว้นมีด เว้นปืน แต่ไม่รู้เว้นอบายมุข ก็เสื่อม

๓. รู้ภาษาต่างประเทศ แต่ไม่รู้คุณค่าภาษาไทย ก็เสื่อม

๔. รู้ตอบคำถาม แต่ไม่รู้ตอบคุณแผ่นดิน ก็เสื่อม

๕. รู้ที่กินที่เที่ยว แต่ไม่รู้ที่ต่ำที่สูง ก็เสื่อม

๖. รู้วัน เดือน ปีเกิด แต่ไม่รู้กาลเทศะ ก็เสื่อม

๗. รู้พยากรณ์อากาศ แต่ไม่รู้ว่าชีวิตมีขึ้นมีลง ก็เสื่อม

๘. รู้จักรวาลวิทยานภากาศ แต่ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ ก็เสื่อม

๙. รู้จักคนมากมายหลายวงการ แต่ไม่รู้จักตนเอง ก็เสื่อม

๑๐. รู้จักบริหารคน บริหารงาน แต่ไม่รู้จักวิธีบริหารใจ ก็เสื่อม

๑๑. รู้จักวิธีหาเงินมากมาย แต่ไม่รู้วิธีบริหารเงิน ก็เสื่อม

๑๒. รู้จักสร้างตึกสูงนับร้อยชั้น แต่ไม่รู้วิธีฝึกใจให้สูง ก็เสื่อม

๑๓. รู้คุณของเงินทอง แต่ไม่รู้คุณพ่อแม่ ก็เสื่อม

๑๔. รู้จักโกรธ แต่ไม่รู้จักให้อภัย ก็เสื่อม

๑๕. รู้กฎกติกา แต่ไม่ยอมทำตามกฎกติกา ก็เสื่อม

๑๖. รู้ยืม แต่ไม่รู้คืน ก็เสื่อม

๑๗. รู้จักการเข้าสังคม แต่ไม่รู้จักการเข้าหาสังฆะ ก็เสื่อม

๑๘. รู้เรียนเอาปริญญาสูงๆ แต่ไม่รู้จักยกพฤติกรรมให้สูง ก็เสื่อม

๑๙. รู้ที่จะมีลูก แต่ไม่รู้จักเลี้ยงลูก ก็เสื่อม

๒๐. รู้ที่จะรัก แต่ไม่รู้จักรับผิดชอบ ก็เสื่อม

๒๑. รู้ที่จะดู แต่ไม่รู้ที่จักเห็น ก็เสื่อม

๒๒. รู้ที่จะนับถือ แต่ไม่รู้จะนับถืออย่างไร ก็เสื่อม

๒๓. รู้ที่จะสวมหัวโขน แต่ไม่รู้ที่จะถอด ก็เสื่อม

๒๔. รู้ว่าวันหนึ่งจะต้องตาย แต่ไม่รู้วิธีเตรียมตัวตาย ก็เสื่อม

 

ที่มา :  หนังสือ ธรรมะคลายใจ สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ เขียนโดย ว.วชิรเมธี (พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี)

Image by Bessi from Pixabay

Secret Magazine (Thailand)

IG @Secretmagazine


บทความน่าสนใจ

เราต้องเป็นเรา อย่าให้เรากลายเป็นของมัน – ธรรมะเพื่อการปล่อยวางจากพระไพศาล

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.