GC

GC ผนึกกำลัง OR คิกออฟ “โครงการพลาสติก (คืน) สุข”

GC ผนึกกำลัง OR คิกออฟ “โครงการพลาสติก (คืน) สุข”

เชื่อม Platform 2 องค์กร สร้าง Loop Connecting หนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน

จากองค์กรต้นแบบด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศและองค์กรผู้นำด้านสถานีบริการน้ำมันอันดับหนึ่งของไทย บริษัท พีทีที โกลบอล  เคมิคอล  จำกัด (มหาชน)หรือ GC และบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือOR (โออาร์)ได้ร่วมผนึกกำลัง ก่อตั้ง “โครงการพลาสติก (คืน) สุข”  รับพลาสติกใช้แล้วเพื่อนำกลับสู่ระบบ สร้างมูลค่าเพิ่มอีกครั้ง โดยมิต้องใช้ทรัพยากรใหม่

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MoU โครงการพลาสติก (คืน) สุขระหว่าง GC และ ORพร้อมด้วย ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารGCและนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ORเป็นผู้แทนลงนาม

GC

“โครงการพลาสติก (คืน) สุข” เกิดจากแนวคิดของ GC ที่ต้องการยกระดับการแก้ปัญหาโดยการสร้าง YOU เทิร์น Platform นำพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบเพื่อนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิล หรืออัพไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าหรือนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง โดยมิต้องรบกวนทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มเติม  โดยการตั้งจุดรับ(Drop Point)ตามสถานที่ต่างๆ ซึ่ง GC เห็นว่า ORเป็นผู้นำด้านสถานีบริการน้ำมันของไทย และมีสาขาอยู่ทั่วประเทศเหมาะที่จะตั้งจุดรับพลาสติกใช้แล้วที่ผ่านการทำความสะอาดมาระดับหนึ่ง โดยเริ่มจากพื้นที่ทดลองในเขตกรุงเทพมหานครและมีแผนจะขยายสู่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ทั่วประเทศ

GC

ดร.คงกระพันอินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GC กล่าวว่า GC ให้ความสำคัญกับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้การดำเนินงาน3 ด้าน ได้แก่ Smart Operating ในส่วนโรงงานหรือกระบวนการผลิต Responsible Caring ในส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และสุดท้าย คือLoop Connecting หรือการสร้างแนวร่วมด้วยการเฟ้นหาพันธมิตรที่มีแนวคิด และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนเข้ามาทำงานด้วยกัน เพื่อเชื่อมโยงให้ครบทั้งกระบวนการ ซึ่ง GC ได้ตอบสนองแนวคิด Loop Connecting นี้ ด้วยการสร้าง “YOU เทิร์น Platform” ที่มีทั้งจุดรับขยะ (Drop Point)  จุดรับขยะระบบดิจิตอลที่สามารถสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัลได้ (Digital Drop Point) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ร่วมกันกับ Digital Drop Point (Mobile Application)เพื่อรองรับการขยายตัวของแพลตฟอร์มดิจิตอลในอนาคต โดยมุ่งหวังให้เกิดการคัดแยกพลาสติกใช้แล้วตั้งแต่ต้นทาง การขนส่งเข้าโรงงานแปรรูปเพื่อนำไปรีไซเคิลหรืออัพไซเคิล

GC

ขอขอบคุณOR ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศ โดยการสร้างจุดรับขยะอย่างเป็นระบบ ขยายผล “YOU เทิร์น Platform” โดยใช้จุดแข็งของการเป็นสถานีบริการน้ำมันอันดับหนึ่งของไทยที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ มาเป็นจุดตั้ง “ถังพลาสติก (คืน) สุข”  ซึ่งเมื่อเชื่อมโยงกับ “YOU เทิร์น Platform” ก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในที่สุด”

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ORเปิดเผยว่า OR มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสถานีบริการน้ำมัน คู่ค้า และคนในชุมชน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและคนในชุมชนในแต่ละพื้นที่โดยที่ผ่านมา สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง และได้ริเริ่มโครงการแยก แลก ยิ้ม มาตั้งแต่ปี 2559  เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station เห็นความสำคัญของการแยกขยะ และสามารถสร้างประโยชน์ให้ชุมชนในพื้นที่ในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ ORยังได้นำเทคโนโลยีเข้ามาต่อยอดเป็นโครงการขวดแลกยิ้ม ทดลองติดตั้งตู้รับคืนขวดพลาสติก PET ที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ในปี 2561

GC

การได้ร่วมกับ GC จัดตั้งโครงการพลาสติก (คืน) สุข ถือเป็นการต่อยอดการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการแยกขยะของOR ไปอีกขั้น ให้สามารถนำขยะพลาสติกที่แยกได้ไปผ่านกระบวนการให้สามารถกลับมาใช้ใหม่  โดยใช้จุดแข็งในเรื่องเครือข่ายที่ครอบคลุม และอยู่ในทำเลที่ตั้งที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้สะดวก มาเป็นจุดเชื่อมให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมกับโครงการพลาสติก(คืน)สุขได้มากที่สุด ซึ่งหากการดำเนินการทดลองวางจุดรับขยะหรือ Drop Point ในเฟสแรก ได้แก่ชั้น 1 อาคารEnCo A ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ชั้น 1อาคาร ปตท.สำนักงานใหญ่ และที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station สาขาประชาอุทิศ – ลาดพร้าว ได้รับการตอบรับที่น่าพอใจ OR ก็พร้อมที่จะขยายการวางจุดรับที่สถานีบริการ PTT Station อื่นๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร จนถึงทั่วประเทศต่อไป  นอกจากนั้น  OR ยังมีธุรกิจอื่นๆ ที่จะสามารถเชื่อมโยงการนำสินค้าที่ผลิตจากพลาสติกที่ทุกคนช่วยกันแยกมาใช้ดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสามารถนำมาจำหน่าย หรือทำกิจกรรมผ่านช่องทางต่างๆ ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ของ OR ได้อีกด้วย จึงอยากขอเชิญชวนผู้บริโภคทุกท่านให้ความสำคัญกับการแยกขยะ เพื่อช่วยรักษาโลกของเรา รวมพลัง ร่วมสร้าง เพื่อทุกวันที่ดีขึ้นไปด้วยกัน คุณจิราพร กล่าวเสริม

GC

Posted in NEWSTAGGED :
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.