พระกรภพ กิตฺติปญฺโญ

พระกรภพ กิตฺติปญฺโญ หลวงตาพาเจาะโลกทะลุธรรม – นิตยสาร Secret

พระกรภพ กิตฺติปญฺโญ (หลวงตาน้อง)

Secret ขอแนะนำ พระกรภพ กิตฺติปญฺโญ หรือหลวงตาน้อง ให้ชาวซีเคร็ตทุกท่านได้ทราบ…

ประวัติพระกรภพ กิตฺติปญฺโญ

การศึกษา     

ประถมและมัธยมต้น   ร.ร. อัสสัมชัญบางรัก

มัธยมปลาย   ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา พญาไท

ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย Santo Tomas

งานทางโลก

ทำงานธนาคารอยู่ประมาณปีเศษ จึงไปสมัครเข้ารับราชการตำรวจตั้งแต่ปี ๒๕๐๗ – ๒๕๒๐ จากนั้นโอนมารับราชการสำนักงานป.ป.ส. ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองปราบปรามยาเสพติด  เพื่อก่อตั้งกองปราบปรามยาเสพติดขึ้นในสำนักงาน ป.ป.ส.

ปี ๒๕๒๕ – ๒๕๒๘ ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานยาเสพติด ประจำสำนักงานเลขาธิการอาเซียน (คนแรก) ณ กรุงจาการ์ต้า อินโดนีเซีย   ตามมติคณะกรรมการด้านสังคมของอาเซียน

๒๕๒๙ ลาออกจากราชการ ไปทำธุรกิจส่วนตัวที่สหรัฐอเมริกา

๒๕๔๕ กลับมาเมืองไทย ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการบ้านและที่ดินจัดสรร “ภูปลายฟ้า” จังหวัดเชียงราย จนถึงปี ๒๕๕๒ จึงได้วางมือจากงานทางโลก ด้วยการยกกิจการให้ลูก แล้วเข้าไปถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่ในพระธาตุศรีจอมจันทร์ ซึ่งมีอาณาเขตติดกับภูปลายฟ้า

งานทางธรรม    

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ จัดโครงการ “อาบน้ำจิต” ต่อเนื่องให้กับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดพะเยา และเรือนจำอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ปี ๒๕๕๖ จัดโครงการอาบน้ำจิตเป็นเวลา ๓ สัปดาห์ให้กับผู้ต้องขังเรือนจำกลางสุรินทร์

ปี ๒๕๕๗ จัดโครงการอาบน้ำจิต เป็นเวลา ๓ สัปดาห์ให้กับผู้ต้องขังเรือนจำกลางอุบลราชธานี

ปี ๒๕๕๘ จัดโครงการอาบน้ำจิต เป็นเวลา ๓ สัปดาห์ให้กับผู้ต้องขังเรือนจำกลางนครสวรรค์

จัดคอร์สปฏิบัติธรรมแนวปัญญาสัมมาทิฏฐิของหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ ทั้งที่ขิปปปัญญานุสรณ์สถานธรรม ภูปลายฟ้า เชียงราย และนอกสถานที่ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๔ เรื่อยมา

เขียนหนังสือธรรมะหลายเรื่อง มีทั้งที่สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะนำไปจัดพิมพ์จำหน่ายและที่ญาติธรรมร่วมจัดพิมพ์เพื่อแจกจ่าย

บรรพชาอุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ได้รับฉายาว่า กิตฺติปญฺโญ


ปัจจุบันอยู่ที่ ขิปปปัญญานุสรณ์สถานธรรม ภูปลายฟ้า  โทร ๐๘๑-๘๕๒-๖๓๒๖   kornpob@gmail.com

ขิปปปัญญานุสรณ์สถานธรรม (KPY ภูปลายฟ้า) 

หมู่ ๓ ต.แม่กรณ์   อ. เมือง  จ.เชียงราย  ๕๗๐๐๐

เพจของพระกรภพ กิตติปัญโญ : https://www.facebook.com/Luangta.Nong/

https://www.kpypuplaifa.com/


หนังสือทั้งหมดของพระกรภพ (หลวงตาน้อง)   

 

 


 

บทความธรรมะ

ประกอบพิธีกรรม อย่างไรไม่ให้ “กำพิธี” ธรรมะจากพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ธรรมะ ธรรมชาติ และความเรียบง่าย

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.