เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ

เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ 2018

เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “บางกอก อาร์ต เบียนาเล่” Bangkok Art Biennale 2018 ก้าวสำคัญสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมระดับโลก

กรุงเทพมหานคร 4 กรกฎาคม 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนาเล่ “Bangkok Art Biennale 2018” หรือ (BAB 2018) โดยมี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร บางกอก อาร์ต เบียนาเล่ และ พันธมิตรทุกภาคส่วน ร่วมพิธีแถลงข่าว ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับรายละเอียดการจัดงานครั้งนี้ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ในนามผู้ก่อตั้งภาคเอกชน กล่าวว่า “เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018” หรือ “BAB 2018” ครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือครั้งสำคัญของพันธมิตรหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ และ เอกชน ที่ล้วนมีความมุ่งหวังเดียวกันคือ ต้องการให้กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางสำคัญทางด้านศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

โดยมีแผนการจัดงานในทุกๆ 2 ปี ที่จะจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินไทย และศิลปินต่างประเทศจากทั่วโลก นำมารวมกันไว้ ณ สถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็น อาคารโบราณ สวน วัด เส้นทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา แหล่งชุมชน ที่ซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน และถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยอันทรงคุณค่า

อาทิ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อาคารอีสท์เอเชียติก หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ศูนย์การค้าสยามพารากอน One Bangkok และ สวนลุมพีนี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562

การจัดงาน บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ นั้น ได้รับแรงบันดาลใจจากงานเบียนนาเล่ต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งเราคาดหวังว่า “เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018” หรือ “BAB 2018” จะเป็นต้นทางด้านวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับงานศิลปะและสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้แก่ประเทศไทยได้เป็นอย่างมาก

รวมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้สร้างเครือข่ายกับศิลปินระดับนานาชาติ อีกทั้งยังได้แสดงศักยภาพ และผลงานให้ปรากฏต่อสายตานักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ให้จดจำว่า “กรุงเทพมหานคร คือ เมืองศิลปวัฒนธรรมระดับโลก”

ทางด้าน ศาตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ ในนามประธานอำนวยการและผู้อำนวยการศิลป์ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ให้ข้อมูลว่า “กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่มีความหลากหลายในด้านศาสนา ชาติพันธุ์ และวิถีชีวิตชุมชนที่งดงาม อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างแท้จริง

จนได้รับการขนานนามว่า กรุงเทพมหานคร คือ เวนิสแห่งตะวันออก จึงเป็นอีกหนึ่งที่มาของแรงบันดาลใจในการจัด บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 ที่จะมีศิลปินชั้นนำของโลกมาร่วมแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยมากมาย ที่จะถูกนำมารวมกันไว้ที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวความคิด “สุขสะพรั่ง พลังอาร์ต(Beyond Bliss)

คือการที่ศิลปินจะมาสร้างสรรค์งานศิลปะโดยการสัมผัสกับพื้นที่ ตีความและบันทึกความหลากหลายของวัฒนธรรม โดยมีเนื้อหา ความปรารถนา ความสุขทางกาย และจิตใจ การแสวงหาวิธีกำจัดทุกข์ การได้รับแรงบันดาลใจจากสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์

รวมทั้งการแสดงข้อคิดเห็นจากการขาดความสุข อันเนื่องมาจากสังคม การเมือง และสภาวะจากการทำลายธรรมชาติ โดยจะสะท้อนผลงานในรูปแบบศิลปะนานาชนิด ทั้งหมดนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศไทย ที่จะทำให้บรรดาศิลปิน และนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก ต้องกำหนดเส้นทางให้กรุงเทพมหานครเป็นอีกหนึ่งหมายในการเดินทางมาท่องเที่ยวชม และในเวลาเดียวกันถือเป็นการเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยรุ่นใหม่ได้แสดงฝีมือ และยังเป็นการช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างดียิ่ง”

เรียกได้ว่า “บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่” Bangkok Art Biennale 2018 หรือ “BAB 2018” เป็นเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ที่จะบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจอันทรงคุณค่าของผลงานแต่ละชิ้นเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนและยิ่งใหญ่ อีกทั้งยังทำให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางที่ช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมของไทย ให้ประจักษ์แก่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพื่อบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก โดยตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2560 จะมีการเปิดรับสมัครศิลปินทั่วไป สามารถส่งผลงานของท่านมาได้ที่ bkkartbiennale.com


ข่าวที่น่าสนใจ

SACICT เปิดตัวหนังสือ เทรนด์งานหัตถศิลป์

HARNN ชวนมาร่วมเวิร์คช็อปดีๆ ในสไตล์ธรรมชาติบำบัดที่แรกของไทย

Posted in NEWS
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.