สังสารวัฏ

สังสารวัฏ บทความธรรมะดีๆ โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

สังสารวัฏ บทความธรรมะดีๆโดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

เราวนเวียน เวียนวนอยู่ในสังสารวัฏนี้มานานเท่าไหร่แล้ว

มีอวิชชาเป็นหัวหน้า  ตัณหาเป็นไกด์

จัด “ภพ” มาล่อ  เอาภพมาขาย

ภพนั้นภพนี้ประณีตสวยงาม  สวรรค์บ้าง  พรหมบ้าง

เจ้าฟ้า  เจ้าสวรรค์  มหาจักรพรรดิ  ชาย  หญิง

ท่องในภพน้อยภพใหญ่

วนไปวนมา  เวียนไปเวียนมา

ร้อยชาติแสนชาติ

หยุดไม่ได้  ออกไม่ได้

ถูกกดดัน  ถูกบีบคั้น  ด้วยความเผลอเพลิน  นันทิราคะ

ไ ม่ เ ห นื่ อ ย กั น บ้ า ง ห รื อ

ถ้าไม่เหนื่อยก็ท่องเที่ยวเดินทางกันต่อไป

แต่มีหลายดวงจิต

ที่เริ่มเหนื่อยล้า  อ่อนแรง

หมดกำลังที่จะเดินทางสู่ภพน้อยภพใหญ่กันแล้ว

แล้วจะไปไหนดี

เดินตามรอยบาทพระศาสดาดีไหม

สุคโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี

ดีขนาดไหน

ดีขนาดที่ว่า

ไปแล้วไปลับ  ไปแล้วไม่กลับมา

แสดงว่าที่ที่ท่านไปดีจริงๆ

ถ้าไปไหนแล้วยังต้องกลับมา  แสดงว่าที่ที่ไปยังไม่ดีจริง

เดินตามรอยแล้วจะลอยตามท่าน

ทำตามที่ท่านตรัส  ทำตามที่ท่านสอนจนจิต ~ เบา ~

ตราบใดที่ยังมีการเจริญมรรค

ตราบนั้น “โลก” จะไม่ว่างจาก

พ หัต์“

 

“ธรรมไร้พรมแดนครั้งที่ 1“

@วัดถ้ำผาจม  จังหวัดเชียงราย

29 กันยายน 2556

 

ที่มา  นิตยสาร Secret

Image by raedon from Pixabay

Secret Magazine (Thailand)

IG @Secretmagazine


บทความน่าสนใจ

ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทางพ้นทุกข์ โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.