โรงพยาบาลที่คิดค่ายาไม่แพง

กรมการค้าภายในเปิดเว็บไซต์รวมรายชื่อ โรงพยาบาลที่คิดค่ายาไม่แพง ช่วยเหลือประชาชน

กรมการค้าภายในเปิดเว็บไซต์รวมรายชื่อ โรงพยาบาลที่คิดค่ายาไม่แพง ช่วยเหลือประชาชน

กรมการค้าภายในได้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้กับประชาชน โดยการเปิดเผยข้อมูลรายชื่อ โรงพยาบาลที่คิดค่ายาไม่แพง ให้ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมการค้าภายในได้ เพื่อตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงพยาบาลเอกชน

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ได้เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมากรมการค้าภายในได้นำรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนในกลุ่มสีเขียว ซึ่งคิดราคายาไม่แพงหรือคิดราคาแบบอนุเคราะห์ผู้ป่วย จำนวน 164 แห่ง ขึ้นไว้บนเว็บไซต์ของกรมการค้าภายในที่ https://www.dit.go.th/FILE/CONTENT_FILE/256210151839215893178.pdf เป็นที่เรียบร้อย เพื่อเผยแพร่รายชื่อโรงพยาบาลให้ประชาชนได้พิจารณาประกอบการตัดสินใจ ในเลือกใช้บริการจากโรงพยาบาลกลุ่มสีเขียวที่มีอยู่ทั้งหมด 351 แห่ง และประชาชนสามารถเข้าไปศึกษาเพื่อเปรียบเทียบราคายาของโรงพยาบาลเอกชนได้ที่ https://hospitals.dit.go.th/app/drug_price_search.php อีกด้วย

 

โรงพยาบาลที่คิดค่ายาไม่แพง
ภาพจาก https://mgronline.com

 

โดยโรงพยาบาลเอกชนที่จะจัดให้อยู่ในกลุ่มสีเขียวได้ต้องผ่านเกณฑ์ 3 อย่างนี้ คือ 1. จำนวนรายการยาของโรงพยาบาลต้องมีราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกิน 50% ของรายการยาที่โรงพยาบาลแจ้งมาทั้งหมด 2. ส่วนต่างราคาจำหน่ายยาสูงกว่าค่าเฉลี่ยต้องไม่เกิน 100%  และ 3. ในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลไม่เคยมีเรื่องร้องเรียน

ตอนนี้กรมการค้าภายในเผยว่าได้แบ่งโรงพยาบาลทั้งหมดเป็น 3 กลุ่มตามสี เช่น กลุ่มที่ 1 โรงพยาบาลที่คิดราคายาไม่แพง หรือแบบอนุเคราะห์ผู้ป่วย จัดอยู่ในโรงพยาบาลกลุ่มสีเขียว กลุ่มที่ 2 โรงพยาบาลที่คิดราคายาระดับกลาง หรือกลุ่มสีเหลือง มี 64 ราย และ กลุ่มที่ 3 โรงพยาบาลที่คิดค่ายาแพงสุดโต่ง หรือกลุ่มสีแดงมีจำนวน 73 ราย

 

โรงพยาบาลที่คิดค่ายาไม่แพง
ภาพจาก www.thaipost.net/

 

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า โรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในกลุ่มสีเขียว ประกอบด้วย โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีจำนวน 91 เตียงขึ้นไป มีจำนวน 70 ราย, โรงพยาบาลขนาดกลางที่มีจำนวนเตียง 31-90 เตียง มีจำนวน 48 ราย และโรงพยาบาลขนาดเล็กจำนวนเตียง 1-60 เตียง มีจำนวน 46 ราย และขั้นตอนต่อไปกรมการค้าภายในจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีก 1 ชุด เพื่อจัดทำตราสัญลักษณ์ที่จะให้แก่โรงพยาบาลเอกชนกลุ่มสีเขียวไปติดที่โรงพยาบาล เพื่อยกย่องและแสดงให้ประชาชนเห็นว่าโรงพยาบาลนี้มีความโปร่งใส เป็นธรรมในการคิดราคายาและเวชภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถที่จะประเมินค่าใช้จ่ายตามกำลังทรัพย์ที่ตัวเองมี และกรมการค้าภายในมีแผนที่จะจูงใจให้โรงพยาบาลเอกชนที่จัดอยู่ในกลุ่มสีเหลือง และกลุ่มสีแดงเข้ามาอยู่ในกลุ่มสีเขียวมากขึ้น

 

ภาพจาก https://pixabay.com

 

นอกจากนี้ ยังได้ให้ทางคณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการศึกษาเพิ่มเติมอัตราการคิดค่าส่วนเหลื่อมทั้งราคายาและเวชภัณฑ์ว่า โรงพยาบาลใดมีการคิดค่าส่วนต่างอย่างไร และหากพบว่ามีการคิดส่วนต่างราคาจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์แพงเกินไป ก็จะเรียกมาชี้แจงต่อไป

นายวิชัย กล่าวว่า “ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่โรงพยาบาลเอกชนจำนวนมากคิดค่ายาไม่แพงนัก ทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปรักษาได้ โดยเกณฑ์ในการจัดเกรด กรมฯ และผู้เชี่ยวชาญได้มีการนำราคายาประเภทเดียวกันของแต่ละโรงพยาบาลมาหาค่าเฉลี่ยกลาง หากจำนวนรายการยาของโรงพยาบาลใดถูกกว่าค่าเฉลี่ยกลางเกิน 50% ของยาทั้งหมด ก็จะจัดเกรดโรงพยาบาลนั้นเป็นกลุ่มสีเขียว ซึ่งบางโรงพยาบาลมีการคิดค่ายาที่ถูกกว่าราคาค่าเฉลี่ยกลางถึง 80% ของจำนวนยาทั้งหมด ถือเป็นเรื่องที่ดีมาก ส่วนราคายาในกลุ่มสีเขียว พบว่า ตัวยาบางรายการต่ำกว่าราคากลาง 5-10% ขณะที่บางตัวยาต่ำกว่า 30-50% โดยการประกาศขึ้นเว็บไซต์ในการจัดเกรดครั้งนี้ คิดเฉพาะเรื่องของราคายาเท่านั้น ส่วนค่าบริการ ค่ารักษา และเวชภัณฑ์อยู่ระหว่างการดำเนินการ”

 

ที่มา :

https://businesstoday.co

https://mgronline.com

www.thaipost.net

www.dit.go.th

https://hospitals.dit.go.th

 

ภาพ :

https://pixabay.com

https://mgronline.com

www.thaipost.net


บทความน่าสนใจ

สูตรยา ระงับสรรพทุกข์ สร้างสรรค์ สูตรโดย ท่านพุทธทาสภิกขุ

วิญญาณ ทหารกล้า จะปกปักรักษาผืน แผ่นดินไทย ตลอดไป

มาร์ช จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล บริจาค เงินสมทบทุน การวิจัย เพื่อการรักษา โรคมะเร็ง

ท่านพุทธทาสภิกขุระงับ โรคหัวใจวาย และ น้ำท่วมปอด ด้วย ธรรมโอสถ ของ พระพุทธเจ้า

แก้ โรคทุกข์ ด้วย ธรรมโอสถ ของพระพุทธเจ้า – พระกรภพ กิตติปญฺโญ

ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล สตรีชั้นสูง ผู้ใฝ่ฝัน อยากเป็น นางพยาบาล

พระเอกหนุ่มน้ำใจงาม เกรท วรินทร มอบเงินบริจาค 5 ล้านบาทจากโครงการ ปันน้ำใจไทหล่ม ช่วยเหลือโรงพยาบาลที่บ้านเกิด

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.